Luotain

Luotain

Luotain on käyttöliittymä, jonka avulla sote-ammattilainen tallentaa tiedot siitä, että kansalaista on informoitu uuden asiakastietolain vaikutuksista. Luotaimeen kirjataan myös tiedot kansalaisen asettamista kielloista tietojen käyttöön.

Luotain on kansallinen käyttöliittymä sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön. Sen avulla tiedot tallentuvat Kanta-palveluihin.

Luotainta käytetään internet-selaimella

Sote-ammattilainen tallentaa Luotaimen avulla tiedon siitä, että kansalaista on informoitu uuden asiakastietolain vaikutuksista tietojen käyttöön. Lisäksi kirjataan kansalaisen mahdollisesti asettamat kiellot tietojen liikkumiseen.

Luotainta käytetään internet-selaimella. Se tarjotaan sote-organisaatioiden käyttöön, koska kaikkiin potilastietojärjestelmiin ei ehditä toteuttaa tarvittavia muutoksia ennen kuin uusi asiakastietolaki tulee voimaan.

Mitä Luotaimella voi tehdä?

Luotain julkaistaan sote-organisaatioiden käyttöön uuden asiakastietolain hyväksymisen jälkeen. Kela tiedottaa myöhemmin, missä laajuudessa eri Kanta-palveluja käyttävät sote-organisaatiot voivat hyödyntää Luotainta.

Luotaimella voi

  • tarkistaa, onko asiakasta informoitu uudesta asiakastietolaista.
  • kirjata informoinnin annetuksi.
  • tulostaa asiakkaalle tiedot annetuista informoinneista.
  • asiakkaan pyynnöstä tarkistaa asetetut potilastietojen luovutuskiellot.
  • asiakkaan pyynnöstä asettaa potilastietojen luovutuskiellon.
  • tulostaa asiakkaalle tiedot asetetuista luovutuskielloista.

Luotaimella ei voi käsitellä reseptitietojen luovutuskieltoja.

Tunnistautuminen ja käyttöoikeudet

Sote-ammattilainen tunnistautuu Luotaimeen Suomi.fi-palvelun ja asiointivaltuuksien avulla. Sosiaali- ja terveydenhuollon tulee varautua syksyn 2020 aikana siihen, että organisaatiossa on valmius asiointivaltuuksien myöntämiseen. 

Kela tiedottaa myöhemmin, milloin Luotaimen käyttöön oikeuttavat valtuudet ovat myönnettävissä.

Kirjautuessa Luotain tarkistaa, että käyttäjällä on 

  • asemaan perustuva oikeus edustaa organisaatiota tai 
  • organisaation vastuuhenkilön myöntämä asiointivaltuutus. 

Yksityinen yritys tai yhteisö

Yrityksen tai yhteisön puolesta asioidessa henkilö voi käyttää Luotainta ilman erillistä valtuutta, jos henkilöllä on kaupparekisterissä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) tai yhdistysrekisterissä tarvittava edustamiseen oikeuttava rooli. Edustamaan oikeutettu voi myöntää asiointivaltuuksia muille henkilöille Suomi.fin Valtuudet-palvelussa (suomi.fi).

Julkinen organisaatio tai säätiö

Julkisen organisaation ja säätiön tulee hakea Suomi.fin valtuutusoikeus virkailijavaltuuttamispalvelun kautta. Organisaatio hakee virkailijavaltuuttamispalvelusta henkilölle valtuutusoikeuden, eli oikeuden antaa valtuuksia yrityksen tai yhteisön nimissä. 

Kun henkilölle on rekisteröity valtuutusoikeus, hän voi tunnistautua Valtuudet-palveluun ja antaa organisaation nimissä varsinaiseen asiointiin oikeuttavia asiointivaltuuksia. 

Lisätietoja

Last updated 29.09.2020