Web Content Display

The publication schedule is currently available in Finnish only.

The publication schedule is currently available in Finnish only.

Taulukko: Asiakastietojen luovuttaminen sosiaalihuollon rekisterinpitäjältä toiselle
Määrittelyt valmiit ja julkaistu Valmis
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis Valmis
Omakanta-palvelu valmis AT-ympäristössä

Ilm. myöhemmin
(luovutustietojen näyttäminen Omakannassa)

Yhteistestausvalmius alkaen Valmis
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon 1/2023
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille 1.9.2024 (julkiset ja julkisen lukuun toimivat palvelunantajat)
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä
Taulukko: Tahdonilmaisupalvelu, sosiaalihuollon luovutusluvan ja luovutuskiellon käsittely
Määrittelyt valmiit ja julkaistu Valmis
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis Valmis
Omakanta-palvelu valmis AT-ympäristössä

Q2/2023

Yhteistestausvalmius alkaen Valmis
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon 1/2023
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille 1.9.2024 (julkiset ja julkisen lukuun toimivat palvelunantajat)
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä
Taulukko: Kanta-informointi käyttöön sosiaalihuollossa / tahdonilmaisupalvelun määrittely julkaistu 11/2021)
Määrittelyt valmiit ja julkaistu Valmis
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis Valmis
Omakanta-palvelu valmis AT-ympäristössä Valmis
Yhteistestausvalmius alkaen Valmis
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon Valmis
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille 1.9.2024 (julkiset ja julkisen lukuun toimivat palvelunantajat)
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä
Taulukko: Sosiaalihuollon luovutusilmoitus. Palvelunantajan asiakasasiakirjojen luovuttamista koskevien lokitietojen tallentaminen Kanta-palveluun.
Määrittelyt valmiit ja julkaistu 4.1.2023
03/2023 (mahdolliset täydennykset)
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis 12/2023
Omakanta-palvelu valmis AT-ympäristössä Ilmoitetaan myöhemmin
Yhteistestausvalmius alkaen

12/2023

Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon

03/2024

Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille 1.9.2024 (julkiset ja julkisen lukuun toimivat palvelunantajat)
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä
Taulukko: Tuki asiakkaan sähköiselle allekirjoitukselle
Määrittelyt valmiit ja julkaistu 03/2023
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis 09/2023
Omakanta-palvelu valmis AT-ympäristössä -
Yhteistestausvalmius alkaen 09/2023
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon

12/2023

Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille 1.9.2024 (julkiset ja julkisen lukuun toimivat palvelunantajat)
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä
Taulukkko: Laaja rekisterinkäyttöoikeus
Määrittelyt valmiit ja julkaistu Valmis
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis 1/2023
Omakanta-palvelu valmis AT-ympäristössä -
Yhteistestausvalmius alkaen 02/2023
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon 03/2023
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille

1.9.2024 (julkiset ja julkisen lukuun toimivat palvelunantajat)

Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä

 

Taulukko: Työikäisten palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely
Määrittelyt valmiit ja julkaistu Valmis
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis Valmis
Omakanta-palvelu valmis AT-ympäristössä -
Yhteistestausvalmius alkaen Yhteistestaus Sosmetassa julkaistuilla Valmis-tilaisilla asiakirjoilla
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon Valmis
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille 1.9.2024
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä
Taulukko: Iäkkäiden palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen
tallentaminen ja käsittely
Määrittelyt valmiit ja julkaistu Valmis
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis Valmis
Omakanta-palvelu valmis AT-ympäristössä -
Yhteistestausvalmius alkaen Yhteistestaus Sosmetassa julkaistuilla Valmis-tilaisilla asiakirjoilla
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon Valmis
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille 1.9.2024
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä
Taulukko: Lapsiperheiden palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely
Määrittelyt valmiit ja julkaistu Valmis
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis Valmis
Omakanta-palvelu valmis AT-ympäristössä -
Yhteistestausvalmius alkaen Yhteistestaus Sosmetassa julkaistuilla Valmis-tilaisilla asiakirjoilla
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon Valmis
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille 1.9.2024
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä
Taulukko: Lastensuojelun palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely
Määrittelyt valmiit ja julkaistu Valmis
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis Valmis
Omakanta-palvelu valmis AT-ympäristössä -
Yhteistestausvalmius alkaen Yhteistestaus Sosmetassa julkaistuilla Valmis-tilaisilla asiakirjoilla
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon Valmis
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille 1.3.2025
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä
Taulukko: Vammaispalvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely
Määrittelyt valmiit ja julkaistu Valmis
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis Valmis
Omakanta-palvelu valmis AT-ympäristössä -
Yhteistestausvalmius alkaen Yhteistestaus Sosmetassa julkaistuilla Valmis-tilaisilla asiakirjoilla
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon Valmis
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille 1.9.2025
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä
Taulukko: Päihdehuollon palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely
Määrittelyt valmiit ja julkaistu Valmis
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis Valmis
Omakanta-palvelu valmis AT-ympäristössä -
Yhteistestausvalmius alkaen Yhteistestaus Sosmetassa julkaistuilla Valmis-tilaisilla asiakirjoilla
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon Valmis
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille 1.3.2026
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä
Taulukko: Perheoikeudellisten palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely
Määrittelyt valmiit ja julkaistu 2024
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis 2024 / asiakirjarakenteiden julkaisuaikataulun mukaisesti
Omakanta-palvelu valmis AT-ympäristössä -
Yhteistestausvalmius alkaen Yhteistestaus Sosmetassa julkaistuilla Valmis-tilaisilla asiakirjoilla
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon 2024
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille 1.9.2026
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä
Taulukko: Kuraattoripalvelujen asiakirjarakenteet 
Määrittelyt valmiit ja julkaistu Q4/2023
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis

Q1/2024 / asiakirjarakenteiden julkaisuaikataulun mukaisesti

Omakanta-palvelu valmis AT-ympäristössä -
Yhteistestausvalmius alkaen Yhteistestaus Sosmetassa julkaistuilla Valmis-tilaisilla asiakirjoilla
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon Q1/2024
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille 1.3.2025
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä