Käytön laajennus

Käytön laajennus

Kanta-palvelujen käyttöönoton jälkeen tietosisällöt ja palvelut laajenevat vaiheittain. Laajentaminen mahdollistaa myös erilaisten toimintojen käyttöönoton.

Yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö on tehokkaampaa laajemmilla Potilastiedon arkiston ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tietosisällöillä. Kanta-palvelujen uusista käyttöönotettavien ominaisuuksien aikataulusta saat lisätietoa Kanta-palvelujen julkaisuaikataulusta

Kanta-palvelujen käytön laajentamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja toimijoiden näkökulmasta on kyse, kun jo aikaisemmin Potilastiedon arkiston tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottaneet toimijat ovat

 • laajentamassa arkistoitavaa tietosisältöä
 • ottamassa käyttöön uusia Kanta-palveluja
 • ottamassa käyttöön uutta asiakas- tai potilastietojärjestelmää.

Kun uusia palveluja tai uutta tietojärjestelmää otetaan käyttöön, liittyy siihen aina käyttöönoton laajennuksen tehtäviä. Muuttuneet tiedot tulee päivittää myös Kelan asiakkuustietoihin. 

Uusien terveydenhuollon palvelujen, kuten Terveydenhuollon todistusten välitys- tai Vanhojen potilastietojen arkistointi -palvelujen käyttöönotoista löytyy omat ohjeet. 

Käytön laajentamiseen liittyviä tehtäviä

Käytön laajentaminen aloitetaan suunnittelemalla käyttöönottoa yhteistyössä järjestelmätoimittajan ja tarvittaessa Kanta-palvelujen kanssa. Kanta-palvelujen asiantuntijat tukevat käyttöönottojen suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä. Tarvittaessa ota yhteyttä kanta@kanta.fi. Muutostilanteissa organisaation järjestelmäkokonaisuus tulee testata huolellisesti ennen tuotantokäytön aloitusta, mikäli mahdollista. Testauksessa voidaan hyödyntää Kelan Kanta-asiakastestipalvelua.

Järjestelmien sertifiointi ja Omavalvontasuunnitelma

 • Varmistetaan, että Kanta-palveluihin liittyvä tietojärjestelmä ja välityspalvelu on sertifioitu.
 • Päivitetään Omavalvontasuunnitelma muutoksen edellyttämiltä osilta

Lisätietoa: Tekniset liittymismallit Kanta-palveluihin (pdf) ja Sertifiointi-sivulta.

Varmenteet

SOTE-organisaatiot ja itsenäiset ammatinharjoittajat

 • Tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa käyttöönottoon liittyvien yksiköiden ja ammatinharjoittajien tiedot SOTE-organisaatiorekisteriin tai IAH-koodistoon.

Asiakkuustietojen päivittäminen

Tekninen liityntäpiste ja uudesta järjestelmästä ilmoittaminen

Uudesta liityntäpisteestä ilmoitetaan Kanta-palveluille viimeistään kaksi viikkoa ennen muutosta. Liityntäpistettä hallinnoiva organisaatio ilmoittaa uudesta liityntäpisteestä Liityntäpistetietojen muutosilmoituksella. Liityntäpistettä tai uutta järjestelmää käyttöönottava sosiaali- tai terveydenhuollon organisaatio ilmoittaa teknisten tietojen muutoksesta Teknisten tietojen muutosilmoituksella.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käytön laajennus 

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon arkistoitavan tietosisällön laajennuksesta on kyse, kun aikaisemman arkistoinnin lisäksi aloitetaan uusien asiakirjaryhmien tallentaminen, kuten 

 • vanhat asiakirjat
 • I-vaiheen asiakirjat 
 • II-vaiheen asiakirjat.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston II-vaiheen toiminnallisuuksia on mahdollista ottaa käyttöön osittain. II-vaiheen toiminnallisuuksilla on riippuvuuksia, jotka on kuvattu riippuvuustaulukossa.

Arkistoinnin laajentamisesta uusiin palvelutehtäviin ilmoitetaan organisaation tiedoissa Kanta Ekstranetissä. Jos Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston asiakirjaryhmiin ja/tai järjestelmäprofiilin tulee muutos tai asiakirjavolyymi lisääntyy yli 500 000 asiakirjalla tehdään muutoksesta ilmoitus kanta@kanta.fi-postilaatikkoon.

Tutustukaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tehtävätaulukon (thl.fi) välilehden 1 Sertifioitava ATJ sarakkeeseen 'Käytön laajennus' ja pohtikaa taulukossa kuvattuja tehtäviä oman organisaationne arkistoinnin laajennuksen kannalta:

 • Onko tämä tehtävä tehty aikaisemmin?
 • Vaatiiko tämä tehtävä päivittämistä/muutoksia laajennuksen yhteydessä?
 • Vaatiiko laajennus tämän tehtävän suorittamista?

Käyttöönottokokeet: muutos organisaation omassa teknisessä ympäristössä

Käyttöönottokokeita suositellaan tehtäväksi sellaisissa tietojärjestelmiin kohdistuvissa muutostilanteissa, jotka vaikuttavat Kanta-palveluihin. Organisaation tulee itse arvioida, milloin organisaation tietoteknisessä ympäristössä tehdään sellainen muutos, jonka yhteydessä on syytä tehdä käyttöönottokoe.

Tuotantoympäristössä tehtävissä käyttöönottokokeissa käytetään Kelan ilmoittamia testihenkilötunnuksia, joita saatavissa järjestelmätoimittajilta. Käyttöönottokokeista tulee aina raportoida Kelalle viimeistään kaksi päivää onnistuneen käyttöönottokokeen jälkeen.

Käyttöönottokokeet: uusi toiminnallisuus asiakas- tai potilastietojärjestelmässä

Kun asiakas- tai potilastietojärjestelmään tehdään jokin uusi toiminnallisuus, Kela arvioi tapauskohtaisesti missä laajuudessa käyttöönottokoe on tehtävä. Kela sopii järjestelmätoimittajien kanssa käyttöönottokoemenettelyistä.

Käyttöönottokokeiden materiaalit löytyvät Käyttöönotto-sivulta.

Koulutus

 • Koulutetaan henkilöstö Kanta-palvelujen kansallisiin toimintamalleihin ja -tapoihin
 • Varmistetaan työntekijöiden tietoturva ja tietosuojaosaamisen taso
 • Huomioidaan arkistonhallinta ja arkistonhoitajien koulutukset

Lue lisää

Last updated 24.02.2020