Training in healthcare

Training in healthcare

Kanta training events and training material for professionals working in healthcare services and pharmacies.

The language of the training events for healthcare and pharmacy professionals is Finnish. More detailed information about the events, registration form and the material from the previous meetings are available in Finnish and in Swedish.

Koulutukset terveydenhuollolle

Koulutus on peruttu, koska asiakastietolakiin esitetään muutoksia eduskunnassa. Tiedotamme koulutuksen uudesta ajankohdasta, kun lain käsittely etenee.

Tavoite

 • Esitellä uuden asiakastietolain muutokset asiakas- ja potilastietojen luovutuksiin
 • Kouluttaa yksityisen ja julkisen terveydenhuollon organisaatioiden edustajat, jotta he voivat toteuttaa asiakas- ja potilastietojen luovutusten muutosten läpiviennin omissa organisaatioissaan. 
 • Esitellä informointien ja luovutuskieltojen tallentaminen Kelan toteuttaman käyttöliittymän Luotaimen avulla.

Kela järjestää valmistelutilaisuuden yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kanssa.

Kohderyhmä

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon organisaatioiden edustajat, jotka vastaavat luovutustenhallinnan muutoksen läpiviennistä organisaatiossa.

Sisältö

 • Asiakas- ja potilastietojen luovuttamiseen liittyvät asiakastietolain muutokset 
 • Asiakas- ja potilastietojen luovuttamisen toimintamallit
 • Kansalaisen toiminnot Omakannassa: Informointi ja kiellot
 • Luotain-palvelun käyttöönotto ja käyttö
 • Suomi.fi-valtuuksien myöntäminen

Koulutusmateriaalit

Materiaalit julkaistaan tällä sivulla ennen tilaisuutta.

Koulutuksessa käydään läpi sähköisen reseptin perustoimintaperiaatteet. Koulutus on rakennettu erillisistä osioista ja aikataulutettu, jolloin osallistuja voi valita häntä kiinnostavat aiheet.

Ilmoittautumisaika päättyy 16.5.2021 klo 16.00. Webinaarilinkki lähetetään kaikille tilaisuuteen ilmoittautuneille sähköpostilla 17.5.2021.

Tilaisuus on maksuton.

Tavoite

Antaa osallistujille perustiedot sähköisen reseptin toimintaperiaatteista.

Kohderyhmä

Apteekkien ja sairaala-apteekkien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden henkilökunta, joille sähköinen resepti ei ole ennestään tuttu tai jotka haluavat kerrata osaamistaan jollakin osa-alueella.

Sisältö

 • Potilaan tunnistaminen, informointi ja kiellot
 • Lääkkeen määrääminen
 • Lääkkeen toimittaminen apteekissa
 • Potilaan puolesta asiointi
 • Reseptin korjaus ja mitätöinti
 • Reseptin uudistaminen
 • Annosjakelusopimus ja kotihoidon ja palveluasumisen potilaiden sähköiset reseptit

Ohjelma

 • 10.00–10.15 Tilaisuuden avaus ja tervetulosanat, erityisasiantuntija Annika Koivisto, THL
 • 10.15–10.45 Potilaan tunnistaminen, informointi, suostumukset ja kiellot, erityisasiantuntija Tarja Räty, THL
 • 10.45–11.15 Lääkkeen määrääminen, ylilääkäri Heikki Virkkunen, THL
 • 11.15–11.45 Asiointi apteekissa, erityisasiantuntija Annika Koivisto, THL
 • 11.45–12.30 Lounastauko
 • 12.30–13.00 Potilaan puolesta asiointi, erityisasiantuntija Tarja Räty, THL
 • 13.00–13.30 Reseptin korjaus ja mitätöinti, erityisasiantuntija Annika Koivisto, THL
 • 13.30–13.45 Reseptin uudistaminen, erityisasiantuntija Annika Koivisto, THL
 • 13.45–14.00 Kahvitauko
 • 14.00–14.45 Annosjakelusopimus ja kotihoidon ja palveluasumisen potilaiden sähköiset reseptit, asiantuntijafarmaseutti Marjo Vainio, Suomen Apteekkariliitto
 • 14.45–15.00 Tilaisuuden päätös

Koulutusmateriaalit

Koulutusmateriaalit ja tilaisuuden videotallenne tullaan julkaisemaan näillä sivuilla.

Tavoite 

Koulutuksen tavoitteena on esitellä Kuva-aineistojen arkiston osuutta Kanta-palvelujen kokonaisuudessa sekä käydä läpi Kuva-aineistojen arkistoon liittyviä toimintamalleja terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmista.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat yksityisen ja julkisen terveydenhuollon organisaatioiden edustajat, kuten 

 • kuvantamistutkimuksia tuottavat ja kuvantamistutkimuksia käyttävät terveydenhuollon ammattilaiset
 • it-vastaavat ja -pääkäyttäjät
 • tietosuojavastaavat 
 • arkistovastaavat

Sisältö

 • Kuva-aineistojen arkiston osuus Kanta-palvelujen kokonaisuudessa
 • Kuvantamisyksiköiden toimintamallit käytettäessä Kanta-palveluja

Koulutusmateriaalit

Tallenne

Videolla Kanta-palvelujen asiakkuusvastaavat kertovat Potilastiedon arkiston toiminnallisuuksien käyttöönotoista.

Sisältö

 • Infossa käydään lyhyesti läpi osa Potilastiedon arkiston käyttöönotettavista toiminnallisuuksista (mm. todistusten ja lausuntojen tallennus ja välitys, keskeisten terveystietojen koosteet).
 • Lisäksi kerrataan, mitä kaikkea Potilastiedon arkiston toiminnallisuuden käyttöönottoa suunnittelevan tulee huomioida.

Kohderyhmä

Käyttöönottoinfo on tarkoitettu julkisen ja yksityisen terveydenhuollon organisaatioiden edustajille ja järjestelmätoimittajille.

Tallenne

Videolla THL:n asiantuntijahammaslääkäri Ulla Harjunmaa ja Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Nora Savanheimo kertovat kirjaamisen tärkeydestä ja ohjeista suunterveydenhuollon ammattilaisille.

​​​​​​Kohderyhmä

Suun terveydenhuollon ammattihenkilöt ja hallinto

Sisältö

 • Suun terveydenhuollon rakenteinen kirjaaminen
 • Toimenpidekoodit
 • Hammaslääkärien palkkiokoodit

Koulutusmateriaalit