Muutostilanteet

Muutostilanteet

Organisaation muutostilanteissa on tärkeää varmistaa Kanta-palvelujen yhteyksien jatkuvuus. Organisaation uudet tiedot päivitetään Kanta Ekstranetissä.

Asiakkaan velvollisuus on pitää yllä Kanta-palvelujen käyttöön liittyviä tietojaan. Ylläpitäminen tapahtuu mm. päivittämällä asiakastiedot ajan tasalle Kanta Ekstranetissä ja rekisteritiedot tarvittavissa rekistereissä.

Kanta Ekstranetiin kirjaudutaan Katso-tunnisteella. Asiakasorganisaation pääkäyttäjän kannattaa mahdollisuuksiensa mukaan asettaa Kanta Ekstranetin käyttöön oikeuttavia Katso-rooleja organisaatiossa useammalle, näin vastuu asiakastietojen oikeellisuudesta ei ole vain yhden henkilön varassa. 

Rekisterinpitäjyys

Tietoja Potilastiedon arkistoon tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallentanut yksikkö on tuottamisensa tietojen rekisterinpitäjä. Organisaatiomuutoksissa rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että arkistoitujen tietojen rekisterinpitäjätiedot muutetaan uuden tilanteen mukaiseksi. 

Ohjeita muutostilanteisiin

Organisaatiomuutoksen välivaiheet

Last updated 03.01.2020

Child pages for part In the case of changes