Käyttöönottovaihe

Käyttöönottovaihe

Kanta-palvelujen käyttöönotto on mahdollista, kun organisaatiolla on tekniset ja hallinnolliset valmiudet palvelun käyttöönottoon ja sen toiminta täyttää lainsäädännön edellytykset.

Kanta-palvelujen käyttöönottoprosessin läpivienti etenee vaiheittain. Kestoon ja sisältöön vaikuttaa keskeisesti käyttöönottavan organisaation valmiudet prosessin alussa sekä se, otetaanko palvelu käyttöön jo sertifioidulla tietojärjestelmällä. Sertifioidulla järjestelmällä käyttöönottoprosessin läpivieminen kestää organisaation lähtötilanteesta riippuen noin 3–6 kuukautta. Jos järjestelmää ei ole sertifioitu, on aikaa hyvä varata vähintään vuosi. 

Tukea käyttöönottoon

Kanta-palveluissa siirrytään asteittain uuteen käyttöönottojen ohjaus- ja tukimalliin. Uudessa mallissa käyttöönotot tehdään vuosittain kolmessa jaksossa. Sote-organisaatiot saavat tukea muun muassa käyttöönoton valmistelutilaisuudessa sekä toimintamalli- ja toimintatapakoulutuksissa, jotka rytmitetään kolmen jakson mukaisesti.

Uuteen malliin siirrytään vaiheittain. Uusi malli koskee organisaatioita, joissa palvelun tai toiminnallisuuden tuotantokäyttö aloitetaan vuonna 2021. Vuodelle 2020 suunnitellut käyttöönotot ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotot jatkuvat nykyisen mallin mukaisesti.

Käyttöönoton valmistelutilaisuudessa

  • kerrotaan käyttöönoton edellyttämistä tehtävistä
  • ohjeistetaan tehtävien toteuttamisessa.

Toimintamalli- ja toimintatapakoulutuksissa

  • kerrotaan käyttöönoton edellyttämistä organisaation toiminnallisista muutoksista ja niissä huomioitavista asioista
  • ohjeistetaan esimerkiksi asiakas- ja potilastietojen kirjaamisessa.

Kun organisaatiossa on tehty päätös Kanta-palvelun käyttöönoton ajankohdasta, organisaatio ilmoittautuu ajankohtaan kuuluvaan käyttöönottojaksoon. Kela hallinnoi käyttöönottojaksojen ilmoittautumisia.

Myös niiden organisaatioiden, jotka laajentavat palvelun käyttöä merkittävästi, esimerkiksi ottavat uuden toiminnallisuuden käyttöön, tulee ilmoittautua käyttöönottojaksolle. Ilmoittautumalla organisaatio saa käyttöönottoon valtakunnallista tukea ja ohjausta. Kela saa puolestaan tietoa Sote-toimijoilta käyttöönottojen käynnistymisestä tuen ja ohjauksen suunnittelemiseksi.

Vuodelle 2020 suunniteltuja käyttöönottoja voi jatkaa ja suunnitella kuten tähänkin asti. Erillistä ilmoittautumista käyttöönottojaksolle ei vaadita, jos palvelun tai toiminnallisuuden tuotantokäyttö on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2020. Käyttöönottoa tukevat tilaisuudet ovat avoimia ja niihin voivat ilmoittautua ja osallistua myös syksyllä 2020 käyttöönoton toteuttavat organisaatiot.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Kanta-palvelujen asiakkuus edellytyksenä

Palvelun käytön aloitus edellyttää Kanta-palvelujen asiakkuutta. Kanta-palvelujen asiakkuus muodostuu ensimmäisen palvelun käyttöönoton yhteydessä, jolloin asiakas sitoutuu Kanta-palvelujen asiakkuuteen ja yleisiin toimitusehtoihin. Kanta-palvelujen asiakkuutta haetaan käyttöönottoprosessin loppuvaiheessa, kun kaikki valmistelevat tehtävät on tehty.

Tämän lisäksi asiakas tekee käyttöönotettavan palvelun hakemuksen, hyväksyy palvelukuvauksen käyttöönotettavasta palvelusta ja toimittaa Kelalle palvelun käytössä tarvittavat hallinnolliset ja tekniset tiedot. Kun Kanta-palvelujen asiakkuus on kerran muodostunut, ei sitoumusta tarvitse uusien palvelujen käyttöönoton yhteydessä enää toimittaa. Tarvittavat dokumentit ovat saatavilla Kanta-palvelujen Ekstranetistä. Lisätietoja Kanta-palvelujen asiakkuudesta voi lukea Asiakkuus-sivulta.

Käyttöönotettavissa olevat palvelut ja niiden palvelukuvaukset

Ohjeita

Sivua päivitetty 28.12.2020