Organisaation tekniset valmiudet

Organisaation tekniset valmiudet

Organisaation tulee ennen Kanta-palvelujen käyttöönottoa varmistaa, että sen tekniset tiedot ja järjestelmät ovat ajan tasalla.

Varmista asiakas- tai potilastietojärjestelmän Kanta-valmius

Kanta-palvelujen käyttäminen edellyttää sertifioitua ja Kanta-vaatimukset täyttävää potilas- tai asiakastietojärjestelmää (valvira.fi). Järjestelmät ovat profiloituneet hieman eri tavoin, joten kannattaa selvittää, mikä sopii parhaiten oman toiminnan tarpeisiin. Jos organisaation käytössä oleva järjestelmä ei ole Kanta-yhteensopiva, on tärkeää käynnistää keskustelut järjestelmän kehitysaikataulusta tietojärjestelmätoimittajan kanssa käyttöönottoaikataulun suunnittelemiseksi.

Yksityinen palvelunantaja, varmista lupatietojen ajantasaisuus

Kanta-palveluihin liittyvällä yksityisellä palvelunantajalla on oltava voimassa olevat asianmukaiset luvat tai ilmoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajana toimimiseen. Tarkista organisaatiosi luvat Valvirasta tai aluehallintovirastosta.

Lisätietoa lupahallinnosta löyty Valviran verkkopalvelusta (valvira.fi). 

Tarkista tunnistetiedot THL:n Koodistopalvelimelta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat ja itsenäiset ammatinharjoittajat (IAH) liitetään Kanta-palveluihin THL:n ylläpitämän koodistopalvelun (thl.fi) rekisteritietojen avulla. Kansallisella koodistopalvelimella olevia THL - SOTE-organisaatiorekisteriä (thl.fi) ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat -koodistoa käytetään Kanta-palveluihin liittyneiden osapuolten tunnistamiseen ja hallinnointiin sekä uusimispyyntöjen välittämiseen terveydenhuollon ja apteekkien välillä. Molempia käytetään myös Kanta-palveluihin tallennettujen tietojen yksilöintiin ja tallentamiseen, sekä luovuttamiseen Potilastiedon arkistosta ja Reseptikeskuksesta. 

Julkisen organisaation tulee päivittää tai lisätä organisaationsa tiedot valtakunnalliseen SOTE-organisaatiorekisteriin. Useimmiten organisaatio on jo rekisterissä, mutta rekisteriin ei ole välttämättä ilmoitettu kaikkia organisaation yksiköitä, kuten sosiaalihuollon palveluyksiköitä. 

Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien lupatiedot välitetään automaattisesti koodistopalveluun Valveri-rekisteristä (valvira.fi). Jos tiedot eivät ole ajan tasalla koodistopalvelussa, niin virheellisten tietojen korjaukset ja lisäykset tehdään joko oman alueen AVI:in tai Valviraan.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 02.04.2020