Omakanta

Omakanta

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu henkilökohtainen internetpalvelu, josta voi katsella omia resepti- ja potilastietoja sekä tulostaa yhteenvedon resepteistä. Lapsen huoltajat näkevät myös alle 10-vuotiaiden lastensa tiedot.

Omakannasta näkyy tietoja, kun potilaalle on kirjoitettu resepti tai hänen potilastietojaan on tallennettu Potilastiedon arkistoon. Huoltaja, joka katselee alle 10-vuotiaan lapsen tietoja, tai alaikäinen itse näkee vain tiedot, jotka on tallennettu 1.8.2016 lähtien.

Palvelusta näkee organisaatiotasolla, missä potilaan tietoja on katsottu tai käsitelty.

Omakanta löytyy Kanta-palvelujen sivuilta osoitteesta www.kanta.fi tai suoralla osoitteella www.omakanta.fi. Palveluun kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla (HST-kortti) tai mobiilivarmenteella. Tunnistautua voi myös Väestörekisterikeskuksen myöntämällä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortilla tai organisaatiokortilla.

Reseptitiedot saatavilla

Reseptit ja lääkeostot näkyvät Omakannassa.

Omakannasta voi lähettää reseptin uusimispyynnön terveydenhuoltoon.

Yhteenveto resepteistä

Omakannasta voi tulostaa yhteenvedon resepteistä. Siihen voi tulostaa joko potilaan kaikki reseptit tai kaikki ne reseptit, joissa on lääkettä saamatta.

Potilas voi pyytää yhteenvetotulosteen terveydenhuollosta lääkäriltä tai sairaanhoitajalta ja apteekista. Ulkomaille matkustettaessa kannattaa ottaa mukaan yhteenveto omista resepteistä.

Potilastiedot sähköisenä

Omakanta-palvelussa potilas näkee terveydenhuollossa kirjatut tiedot. Sieltä voi tarkastella lähes kaikkia avohoidossa tallennettuja potilastietojaan. Jos potilas on osastohoidossa, Omakannasta näkee tallennettujen hoitotietojen yhteenvedon. Kaikkia päivittäishoidon tietoja ei palvelusta näy.

Ammattilainen voi tarvittaessa hoidollisista syistä viivästyttää merkintöjen näkymisen Omakannassa.  

Jos potilas havaitsee Omakannassa näkyvissä tiedoissaan virheitä tai puutteita, tiedot korjataan siinä terveydenhuollon yksikössä, jossa tiedot on kirjattu. Potilas voi ottaa asiassa yhteyttä esimerkiksi organisaation tietosuojavastaavaan.

Terveystiedot näkyvät Omakannassa niin kauan, kuin niiden lakisääteinen säilytysaika edellyttää. Palvelusta näkee myös tiedot siitä, missä terveydenhuollon yksiköissä potilastietojasi on käsitelty.

Suostumusten ja tahdonilmaisujen antaminen Omakannassa

Potilaalle on kerrottava hänen terveystietojensa tallentamisesta Potilastiedon arkistoon. Hän voi myös lukea tiedon Omakanta-palvelusta, ja samalla kuitata tiedon saaduksi.

Suostumukset

Omakannassa potilas voi antaa suostumuksensa omien terveystietojensa luovuttamiseen muiden terveydenhuollon palveluntarjoajien käyttöön Potilastiedon arkiston kautta. Jos lupa on, voidaan tietoja hyödyntää hoitotilanteissa. Potilastiedon arkistosta luovutetaan vain sinne tallennettuja potilastietoja.

Kiellot

Voit valita, ketkä saavat katsoa reseptitietojasi. Omakannassa voit kieltää, etteivät toiset lääkärit ja apteekit näe reseptitietojasi Reseptikeskuksesta. Tällöin saat lääkkeet apteekista ainoastaan potilasohjetta tai reseptien yhteenvetoa näyttämällä.

Kielto ei kuitenkaan päde PKV- ja huumausainereseptien kohdalla. Lääkäri näkee ne aina, kun hän kirjoittaa uutta PKV- tai huumausainereseptiä. 

Voit tehdä Omakannassa Potilastiedon arkistoon tallennettuja terveystietoja koskevan luovutuskiellon. Voit myös kieltää tietyn käynnin tietojen tai hoitojakson tietojen tai julkisen terveydenhuollon tietyn potilasrekisterin tietojen luovuttamisen.

Tietojen luovutuskiellot koskevat myös sairaanhoitopiirin yhteisrekisterissä olevia tietoja. Kun tietojen luovutuskielto on annettu, estää se tietojen luovutuksen myös yhteisrekisteriin kuuluvien organisaatioiden välillä. Yhteisrekisterissä kiellot koskevat kaikkia potilastietoja, ei vain Potilastiedon arkistoon tallennettuja. 

Tahdonilmaisut

Omakannassa voi myös tallentaa tahdonilmaisun omasta hoidostaan. Tahdonilmaisuja ovat hoitotahto ja elinluovutustahto. Tahdonilmaisut tallentuvat Potilastiedon arkistoon, josta ne ovat terveydenhuollon yksiköiden käytettävissä. 

Koulutukset

Lue lisää

Sivua päivitetty 23.05.2019