Käyttöönottoon valmistautuminen

Käyttöönottoon valmistautuminen

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto on vapaaehtoista sekä julkisille että yksityisille sosiaalihuollon organisaatioille.

Käyttöönotosta vastaa rekisterinpitäjä, jolla tulee olla voimassa olevat, tarvittavat luvat tai ilmoitukset sosiaalihuollon palvelunantajana toimimiseen. Palvelun ottaa käyttöönsä palvelunjärjestäjä tai sellainen yksityinen sosiaalipalvelujen tuottaja, jolla on asiakkaan kanssa sopimus ko. palvelun tuottamisesta ja asiakas maksaa itse saamastaan palvelusta.

Jotta palvelun käyttöönotto sujuisi organisaatiossa mahdollisimman hyvin, kannattaa suunnitteluun ja valmisteluun ryhtyä hyvissä ajoin. Käyttöönoton prosessi vie aikaa arviolta 6 kuukautta riippuen organisaation lähtötilanteesta. THL ohjaa organisaatioita Kanta-palvelujen käyttöönottoon valmistautumisessa erityisesti palvelun toimintaan liittyvien muutosten osalta.

Kanta-palveluihin liittyvät organisaatiot ovat sekä kooltaan että teknisiltä valmiuksiltaan hyvin erilaisia. Kela kuvaa yleiset liittymismallit Kanta-palveluihin, mutta ei säätele yksityiskohtaisesti organisaation liittymisen teknistä toteutusta.

Tekniset liittymismallit ohjaavat organisaatiota varmenteiden ja tietoliikenneyhteyksien hankkimisessa. Jokaisessa mallissa on suosituksia ja vaatimuksia tietoliikenne- ja sanomaliikenneyhteyksille. Asiakastietojärjestelmän toimittajalla voi myös olla vaatimuksia käytettävälle laitteistolle. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottava palvelunantaja vastaa siitä, että se käyttää vaatimuksenmukaista asiakastietojärjestelmää.

Lue lisää

Sivua päivitetty 28.11.2019