Organisaation tekniset valmiudet

Organisaation tekniset valmiudet

Organisaation tulee ennen Kanta-palvelujen käyttöönottoa varmistaa, että sen tekniset tiedot ja järjestelmät ovat ajan tasalla.

Varmista asiakas- tai potilastietojärjestelmän Kanta-valmius

Kanta-palvelujen käyttäminen edellyttää sertifioitua ja Kanta-vaatimukset täyttävää potilas- tai asiakastietojärjestelmää (valvira.fi). Järjestelmät ovat profiloituneet hieman eri tavoin, joten kannattaa selvittää, mikä sopii parhaiten oman toiminnan tarpeisiin. Jos organisaation käytössä oleva järjestelmä ei ole Kanta-yhteensopiva, on tärkeää käynnistää keskustelut järjestelmän kehitysaikataulusta tietojärjestelmätoimittajan kanssa käyttöönottoaikataulun suunnittelemiseksi.

Varmista lupatietojen ajantasaisuus Valveri-rekisteristä

Yrityksellä on oltava voimassa olevat asianmukaiset luvat tai ilmoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajana toimimiseen liittyessään Kanta-palvelujen käyttäjäksi. Yrityksen ajantasaiset lupatiedot tulee olla talletettu Sosiaali-ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valveri-rekisteriin (yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajien rekisteri).

Lisätietoa lupahallinnosta löyty Valviran verkkopalvelusta (valvira.fi). 

Tarkista tunnistetiedot THL:n koodistopalvelimelta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat ja itsenäiset ammatinharjoittajat (IAH) liitetään Kanta-palveluihin THL:n ylläpitämän koodistopalvelun (thl.fi) rekisteritietojen avulla. Kansallisella Koodistopalvelimella olevia THL - SOTE-organisaatiorekisteriä (thl.fi) ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat -koodistoa käytetään Kanta-palveluihin liittyneiden osapuolten tunnistamiseen ja hallinnointiin sekä uusimispyyntöjen välittämiseen terveydenhuollon ja apteekkien välillä. Molempia käytetään myös Kanta-palveluihin tallennettujen tietojen yksilöintiin ja tallentamiseen, sekä luovuttamiseen Potilastiedon arkistosta ja Reseptikeskuksesta. 

Julkisen organisaation tulee päivittää tai lisätä organisaationsa tiedot valtakunnalliseen SOTE-organisaatiorekisteriin. Useimmiten organisaatio on jo rekisterissä, mutta rekisteriin ei ole välttämättä ilmoitettu kaikkia organisaation yksiköitä, kuten sosiaalihuollon palveluyksiköitä. Yksityisten sosiaalihuollon palvelunantajien organisaatiotiedot tulevat automaattisesti lupahallinnon kautta SOTE-organisaatiorekisteriin. Koodistopalvelu saa tiedot Valviran ja aluehallintovirastojen ylläpitämästä Valveri-rekisteristä (valvira.fi), joka on yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajien rekisteri. Jos yrityksen tiedot eivät ole ajan tasalla koodistopalvelussa, ota yhteyttä lupahallintoon tietojen päivittämiseksi ajan tasalle. 

Lisätietoja

Last updated 19.02.2020