Resepti-palvelu apteekissa

Resepti-palvelu apteekissa

Apteekissa reseptejä käsitellään apteekkijärjestelmässä, joka hakee reseptit Reseptikeskuksesta ja tallentaa sinne apteekin tekemät toimitusmerkinnät.

Apteekki tallentaa häiriö- ja poikkeustilanteissa laaditut paperiset ja puhelinreseptit Reseptikeskukseen toimittamisen yhteydessä.

Asiakas voi hakea lääkkeensä potilasohjeella, yhteenvetotulosteella, Kela-kortilla tai henkilöllisyystodistuksella. Potilasohje ei ole resepti, vaan käyttöohje sillä määrätyn lääkkeen käyttämiseen. 

Asiakas voi pyytää lääketoimituksen jälkeen resepteistään yhteenvedon apteekista. Siitä selviää mm. kuinka paljon reseptissä on lääkettä vielä jäljellä.

Reseptin voi myös uudistaa apteekista. Uudistamispyynnön mukana menevät myös lääkärin tarvitsemat tiedot uusimista varten. Jos asiakas haluaa saada tiedon uudistetusta reseptistä tekstiviestillä, kirjataan hänen matkapuhelinnumeronsa järjestelmään apteekissa. 

Reseptikeskusta käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt yksilöidään toimikortilla. Kaikki Reseptikeskukseen tehtävät käynnit ja tallennukset vahvistetaan sähköisellä allekirjoituksella. Farmaseutilla ja proviisorilla on samanlaiset oikeudet käyttää Reseptikeskusta. Farmasian opiskelijan oikeudet ovat rajoitetummat: hän voi hakea tietoja Reseptikeskuksesta, mutta ei allekirjoittaa reseptejä tai toimituksia. Apteekin muulla henkilökunnalla ei ole oikeuksia Reseptikeskuksen käyttöön.

Reseptin elinkaari

Lääkärin kirjoittama resepti on toimittamaton siihen asti, kunnes apteekki tekee siihen toimituksen. Sen jälkeen resepti on joko osittain tai kokonaan toimitettu. Yleensä reseptit ovat voimassa 24 kuukautta. Poikkeustilanteissa apteekki voi toimittaa lääkettä vielä vanhenemispäivän jälkeen kuukauden ajan. 

PKV- ja huumausainelääkemääräykset sekä potilaskohtaiset erityisluvan vaativat lääkemääräykset ovat voimassa 12 kuukautta. Lääkäri voi määrätä reseptille myös lyhyemmän voimassaoloajan.

Vanhentuneet reseptit mitätöidään Reseptikeskuksessa automaattisesti sen jälkeen, kun niihin ei voi enää tehdä toimitusta. Samoin mitätöidään kuolleiden henkilöiden reseptit.

Toimittamattoman tai osittain toimitetun reseptin voi mitätöidä myös lääkäri tai apteekki yhteisymmärryksessä potilaan kanssa.

Mitätöityä reseptiä ei voi toimittaa. Poikkeuksena ovat annosjakelussa olevat reseptit, jotka voidaan toimittaa mitätöinnin jälkeen, jos resepti on ollut voimassa annosjakelujakson alkaessa ja siinä on lääkettä jäljellä.

Jos toisen Euroopan maan apteekissa toimitetussa lääketoimitusasiakirjassa on käytetty Suomessa tehdystä reseptistä poikkeavaa pakkauskoon yksikköä, reseptiin jäljelle jäävä lääkemäärä nollautuu eikä lääkettä voi enää toimittaa. Resepti tulee tarvittaessa uudistaa.

Resepti ja siihen liittyvät toimitukset säilytetään Reseptikeskuksessa.

Sivua päivitetty 19.03.2019