Sisältöjulkaisija

Kansallisen lääkityslistan 1. vaiheen määrittelyt on julkaistu

Tiedote Kirjoitettu 01.04.2020 Kaikki tiedotteet

Kansallisen lääkityslistan valmistelu etenee. Nyt julkaistuun kokonaisuuteen kuuluu rakenteisen annostuksen määrittelyt sekä Lääketietokannan muutokset.

Muutos mahdollistaa sen, että reseptin laatija voi jatkossa kirjata annostusohjeen rakenteisesti. Määrittelyt on suunnattu potilas- ja apteekkitietojärjestelmille sekä Lääketietokannan välittäjille rakenteisen annostuksen ja Lääketietokannan muutosten toteuttamiseksi.

Määrittelykokonaisuus koostuu seuraavista osioista

1.    Vaatimukset ja käyttötapaukset potilas- ja apteekkitietojärjestelmille

 • Rakenteisen annostuksen osuus julkaistaan omana liitteenään: S1 Kirjaa ja muodosta rakenteinen annostusohje. 
 • Muut päivitykset koskevat potilas- ja apteekkitietojärjestelmän vaatimuksia sekä tietosisältödokumenttia.

2.    Reseptin HL7-määrittelyt

 • Uusien tietojen lisäksi määrittelyitä on tarkennettu vastaamaan tietosisällön pakollisuusehtoja. Määrittelypaketin 4.00 muutokset koskevat lähinnä body-osan määrittelyitä. 
 • Julkaisemme XML-esimerkkejä lisää kevään 2020 aikana. Kaikki uudet tietorakenteet löytyvät esimerkistä: ESIM lääkemääräys laaja.

3.    Lääkemääräyksen tietosisältömäärittely
4.    Lääketietokannan määrittelyt 

Toteutuksen aikataulusuunnitelma Kanta-palveluissa 

 • Asiakirjavalidointipalvelu tukee muutosta.
  • Rakenteisen annostuksen validointi kesäkuussa 2020 
  • Lääketietokannan uusien tietojen validointi tammikuussa 2021
 • Lääketietokannan uuden skeeman mukainen testiaineisto joulukuussa 2020. 
 • Asiakastestiympäristö tukee muutosta Q1/2021 alkaen.
 • Kela lähettää potilas- ja apteekkitietojärjestelmätoimittajille kyselyn yhteistestauksen ja tuotannon aloituksen aikatauluista. Aikataulut käydään kyselyn tulosten perusteella läpi. Ne julkaistaan myöhemmin Kanta-julkaisusuunnitelmassa.

Eteenpäin yhteensopivan tietojärjestelmän pitää tukea Lääketietokannan uutta versiota. Kela ei toimita rinnalla nykyistä Lääketietokantaa uuden version käyttöönoton yhteydessä.

Lääkityslistan tarkoituksena on tukea järkevää lääkehoitoa. Listan avulla sekä ammattilaisella että asiakkaalla itsellään on ajantasainen tieto lääkityksestä.

Kansallisen lääkityslistan ideointi- ja priorisointityöpaja toukokuussa

Kela järjestää Kansallisen lääkityslistan 1. vaiheesta ideointi- ja priorisointityöpajan verkossa 11.5. Työpajaan voi ilmoittautua täältä 24.4. mennessä. 

Lisätietoja: 

Reseptin HL7 määrittelyt V4.00 on julkaistu.
Versio 4.00 on julkaistu Release Candidate 1 (RC1) -statuksella. Lopullinen versio julkaistaan, kun sisältöä tuottavia järjestelmiä on saatu testattua ja palaute testauksesta on saatu huomioitua määrittelyssä. 

Toiminnalliset määrittelyt potilas- ja apteekkitietojärjestelmille V3.00

Lääketietokannan määrittelyt

Lääkemääräyksen, lääkemääräyksen korjauksen ja mitätöinnin tietosisältö

Lisätietoja järjestelmätoimittajille: kantakehitys@kanta.fi

Lisätietoja sote-organisaatioille: kanta@kanta.fi

Tiedotetta on muokattu 17.4.2020

Lisättiin: Uusien tietojen lisäksi määrittelyitä on tarkennettu vastaamaan tietosisällön pakollisuusehtoja. Määrittelypaketin 4.00 muutokset koskevat lähinnä body-osan määrittelyitä. 

Poistettiin: Uusien tietojen lisäksi määrittelyitä on tarkennettu vanhojen tietojen osalta, mutta tarkennukset eivät vaikuta vanhojen tietojen osalta toteutukseen.