Valinnanvapauspilotit

Valinnanvapauspilotit

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauden laajentamista kokeillaan valinnanvapauspiloteissa.

Piloteissa kokeillaan valinnanvapauden tärkeimpiä elementtejä, jotka ovat

  • sote-keskuksen ja suunhoidon yksikön valinta
  • asiakasseteli
  • henkilökohtainen budjetti
  • näiden yhdistelmä.

Pilottien tarkoituksena on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa.

Pilotteja varten Kela rakentaa asiointipalvelut kansalaisille, palvelunjärjestäjille (alueuudistus.fi) ja palveluntuottajille (alueuudistus.fi) . Lisäksi Kela hoitaa korvausten laskennan ja maksujen välityksen maakunnilta palveluntuottajille.


Henkilöasiakas valitsee sote-keskuksensa Omakannassa

Ensimmäisessä vaiheessa Kela tarjoaa piloteille tietojärjestelmät asiakkaan tekemää sote-keskuksen valintaa varten. Suunhoidon yksiköiden valinta toteutetaan seuraavassa vaiheessa. Henkilökohtaisen budjetin ja asiakasseteleiden pilotissa käytettään maakuntien hallinnoimia palvelusetelijärjestelmiä.

Henkilöasiakkaat pääsevät vuonna 2019 valitsemaan haluamansa palveluntuottajan alueella toimivien, hyväksyttyjen tuottajien joukosta. He tekevät valinnan Omakanta-palvelussa. Myös palvelunjärjestäjä tai palveluntuottaja voi valita sote-keskuksen henkilöasiakkaan puolesta. Myöhemmin valintoja voidaan myös tehdä suoraan palveluntuottajien ja palvelunjärjestäjien omissa potilas- ja asiakastietojärjestelmissä.

Asiointipalvelut ammattilaisille

Valinnanvapauspilottiin valitut palvelunjärjestäjät voivat hallita oman alueensa palveluntuottajien ilmoittautumisia ja sopimuksia verkkopalvelussa, johon kirjaudutaan Kanta-palvelujen verkkosivuilla ammattilaisosiossa.

Lisäksi maksuaineiston tarkastaminen tulee olemaan palvelunjärjestäjän tehtävä. Palvelunjärjestäjät saavat myös erilaisia raportointinäkymiä esimerkiksi sopimuksista, joita palveluntuottajien kanssa on tehty, sekä listoja kullekin palveluntuottajalle listautuneista asiakkaista.    

Myös pilotteihin osallistuvat palveluntuottajat kirjautuvat valinnanvapauden verkkopalveluun Kanta-palvelujen verkkosivuilla. Verkkopalvelussa palveluntuottaja voi ilmoittautua sote-palveluntuottajaksi ja muokata omia tietojaan. Palveluntuottaja voi myös katsoa, ketkä asiakkaat ovat listautuneet kyseessä olevan tuottajan sote-keskusten asiakkaiksi.

Neuvontaa pilotteihin osallistuville

Kela tarjoaa valinnanvapauden pilottivaiheessa neuvontaa sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta.  Neuvontaa ja tukea annetaan organisaatioille ja henkilöasiakkaille puhelimitse, sähköpostitse ja chattirobotilla. Pilottien aikana tehtävästä neuvonnasta saadaan tärkeää kokemusta siitä, millaista tukea henkilöasiakkaat ja organisaatiot tarvitsevat sote-uudistuksessa.

Katso Kelan sote-neuvonnan yhteystiedot

Lue lisää

Sivua päivitetty 12.03.2019