Luovutustenhallinnan yleiskuvaus

Luovutustenhallinnan yleiskuvaus

Dokumentissa on kuvattu, miten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen luovutustenhallinta toimii kokonaisuutena. Asiakastietolakipaketti tuli voimaan 1.11.2021.

Asiakas- ja potilastietojen luovutustenhallinnan yleiskuvaus on päivitettävänä.

Dokumentti käsittelee kokonaisuutena  sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen sekä hyvinvointitietojen luovutustenhallintaa. Dokumentissa kuvataan myös reseptilain tuomat muutokset lääkemääräyksiä koskevaan luovutustenhallintaan.

Yleiskuvaus täydentyy sitä mukaa, kun asiakastietolain siirtymäsäännösten myötä Kanta-palveluihin toteutetaan uusia mahdollisuuksia tietojen luovuttamiseen.

Alla olevasta taulukosta löytyvät dokumentin eri versiot:

Taulukko: Asiakas- ja potilastietojen luovutustenhallinnan yleiskuvaus -dokumentin eri versiot
Versio ja julkaisupäivä Status Dokumentti Vastuutahot

1.0

1.11.2021

Voimassa Asiakas- ja potilastietojen luovutustenhallinnan yleiskuvaus (pdf) Kela

 

Last updated 26.10.2022