Sisältöjulkaisija

Ensimmäinen Sosiaalihuollon Kanta-foorumi herätti kiinnostusta – ehdota aiheita tuleviin tapaamisiin

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 03.05.2021 Kaikki tiedotteet

Foorumissa käsiteltiin muun muassa Kanta-palvelujen ajankohtaisia asioita ja yhteiskehittämistä. Osallistujilta toivotaan ehdotuksia tulevien tapaamisten aiheiksi.

Kela järjesti ensimmäisen Sosiaalihuollon Kanta-foorumin 20.4.2021. Foorumi tarjoaa sosiaalihuollon ammattilaisille ja organisaatioille tietoa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon ja käyttöön liittyvistä asioista. Foorumi on suunnattu sekä julkisille että yksityisille sosiaalihuollon toimijoille.

Ensimmäinen Sosiaalihuollon Kanta-foorumi keräsi linjoille lähes 250 osallistujaa.

Ajankohtaista rekisterinkäyttöoikeus ja yhteisliittymismalli

Foorumissa ammattilaiset saavat tietoa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston ajankohtaisista asioista. Tällä kertaa käsiteltiin rekisterinkäyttöoikeutta ja yhteisliittymismallia. Rekisterinkäyttöoikeus on arkiston 2. vaiheen toiminnallisuus, joka mahdollistaa asiakastietojen käsittelyn sähköisesti palveluntuottajan ja palvelunjärjestäjän välillä. Tulossa oleva yhteisliittymismalli taas helpottaa yksityisten sosiaalihuollon toimijoiden liittymistä Kantaan.

Lisäksi ensimmäisen Sosiaalihuollon Kanta-foorumin esityksiin oli kerätty vastauksia yleisimpiin asiakkaiden esittämiin kysymyksiin Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta ja sen käyttöönotosta. Yksi foorumin tavoite onkin lisätä vuorovaikutusta tulevaisuudessa. Sosiaalihuollon ammattilaiset saavat vastauksia heitä askarruttaviin kysymyksiin ja tukea palvelun käyttöön. Samalla Kela saa arvokasta tietoa siitä, kuinka se voisi tukea asiakkaitaan entistä paremmin.

Yhteiskehittäminen kiinnostaa

Kanta-palveluita kehitetään jatkuvasti, jotta ne vastaisivat paremmin asiakkaiden tarpeita. Siksi sosiaalihuollon ammattilaiset ja organisaatiot halutaan jatkossa tiiviimmin mukaan myös Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kehittämiseen. Foorumin osallistujille lähetetyn kyselyn mukaan kiinnostusta yhteiskehittämiseen löytyy – ilmoittautuneita on jo 50.

Haluatko sinä mukaan kehittämään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa? Tule seuraavaan Kanta-foorumiin kuulemaan lisää!

Mistä aiheista haluaisit kuulla seuraavassa Kanta-foorumissa?

Tänä vuonna järjestetään vielä kaksi Sosiaalihuollon Kanta-foorumia, joiden sisällöt laaditaan osallistujien toiveet huomioiden. Nyt voit vaikuttaa siihen, mitä aiheita näissä tilaisuuksissa käsitellään!

Lähetä aihetoiveet ja ennakkokysymykset meille sähköpostitse kanta@kanta.fi. Laita viestin otsikoksi ’Sosiaalihuollon Kanta-foorumi’.

Seuraavat Sosiaalihuollon Kanta-foorumit järjestetään

  • 8.9.2021 klo 10–11.30
  • 8.12.2021 klo 10–11.30.

Tarkempaa tietoa tulevista tilaisuuksista ja ilmoittautumisohjeet löydät Sosiaalihuollon koulutukset -sivulta. Jos ilmoittauduit ensimmäiseen Sosiaalihuollon Kanta-foorumiin, ei sinun tarvitse ilmoittautua uudestaan tuleviin tapaamisiin.

Lisätietoja