Sisältöjulkaisija

Valitse julkaisuvuosi:

Blogi

16/12/2019, Blogi

Silmäterveyden tiedot kätevästi Kannasta

Kanta-palvelujen kautta optikot ja silmälääkärit voivat hyödyntää asiakkaan silmäterveyden tietoja hoidon tukena. Kansalainen näkee myös itse helposti tietonsa Omakannasta.

26/09/2019, Blogi

Kanta-palvelut kiinnostavat ulkomailla

Kelan Kanta-palvelut ovat ainutlaatuisia maailman mittakaavassa, ja ne herättävät kiinnostusta myös Suomen ulkopuolella. Kansainvälinen yhteistyö tarjoaa uusia mahdollisuuksia digitaalisten terveyspalvelujen kehittämiseen.

12/09/2019, Blogi - Ammattilaiset

Tietosuojakysely tukee tietosuojavastaavien työtä

Kanta-palvelujen tietosuojakysely 2019 osoittaa, että tietosuojatyössä riittää yhä kehitettävää. Myös tietosuoja-asetus toi uusia tehtäviä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä apteekkien tietosuojavastaaville.

06/08/2019, Blogi - Kansalaiset

Järjestötyö on tärkeä osa Kanta-palvelujen kehitystä

Kanta on tehty käyttäjiään varten. Kanta-palveluja käyttää työssään apteekkien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Eri ammattiryhmiä edustavat järjestöt ovat aktiivisesti mukana tekemässä yhteistyötä Kanta-palvelujen kanssa.

04/07/2019, Blogi

Omakannan käyttäjät kunnittain

Noin puolet koko Suomen aikuisväestöstä on käyttänyt Omakanta-palvelua. Vuonna 2018 käyttäjiä oli yli kaksi miljoonaa, joista vajaa neljäsosa (23 %) asuu pääkaupunkiseudulla.

10/05/2019, Blogi

Yksityinen verkko turvaa tietoliikenneyhteydet Kanta-palveluissa

Kanta-palveluissa on päivitetty ohjetta asiakkaiden teknisten liityntäpisteiden ja Kanta-palvelujen välisistä tietoliikenneyhteyksistä. Liittymisissä tulee käyttää yksityisen verkon yhteyttä, jotta palvelun saatavuus ja laatu pystytään takaamaan.

12/04/2019, Blogi

Digi kuuluu kaikille ikään katsomatta

Kanta-palvelujen Omakanta ja erilaiset sähköiset julkiset palvelut voivat olla haastavia iäkkäille ihmisille. Kuinka kaikki saadaan mukaan, kun palvelut siirtyvät verkkoon?

25/02/2019, Blogi

Omakannan vuosi 2018 lukuina

Omakanta on kansalaisten verkkopalvelu, joka näyttää terveydenhuollon kirjaamia tietoja potilaasta ja hänen lääkityksestään. Vuonna 2018 Kanta-palvelujen Omakantaa käytti yli 2,1 miljoonaa kansalaista. Kaiken kaikkiaan kirjautumisia Omakantaan viime vuonna oli noin 16,8 miljoonaa.