Anna palautetta ja kysy Kanta-palveluista

Palautelomakkeella lähetetyt yhteydenotot käsitellään Kelan Kanta-palvelujen asiakaspalvelussa. Kanta-palveluissa ei käsitellä terveystietoihin, lääkitykseen tai hoitoon liittyviä asioita.

Jos kysymyksesi koskee Omakannassa näkyviä terveystietoja tai muita hoitoon liittyviä asioita, ota yhteyttä sinua hoitaneeseen terveydenhuollon yksikköön. Palautelomakkeella lähetetyt viestit eivät välity terveydenhuoltoon.

Tietoturvasyistä pyydämme, ettet lähetä henkilökohtaisia tietojasi (mm. henkilöturvatunnus ja terveystiedot) palautelomakkeella.

Palautelomakkeella annettuja nimi- ja osoitetietoja käytetään, kun vastataan asiakkaan esittämään kysymykseen tai palautteeseen. Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Tallenteita säilytetään 6 vuoden ajan. Tietojen säilytys perustuu häiriöiden selvittämisen ja niistä johtuneiden muutosten varmistamiseen sekä muutos- ja häiriökirjanpitoon, joka on kirjattu Kelan tiedonohjaussuunnitelmaan.

Katso ennen kysymyksen lähettämistä usein kysytyt kysymykset. Löydät sieltä vastauksen moneen asiaan nopeasti.

Viestini on

Viestini koskee

Haluan vastauksen