Käyttöönotto

Käyttöönotto

Kanta-palvelujen käyttöönotto on mahdollista, kun organisaatiolla on tekniset ja hallinnolliset valmiudet palvelun käyttöönottoon ja sen toiminta täyttää lainsäädännön edellytykset.

Kanta-palvelujen käyttöönottoprosessin läpivienti etenee vaiheittain. Kestoon ja sisältöön vaikuttaa keskeisesti käyttöönottavan organisaation valmiudet prosessin alussa sekä se, otetaanko palvelu käyttöön jo sertifioidulla tietojärjestelmällä. Sertifioidulla järjestelmällä käyttöönottoprosessin läpivieminen kestää organisaation lähtötilanteesta riippuen noin 3-6 kuukautta. Jos järjestelmää ei ole sertifioitu, on aikaa hyvä varata vähintään vuosi. 

Projektisuunnitelmamalli liitteineen on vapaasti muokattavissa kunkin käyttöönottavan yrityksen tai ammatinharjoittajan tarpeisiin. Mikäli jokin kohta ei sovellu käytännön tilanteeseen, sen voi joko jättää täyttämättä tai muokata käyttöön soveltuvammaksi.

Käyttöönoton edellytykset

Kanta-palvelujen tuotantokäytön aloittaminen edellyttää käyttöönottavalta organisaatiolta:

  • omavalvontasuunnitelma on päivitetty
  • tietosuoja ja tietoturvakäytäntöjen vaatimukset on toteutettu
  • valtakunnallisesti yhdenmukaiset toimintamallit on otettu käyttöön
  • henkilökunta on koulutettu
  • käytössä on sertifioitu järjestelmä, jolla Kanta-palvelua tullaan käyttämään
  • palvelun käyttöönottoon liittyvät hallinnolliset toimenpiteet on tehty
  • tuotannonaikaisista toimintamalleista (kuten toiminta häiriötilanteissa) on sovittu.

Ohjeet ja tarkemmat kuvaukset edellytyksiin löytyy Valmistelevat tehtävät -sivulta. 

Käyttöönotettavat palvelut

Kanta-palveluilla tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuutta.

Käyttöönotettavissa olevat palvelut ja palvelukuvaukset
Resepti Palvelukuvaus
Potilastiedon arkisto Palvelukuvaus
Kuva-aineistojen arkisto Palvelukuvaus
Vanhojen asiakirjojen arkisto Palvelukuvaus
Kysely- ja välityspalvelu Palvelukuvaus
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Palvelukuvaus
Lääketietokanta Palvelukuvaus
Kelain Käyttöehdot

Käyttöönottokokeet

Potilastiedon arkisto

Ohje ja testitapaus

Raportti

Tuotantovalmiuden varmistamisen materiaalit
Resepti-palvelu

Lue lisää

Ohjeita

Last updated 01.08.2019