Asiakkuus ja käyttöönottokoe

Asiakkuus ja käyttöönottokoe

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto edellyttää asiakastietojen tallentamista Ekstranetiin ja käyttöönottokokeen läpäisyä sekä raportointia. Palvelun käyttö voidaan aloittaa heti onnistuneen käyttöönottokokeen jälkeen.

Asiakastiedot Kanta Ekstranetiin

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto edellyttää voimassaolevaa Kanta-palvelujen asiakkuutta. 

Palvelun käyttöönottoa varten asiakkaan on hyväksyttävä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston palvelukuvaus sekä ilmoitettava palvelun käytössä tarvittavat hallinnolliset ja tekniset tiedot Kanta Ekstranetissä.

Kanta-palvelujen asiakkaat hallinnoivat Extranetissä myös asiakkuuteen ja palvelun käyttöönottoon liittyviä teknisiä tietoja.

Käyttöönottokokeet

Ennen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoa tehdään käyttöönottokoe. Sillä varmistetaan, että asiakkaan tietojärjestelmä on valmis palvelun tuotantokäyttöön.

Käyttöönottokokeen suorittaminen edellyttää, että

  • Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston palvelukuvaus on hyväksytty ja palvelun käyttöönotossa tarvittavat tiedot on toimitettu Kelaan
  • käyttöönottokokeesta on sovittu järjestelmätoimittajan kanssa
  • käyttöönottokokeesta on sovittu tarvittavien henkilöstöresurssien ja yhteistyökumppanien (kokeen suorittava henkilö, sovellus- ja tietoliikennetuki, Kanta-arkistonhoitajan roolissa toimiva henkilö) kanssa.

Käyttöönottokoe suoritetaan suunnitelmallisesti tekemällä ohjeen mukainen testitapaus sovittuna ajankohtana.

Käyttöönottokoe tehdään sertifioidulla järjestelmällä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto -palvelun tuotantoympäristössä. Käyttöönottokokeessa tarvittavat Kelan myöntämät testihenkilötunnukset toimitetaan tietojärjestelmätoimittajalle, joka huolehtii niiden jakelusta asiakkailleen. 

Tietojärjestelmätoimittajan on hyvä pitää kirjaa siitä, mitä testihenkilötunnuksia on kunkin asiakkaansa käyttöön antanut ja minkä palvelun testaamista varten. Testihenkilötunnukset ovat Kelassa palvelujen yhteisessä käytössä.

Kanta-arkistonhoitajan roolissa toimiva henkilö varmistaa, että kaikki testitapauksen asiakirjat ovat arkistoituneet Potilastiedon arkistoon ja rekisterinpitäjän rekisteriin. Lisäksi tässä roolissa toimiva henkilö varmistaa, että palveluun tallennettujen asiakirjojen tiedot vastaavat asiakastietoja käsittelevän järjestelmän tietoja.

Onnistunut käyttöönottokoe raportoidaan Kelaan

Onnistuneesta käyttöönottokokeesta raportoidaan Kelaan kahden arkipäivän sisällä käyttöönottokokeesta.

Palvelujen tuotantokäyttö voidaan aloittaa heti, kun käyttöönottokoe on saatu suoritettua onnistuneesti ja tästä on varmistuttu Arkistonhoitajan käyttöliittymän avulla.

Lue lisää

Sivua päivitetty 20.11.2020