Lääketieteellisen kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset

Lääketieteellisen kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset

Lääketieteellisen kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset -dokumentissa kuvataan terveydenhuollon kuva-aineistojen arkiston toiminnalliset määrittelyt.

Alla olevasta taulukosta löytyy dokumentin eri versiot.

Taulukko: Lääketieteellisen kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset -dokumentin eri versiot
Versio ja julkaisupäivä Status Dokumentti Vastuutahot

Versio 1.6

1.11.2021

Voimassa Lääketieteellisen kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset versio 1.6(pdf) Kela

Versio 1.5

29.10.2020

Ei voimassa Lääketieteellisen kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset versio 1.5 (pdf) Kela
Last updated 20.12.2022