Ensihoitokertomus

Ensihoitokertomus

Kansallinen sähköinen ensihoitokertomus tallennetaan Potilastiedon arkistoon turvallisuusviranomaisten yhteisestä kenttäjärjestelmästä KEJOsta.

Ensihoitopalvelu käyttää KEJOa ja kirjaa ja tallentaa sen osana potilaan terveyteen ja hoitoon liittyviä tietoja ensihoitokertomukseen. Ensihoitokertomus on yksi potilaan potilaskertomusasiakirjoista ja se on terveydenhuollon käytettävissä Potilastiedon arkistosta vastaavasti kuin muutkin potilaskertomusasiakirjat.

Potilastietojärjestelmien edellytetään pystyvän näyttämään vähintään ensihoitomerkintöjen näyttömuototiedot. Myös ensihoitokertomuksen rakenteisten tietojen hyödyntämistä potilaan jatkohoidon prosesseissa suositellaan.

Tällä sivulla julkaistaan ensihoitokertomuksen toiminnalliseen ja vaatimusmäärittelyyn, tietosisältöön sekä CDA R2 -määrittelyyn. Ensihoitokertomuksen CDA R2 -asiakirjaa voi testata Kanta-validointipalvelussa.

Toiminnallinen määrittely

Kansallinen sähköinen ensihoitokertomus: Tietosisältö sekä toiminnallinen määrittely  (julkari.fi)

Tietosisältö ja koodistot

THL – Tietosisältö/Ensihoito ja ENSIH-luokitukset Kansallisessa koodistopalvelussa

CDA-määrittelyt

Ensihoidon CDA R2 potilaskertomusrakenne -määrittely on julkaistu HL7-sivulla.

Last updated 04.12.2019