Luotain

Luotain

Luotain-käyttöliittymää valmisteltiin Kelassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien käyttöön. Käyttöliittymä oli tarkoitettu palvelunantajille, joiden tietojärjestelmät eivät asiakastietolain uudistuessa olisi tukeneet valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista annettavien informointien ja potilastietojen luovutuskieltojen tallentamista Kanta-palveluun.

Asiakastietolakia käsitellään parhaillaan eduskunnassa. Valiokunnat esittävät lakiin muutoksia.

Valiokuntien asiakastietolakiin esittämien muutostarpeiden vuoksi Luotain-käyttöliittymän valmistelu on keskeytetty. Valmisteltua käyttöliittymätoteutusta tullaan hyödyntämään myöhemmin muussa tarkoituksessa.  

Lisätietoja

Sivua päivitetty 14.04.2021