Kanta-palvelujen tietojen hyödyntäminen

Kanta-palvelujen tietojen hyödyntäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat hyödyntää Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja hoidon tai palvelun yhteydessä. Kannan avulla tieto kulkee turvallisesti ja hyödynnettävässä muodossa niin ammattilaisten välillä kuin ammattilaisilta kansalaisille. Kannan avulla tietoa siirtyy myös kansalaiselta ammattilaiselle.

Viimeisten 5 vuoden aikana Kanta-palveluista tehtyjen potilastietojen hakujen määrä on kymmenkertaistunut. Terveydenhuollon ammattilaiset hakevat toisen organisaation potilastietoja Kanta-palveluista keskimäärin 5 miljoonaa kertaa kuukaudessa. Organisaation omaan rekisteriin kohdistuvia hakuja he tekevät 9 miljoonaa kertaa kuukaudessa.

Kuva 1 näyttää, kuinka potilastietojen haut ovat vaihdelleet viimeisten 5 vuoden aikana. Kuva 2 esittää, miten hakujen määrä on kehittynyt viimeisten 12 kuukauden aikana. Erilaiset haut on eritelty omaan rekisteriin kohdistuviin hakuihin, toisen organisaation rekisteriin kohdistuviin hakuihin ja hätähakuihin.

Vuoden 2023 aikana tulee vähitellen mahdolliseksi hakea sosiaalihuollon asiakastietoja Kannasta. Tilastoja sosiaalihuollon tietojen hyödyntämisestä lisätään sivulle myöhemmin.

Kuva 1: Hakujen määrä on kasvanut viiden vuoden aikana. Organisaation omaan rekisteriin tehtyjen hakujen kasvussa on ollut vaihtelua. Sen sijaan toisen organisaation rekisteriin kohdistuvien hakujen määrä  on kasvanut tasaisesti. Eniten tietoja haetaan organisaation omasta rekisteristä. Huomattavasti vähemmän tehdään hätähakuja.
Kuva 2: Edellisten 12 kuukauden aikana hakujen määrä vaihteli kuukausittan. Vähiten hakuja tehtiin huhti- ja heinäkuussa ja eniten elo- ja marraskuussa. Trendi on laskeva.
​​​​​Hakujen käyttötarkoitukset

Tietoja omasta rekisteristään hakevat esimerkiksi hyvinvointialueen ammattilaiset, kun he katselevat hoidon yhteydessä hyvinvointialueen asukkaiden tietoja terveysasemalla.

Kyse on tietojen hakemisesta toisen organisaation rekisteristä silloin, kun esimerkiksi yksityinen ja julkinen terveydenhuolto hakevat tietoja toisensa rekistereistä tai toiselta hyvinvointialueelta.

Hätähaku voidaan tehdä, jos asiakkaan hoito hätätilanteessa vaatii sitä.

Sivua päivitetty 8.8.2023