Luotain

Luotain

Luotain-käyttöliittymää valmisteltiin Kelassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien käyttöön.

Käyttöliittymä oli tarkoitettu palvelunantajille, joiden tietojärjestelmät eivät asiakastietolain uudistuessa olisi tukeneet valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista annettavien informointien ja potilastietojen luovutuskieltojen tallentamista Kanta-palveluun.

Valiokuntien asiakastietolakiin esittämien muutostarpeiden vuoksi Luotain-käyttöliittymän valmistelu keskeytettiin, eikä Luotainta oteta käyttöön uuden asiakastietolain toimeenpanossa.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 14.06.2021