Käyttöönottojen valmistelutilaisuudet

Käyttöönottojen valmistelutilaisuudet

Kanta-palvelujen käyttöönottajille suunnatut valmistelutilaisuudet ja niiden materiaalit.

Valmistelutilaisuuksien tavoitteena on muodostaa Kanta-palveluita käyttöönottaville sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille kokonaiskuva käyttöönottoprosessista ja siihen kuuluvista käyttöönoton tehtävistä. Valmistelutilaisuuksissa tuetaan erityisesti niitä sote-toimijoita, jotka ovat ottamassa Kanta-palveluita käyttöön ensimmäistä kertaa.

Kannan käyttöönottojen valmistelutilaisuudet

Käyttöönottojen valmistelutilaisuus julkaistaan videotallenteina, joihin Kanta-palveluihin liittymässä olevat sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat voivat tutustua itsenäisesti.

Tämän jälkeen järjestetään 7.9.2021 käyttöönottojen ohjaustunti, jonne käyttöönottojaksolle ilmoittautuneet voivat tulla esittämään kysymyksiä tallenteisiin ja käyttöönottoprosessiin liittyen.

Tallenne

Tallennekokonaisuuden nimi on "Organisaatiot Kanta-valmiuteen". Tallenteet julkaistaan tällä sivulla elokuussa 2021.

Tavoite 

Koulutustallenteiden tavoitteena on muodostaa sote-organisaatioille kokonaiskuva Kanta-palvelujen käyttöönottoprosessista ja siihen kuuluvista käyttöönoton tehtävistä.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden edustajat, kuten

 • johdon edustus
 • Kanta-käyttöönottoprojektin projektipäälliköt
 • muut projektiryhmän jäsenet
 • it-vastaavat ja -pääkäyttäjät
 • tietosuojavastaavat 
 • arkistovastaavat
 • tietojärjestelmätoimittajan edustajat
 • sanoma- ja tietoliikenneyhteyksien toteuttajat.

Sisältö

 • Yleiskatsaus Kanta-palveluihin ja käyttöönottojen uudistuva tukimalli 
 • Organisaatiotiedot ja omavalvontasuunnitelma Kanta-valmiuteen
 • Varmennekortit ja muut varmenteet
 • Kanta-palvelujen käyttöönottoa valmistelevat tehtävät ja käyttöönotto
 • Ajankohta: 7.9.2021 klo 9–10
 • Paikka: Microsoft Teams -etäyhteys

Käyttöönottojen ohjaustunti on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille, jotka ovat ilmoittautuneet käyttöönotonjaksolle 1/2022 (11. aalto).

Etäyhteyslinkki lähetetään käyttöönottojaksolle ilmoittautuneille viikkoa ennen tilaisuutta.

Kela järjestää ohjaustunnin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kanssa.

Tavoite

Ohjaustunnin ja koulutustallenteiden tavoitteena on muodostaa sote-organisaatioille kokonaiskuva Kanta-palvelujen käyttöönottoprosessista ja siihen kuuluvista käyttöönoton tehtävistä.

Sisältö

Ohjaustunnilla käsitellään käyttöönoton valmistelutilaisuuden koulutustallenteisiin liittyviä kysymyksiä.

Ennakkokysymyksiä voi lähettää osoitteeseen kanta@kanta.fi viimeistään 31.8.2021. Laitathan viestin otsikkoon aiheeksi ’Ohjaustunti 7.9.2021’.

​​​​​​Tavoite 

Tilaisuuden tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva sote-organisaatioille Kanta-palvelujen käyttöönottoprosessista ja siihen kuuluvista käyttöönoton tehtävistä. Koulutuksessa tuetaan erityisesti niitä organisaatioita, joissa Kanta-palveluiden käyttö aloitetaan ensimmäistä kertaa.

Kela järjestää valmistelutilaisuuden yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kanssa.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden edustajat, kuten

 • johdon edustus
 • Kanta-käyttöönottoprojektin projektipäälliköt
 • muut projektiryhmän jäsenet
 • it-vastaavat ja -pääkäyttäjät
 • tietosuojavastaavat 
 • arkistovastaavat
 • tietojärjestelmätoimittajan edustajat
 • sanoma- ja tietoliikenneyhteyksien toteuttajat.

Sisältö

 • Yleiskatsaus Kanta-palveluihin ja käyttöönottojen uudistuva tukimalli 
 • Organisaatiotiedot ja omavalvontasuunnitelma Kanta-valmiuteen
 • Varmennekortit ja muut varmenteet
 • Kanta-palvelujen käyttöönottoa valmistelevat tehtävät ja käyttöönotto

Koulutusmateriaalit

Tavoite

Tilaisuuden tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva Kuva-aineistojen arkiston käyttöönottoprosessista ja siihen kuuluvista käyttöönoton tehtävistä. Lisäksi tavoitteena on tukea käyttöönottoprosessin käynnistämisessä niitä organisaatioita, joissa Kuva-aineistojen arkistoa otetana käyttöön radiologian tietosisällöillä.

Huom! Käyttöönottokoulutukseen voi osallistua, vaikka järjestelmäkokonaisuus, joka osallistuu tiedon (CDA-asiakirja + kuva-arkisto) tallentamiseen Kuva-aineistojen arkistoon ei olisi vielä sertifioitu. Varsinainen Kuva-aineistojen arkiston käyttöönotto on kuitenkin mahdollista vain sertifioiduilla järjestelmillä.

Kohderyhmä

Kohderyhmää ovat yksityisen ja julkisen terveydenhuollon organisaatioiden edustajat, joissa ollaan aloittamassa Kuva-aineistojen arkiston käyttöönottoa, kuten

 • Kanta-käyttöönottoprojektin projektipäälliköt
 • muut projektiryhmän jäsenet
 • it- vastaavat ja -pääkäyttäjät
 • tietosuojavastaavat
 • arkistovastaavat
 • tietojärjestelmätoimittajan edustajat
 • sanoma- ja tietoliikenneyhteyksien toteuttajat.

Sisältö

 • Kuva-aineistojen arkiston käyttöönottoprojektin edellytykset, tehtävät, roolit ja vastuut.
 • Käyttöönottoon liittyvät kelan ja THL:n ohjaus- ja tukitoimet.
 • Käyttöönoton hallinnolliset edellytykset.
 • Käyttöönottokokeeseen liittyvät tehtävät.

Koulutusmateriaalit