Kansallinen lääkityslista

Kansallinen lääkityslista

Kansallinen lääkityslista helpottaa ajantasaisen lääkityksen seuraamista kansalaisten ja ammattilaisten näkökulmasta.

Kansallisella lääkityslistalla tarkoitetaan sähköisessä muodossa olevaa ajantasaista listaa suomalaisen henkilötunnuksen omaavan henkilön käytössä olevista lääkkeistä.

Kansallista hanketta ohjaa Kela. Tuloksena saadaan toiminnalliset määrittelyt ja Kanta-palvelujen toiminnallisuudet. Niiden avulla toteutetaan vaiheittain kansallinen lääkityslista Reseptikeskukseen.

Hanke toteutetaan yhteistyössä THL:n ja Fimean kanssa. Myös lääkityslistan käyttäjiä ja järjestelmien toimittajia otetaan mukaan kehitystyöhön.

Lääkityslistan hyödyt

Lääkityslista pohjautuu valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin, joilla potilastietoja haetaan, kirjataan ja tallennetaan yhteisten periaatteiden mukaisesti.

Jatkossa kaikki lääkitystieto on tarkoitus tallentaa keskitetysti Reseptikeskukseen, johon lääkehoitoprosessiin kuuluvilla henkilöillä ja toimijoilla on pääsy. Kansalaiselle nämä tiedot näkyvät Omakannassa.

Lääkityslistan hyödyt muodostuvat siitä, että Reseptikeskukseen saadaan muodostettua lista henkilön lääkityskokonaisuudesta. Listassa näkyvät kaikki käytössä olevat lääkkeet kerran ja ajantasaisina. Tämän ansiosta

  • hoitohenkilökunnan ja apteekkien aikaa säästyy, kun tarkasteltava lista on lyhyempi eikä oikeiden reseptien etsimiseen mene aikaa
  • kansalaisten on helpompi saada ymmärrys käytössään olevasta lääkityksestä
  • lääkityksen tarkistuksista ja arvioinneista jää tieto
  • rakenteinen annostus mahdollistaa lääkehoitojen vaikuttavuuden paremman tutkimisen
  • rakenteinen annostus mahdollistaa erilaisten päätöksenteon tukijärjestelmien rakentamisen
  • lääkitysturvallisuus paranee, kun potilaan kokonaislääkitys on selkeä
  • lääkityslista ei vaadi terveydenhuollon ammattilaisilta erillistä ylläpitoa. Se päivittyy aina, kun rakenteiset lääkitystiedot tallennetaan Reseptikeskukseen.

Aikataulu

Kansallisen lääkityslistan ensimmäisen toteutuskokonaisuuden määrittelyt on julkaistu maaliskuussa 2020. Merkittävimmät uudistukset ovat rakenteinen annostus ja Lääketietokannan uudet tiedot, kuten saatavuustiedot, biosimilaaritiedot ja rakenteiset reseptimerkinnät.

THL julkaisi Lääkehoidon tiedonhallinnan konseptin (thl.fi) kesäkuussa 2020 ja seuraava vaihe kohti avohoidon lääkityslistaa käynnistyy, kun STM on tehnyt päätöksen lääkityslistan kehityksestä.

Kansallisen lääkityslistan kehitys

Kehitämme kansallista lääkityslistaa kansalaisten ja ammattilaisten käyttöön. Pääset vaikuttamaan kansallisen lääkityslistan muotoutumiseen osallistumalla lääkityslistan kehitykseen. Yhteistyö on tärkeää niiden kanssa, jotka kansallista lääkityslistaa tulevat päivittäisessä työssään käyttämään.

Jos olet halukas osallistumaan kehitykseen, esimerkiksi kommentoimalla määrittelyjä, jätä yhteystietosi alla olevaan linkkiin

Yhteystietojasi käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimalla tavalla eikä niitä hyödynnetä muuhun kuin tässä kuvattuun tarkoitukseen.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 20.08.2021

Kansallinen lääkityslista -osion alasivut