Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan on osa palvelukokonaisuutta, jossa terveydenhuollon ammattihenkilöiden kirjoittamat todistukset ja lausunnot luodaan potilastietojärjestelmässä, tallennetaan Potilastiedon arkistoon ja välitetään Kanta-palvelujen avulla edelleen Kelaan etuuskäsittelyä varten.

Seuraavia todistuksia ja lausuntoja on mahdollista välittää Kelaan:

  • SV 6 Lääkärintodistus A sairauspäivärahaa varten
  • SV 7 Lääkärinlausunto B (tulossa keväällä 2018)
  • SV 10 Lääkärintodistus D lapsen erityishoitorahaa varten
  • SV 97 Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta
  • SV 75 Todistus raskaudesta- tai jälkitarkastuksesta
  • SV 67 Todistus matkakorvausta varten

Todistuksen luovuttaminen terveydenhuollon ulkopuoliselle toimijalle valtakunnallisen tietojärjestelmäpalvelun avulla edellyttää kussakin tilanteessa asiakkaan antamaa yksilöityä suostumusta. Suostumuksen vastaanottajan on kirjattava tieto siitä osaksi luovutettavaa asiakirjaa tai sen kuvailutietoja.

Todistusten ja lausuntojen välitystä kehitetään vaiheittain

Todistusten ja lausuntojen arkistointivelvoite valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vaiheistusasetuksen (1257/2015) liitteen kohdassa neljä. Vaiheistusasetuksen mukaisten todistusten ja lausuntojen kehittämissuunnitelma on Kanta-palvelujen julkaisuaikataulussa.

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu tulee jatkossa olemaan osa Potilastiedon arkisto –palvelua, minkä vuoksi palvelun käyttöönotto terveydenhuollossa tulee muuttumaan alla kuvatusta.

Palvelu voidaan ottaa käyttöön terveydenhuollossa sen jälkeen, kun terveydenhuollon toimija on

  • liittynyt Potilastiedon arkistoon
  • tehnyt Kelalle hakemuksen (hakemuslomake löytyy Kanta Ekstranetistä)
  • saanut Kelalta hyväksymisilmoituksen palvelun käyttäjäksi
  • tehnyt käyttöönottokokeen (oma käyttöönottokoe jokaisesta todistuksesta) ja raportoinut siitä Kelalle.

Palvelun voi ottaa käyttöön välittömästi onnistuneen käyttöönottokokeen jälkeen.

Palvelukuvaus

Toimintamallit

Käyttöönoton valmistelukokous

Käyttöönottokoe

Lue lisää

Sivua päivitetty 12.11.2018