Käyttöönotot vuonna 2022

Käyttöönotot vuonna 2022

Sivulle on koottu vuoden 2022 käyttöönottojen aikataulut ja tukitilaisuudet.

Kanta-palvelujen ja toiminnallisuuksien käyttöönotot tapahtuvat kolmessa jaksossa. Kela järjestää ennen jokaista jaksoa valmistelutilaisuuksia ja toimintamallikoulutuksia, joiden tarkoitus on tukea sote-toimijoita käyttöönotoissa.

Sote-toimija voi tehdä varsinaisen käyttöönoton joustavalla aikataululla, kunhan se on ensin huolehtinut valmistelevista tehtävistä ja sillä on valmiudet siirtyä tuotantokäyttöön. Tavoite on, että sote-toimija tekee käyttöönoton viimeistään sen käyttöönottojakson lopussa, jolle se on ilmoittautunut. Käyttöönottovaihe-sivulta löydät lisätietoa siitä, milloin tuotantokäytön voi aloittaa.

Sivun lopusta löydät taulukon, johon on koottu kaikki vuoden 2022 käyttöönottojen tärkeät päivämäärät.

Käyttöönottojakso 1/2022

  • Käyttöönottojakso 1/2022: tammi–huhtikuu. Ilmoittautuminen on päättynyt.

Uusi käyttöönottaja:

  • Ilmoittautuminen jaksolle on päättynyt.
  • Sote-toimijat saavat tukea käyttöönottoon valmistautumiseen koulutustallenteelta. Kela julkaisee valmistelutilaisuuden tallenteen viimeistään 7.9.2021.

Käytön laajentaja:

  • Ilmoittautuminen jaksolle on päättynyt.

Kela ja THL järjestävät toimintamallikoulutuksia uuden palvelun käyttöönottajille ja käytön laajentajille lokakuussa 2021.

Käyttöönottojakso 2/2022

  • Käyttöönottojakso 2/2022: touko–elokuu. Ilmoittautuminen on käynnissä.

Uusi käyttöönottaja:

Käytön laajentaja:

Kela ja THL järjestävät toimintamallikoulutuksia uuden palvelun käyttöönottajille ja käytön laajentajille tammikuussa 2022.

Käyttöönottojakso 3/2022

  • Käyttöönottojakso 3/2022: syys–joulukuu. Ilmoittautumisaika 1.11.2021–31.1.2022.

Uusi käyttöönottaja:

Käytön laajentaja:

  • Ilmoittaudu käyttöönottojaksolle viimeistään 31.3.2022 klo 16.00. 

Kela ja THL järjestävät toimintamallikoulutuksia uuden palvelun käyttöönottajille ja käytön laajentajille toukokuussa 2022.

Kooste käyttöönottojen aikataulusta

Taulukko: Käyttöönottojen aikataulut ja ohjattu tuki 2022
Toimenpide Jakso 1/2022 (11. aalto) Jakso 2/2022 (12. aalto) Jakso 3/2022 (13. aalto)
Uuden Kanta-palvelun käyttöönottava sote-toimija ilmoittautuu Kelalle Viimeistään 31.5.2021 klo 16 Viimeistään 31.10.2021 klo 16 Viimeistään 31.1.2022 klo 16
Kanta-palvelun laajentaja tai toiminnallisuuden käyttöönottava sote-toimija ilmoittautuu Kelalle Viimeistään 30.9.2021 klo 16 Viimeistään 30.11.2021 klo 16 Viimeistään 31.3.2022 klo 16
Kelan järjestämä valmistelutilaisuus sote-toimijoille ja IT-toimittajille 7.9.2021 klo 9-12.30 23.11.2021 klo 9-12.30 Ilmoitetaan myöhemmin
Kelan ja THL:n järjestämät sosiaalihuollon toimintatapakoulutukset ja terveydenhuollon toimintamallikoulutukset lokakuu 2021 tammikuu 2022 toukokuu 2022
Tuotantokäytön aloitus viimeistään jakson lopussa huhtikuu 2022 elokuu 2022 joulukuu 2022
Sivua päivitetty 05.10.2021