Navigation Menu

Deployment and client account

The clients of the Kanta Services are social and healthcare service providers and pharmacies.

Preparatory tasks

Kanta-palvelujen käyttöönottoprojekti kannattaa aloittaa perehtymällä huolellisesti Kanta-palveluista koottuun materiaaliin.

Deployment

Kanta-palvelujen käyttöönotto on mahdollista, kun organisaatiolla on tekniset ja hallinnolliset valmiudet palvelun käyttöönottoon ja sen toiminta täyttää lainsäädännön edellytykset.

After deployment

Kanta-palvelujen tietosisällöt ja palvelut laajenevat vaiheittain. Laajentaminen mahdollistaa myös erilaisten toimintojen käyttöönoton.

In the case of changes

Ohjeita muutostilanteisiin

Client account

Kanta-palvelujen asiakkaita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajat ja apteekit.