Luotain

Luotain

Luotain on internet-selaimella käytettävä terveydenhuollon käyttöön tarkoitettu käyttöliittymä. Sen avulla ammattilainen tallentaa tiedot siitä, että kansalaista on informoitu valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista. Luotaimella kirjataan myös tiedot kansalaisen asettamista kielloista potilastietojensa käyttöön.

Terveydenhuollon palvelunantaja voi käyttää Luotainta, mikäli sen käytössä oleva potilastietojärjestelmä ei tue informointien ja kieltojen tallentamista Kanta-palveluun asiakastietolain uudistuessa

Luotaimen käyttö sosiaalihuollossa tarkentuu myöhemmin.

Mitä Luotaimella voi tehdä?

Luotain julkaistaan terveydenhuollon palvelunantajien käyttöön uuden asiakastietolain hyväksymisen jälkeen. Kela tiedottaa myöhemmin, missä laajuudessa eri Kanta-palveluja käyttävät palvelunantajat voivat hyödyntää Luotainta.

Luotaimella voi

  • tarkistaa, onko asiakasta informoitu valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista
  • kirjata informoinnin annetuksi
  • tulostaa asiakkaalle informointien sisällön
  • tarkistaa asiakkaan pyynnöstä hänen potilastiedoilleen asetetut luovutuskiellot
  • asettaa asiakkaan pyynnöstä hänen potilastiedoilleen yksityiskohtaisen tai laajan luovutuskiellon
  • tulostaa asiakkaalle tiedot asetetuista luovutuskielloista.

Luotaimella ei voi käsitellä reseptitietojen luovutuskieltoja.

Luotaimen käyttöönotto

Kanta-palveluja jo käyttävät palvelunantajat voivat ottaa Luotaimen käyttöönsä ilman erillistä liittymistä. Palvelunantajat myöntävät käyttöoikeudet palveluun omalle henkilöstölleen.

Ammattilainen tunnistautuu Luotaimeen Suomi.fi-palvelun ja asiointivaltuuksien avulla. Palvelunantajan on myönnettävä informointeja ja luovutuskieltoja käsitteleville käyttäjilleen asiointivaltuus Luotaimen käyttöön Suomi.fi-palvelunhallinnassa. 

Poikkeuksena on Kanta-palveluja käyttävä itsenäinen ammatinharjoittaja, joka voi itse käyttää Luotainta ilman erillistä asiointivaltuutta.

Suomi.fi-asiointivaltuudet

Ammattilainen tunnistautuu Luotaimeen Suomi.fi-palvelun ja asiointivaltuuksien avulla. Terveydenhuollon palvelunantajan tulee varautua asiointivaltuuksien myöntämiseen. 

Luotain ei ole vielä käytössä

Kela tiedottaa, kun Luotaimen julkaisupäivä on vahvistettu ja asiointivaltuudet ovat myönnettävissä.

Luotaimen käyttöön oikeuttavat Suomi.fi-asiointivaltuudet ovat

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista annettujen informointien käsittely
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista annettujen informointien ja luovutuskieltojen käsittely

Valtuutusoikeus

Yrityksen tai yhteisön puolesta asiointivaltuuden voi myöntää henkilö, jolla on edustamiseen oikeuttava rooli kaupparekisterissä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) tai yhdistysrekisterissä. 

Julkinen organisaatio tai säätiö hakee virkailijavaltuuttamispalvelusta henkilölle valtuutusoikeuden eli oikeuden antaa asiointivaltuuksia organisaation nimissä. 

Julkisen organisaation tai säätiön valtuutusoikeuksista voit lukea lisää osoitteista

Kun henkilölle on rekisteröity valtuutusoikeus, hän voi tunnistautua Valtuudet-palveluun ja antaa organisaation nimissä Luotaimen käyttöön oikeuttavia asiointivaltuuksia.

Käyttö on maksutonta

Luotaimen käytöstä ei peritä maksua. Kanta-palvelujen käytöstä perittävien maksujen määräytymisperusteet ja maksujen suuruus määrätään STM:n asetuksessa vuosittain.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 30.12.2020