Käyttöönottoon ilmoittautuminen

Käyttöönottoon ilmoittautuminen

Kanta-palvelujen käyttöönotto tapahtuu vaiheittain. Käyttöönottoon ilmoittautuneille on tarjolla tukea ja ohjausta.

Kanta-palvelujen käyttöönotto uudistuu terveydenhuollon palvelujen osalta. Palvelujen käyttöönotto tapahtuu jatkossa käyttöönottojaksoissa, joista ensimmäinen on 1/2021. Käyttöönottojaksoja järjestetään jatkossa vuosittain kolme. Jokaiselle jaksolle määritellään Kanta-palvelut ja toiminnallisuudet, jotka on mahdollista ottaa käyttöön kyseisellä jaksolla.

Kun organisaatio on tehnyt päätöksen Kanta-palvelun käyttöönoton ajankohdasta, organisaatio ilmoittautuu haluamaansa käyttöönottojaksoon ilmoittautumislomakkeella. Jaksolle voi ilmoittautua, kun organisaatio ottaa Kanta-palveluja käyttöön ensimmäistä kertaa tai ottaa käyttöön uuden palvelun tai toiminnallisuuden. Käyttöönottojakson osallistujille järjestetään valtakunnallista tukea ja ohjausta.

Ensimmäinen käyttöönottojakso koskee Potilastiedon arkiston, Resepti-palvelun ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoja, joissa tuotantokäytön aloitus on vuoden 2021 alussa. Kaikki Kanta-palvelut ja toiminnallisuudet eivät sisälly käyttöönottojaksoon 1/2021.

Näiden Kanta-palvelujen ja toiminnallisuuksien käyttöönottoja voidaan toistaiseksi suunnitella ja toteuttaa kuten tähänkin asti eikä käyttöönottoon tarvitse ilmoittautua. Ilmoittautumista ei myöskään tarvita, jos palvelun tai toiminnallisuuden tuotantokäyttö on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2020. Syksyllä järjestettävät valmistelutilaisuus ja toimintamallikoulutukset ovat avoimia kaikille toimijoille.

Käyttöönottojaksojen aikataulu ja ohjattu tuki

Kanta-palvelujen ja toiminnallisuuksien käyttöönotot toteutetaan valtakunnallisesti aikataulutetuissa käyttöönottojaksoissa.

 • Jakso 01/2021 käyttöönotot: tammi-huhtikuu 2021
 • Jakso 02/2021 käyttöönotot: touko-elokuu 2021
 • Jakso 03/2021 käyttöönotot: syys-joulukuu 2021

Käyttöönottojakso 1/2021 on kokeilujakso:

 • Ilmoittautuminen on päättynyt 31.8.2020
 • Kelan järjestämä valmistelutilaisuus oli 9.9.2020
 • Kelan ja THL:n järjestämä toimintamallikoulutus on syksyllä 2020
 • Tuotantokäytön aloitus on tammi-huhtikuussa 2021

Käyttöönottojakso 2/2021

 • Ilmoittautuminen päättyy 30.11.2020 klo 16.00
 • Kelan järjestämä valmistelutilaisuus organisaatiolle ja IT-toimittajalle 12/2020 
 • Kelan ja THL:n järjestämät toimintatapakoulutukset 1/2021
 • Tuotantokäytön aloitus 5-8/2021

Käyttöönottojaksolla 2/2021 käyttöönotettavat Kanta-palvelut ja toiminnallisuudet

Kanta-palvelut:

 • Potilastiedon arkisto
 • Resepti-palvelu
 • Suun terveydenhuolto (uudet käyttöönottajat ja käytön laajentajat).

Toiminnallisuudet:

 • Alaikäisen puolesta asiointi
 • Keskeiset terveystiedot
 • Kuva-aineistojen arkistointi (vain radiologian tietosisällöt)
 • Ostopalveluvaltuutus
 • Todistusten ja lausuntojen arkistointi
 • Todistusten ja lausuntojen välityspalvelu (Kela)
 • Vanhojen potilastietojen arkistointi
 • Lähete ja hoitopalaute
 • Terveys- ja hoitosuunnitelma

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotot jatkuvat toistaiseksi nykyisellä mallilla.

Käyttöönotettavista Kanta-palveluista löytyy lisätietoa Käyttöönottovaihe-sivulta.

Ilmoittautuminen käyttöönottojaksolle

Ilmoittautuminen on käynnissä käyttöönottojaksolle 2/2021. Ilmoittautuminen päättyy 30.11.2020 klo 16.00.

Sivua päivitetty 14.10.2020