Tieteellisten tutkimusten tietopyynnöt

Tieteellisten tutkimusten tietopyynnöt

Kanta-palvelujen yksikkö vastaa Reseptikeskuksen ja Tiedonhallintapalvelun tietopyyntöjen sisältöön, rekisterissä oleviin tietoihin ja tietopyyntöjen toteutukseen liittyvistä asiantuntijatehtävistä.

Kela on Reseptikeskuksen ja Tiedonhallintapalvelun rekisterinpitäjä. Reseptikeskus sisältää kaikki reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Tiedonhallintapalveluun tallennetaan potilaan suostumus- ja tahdonilmaisutiedot.

Reseptikeskukseen tallennettujen lääkemääräystietojen luovutus tutkimustarkoituksiin edellyttää aina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lupaa (laki sähköisestä lääkemääräyksestä 15.4 §). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi täyttääkö lupahakemuksen tutkimus eettisyyteen, tietosuojaan ja tieteelliseen tutkimukseen liittyvät kriteerit. Lisää tietoa Reseptikeskukseen tallennettujen tietojen tutkimuskäytöstä ja käyttöluvan hakemisesta voi lukea THL:n verkkosivuilta.

Poikkeuksena muihin Reseptikeskuksen tietoihin Tiedonhallintapalvelun tahdonilmaisutietojen ja Reseptikeskuksen lokitietojen luovuttamisen tieteelliseen tutkimukseen arvioi Kela. Kela voi luovuttaa Tiedonhallintapalveluun tallennettuja tahdonilmaisutietoja ja Reseptikeskuksen lokitietoja tieteelliseen tutkimukseen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999), sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007) perusteella.

Näihin liittyvät tutkimuslupahakemukset voi lähettää tietopyynnot@kela.fi. Tarkempaa tietoa luvan hakemisesta voi lukea Kelan sivustolta.

Mikäli tutkimusaineiston kokoaminen edellyttää Reseptikeskuksen ja muiden Kelan ylläpitämien rekisterien tietojen yhdistämistä, se edellyttää lupahakemusprosessin käynnistämistä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa että Kelassa. Kelaan tutkimuslupahakemukset voi lähettää osoitteeseen tietopyynnot@kela.fi.

Lisätietoja Kelan rekistereistä on osoitteessa http://www.kela.fi/rekisteritiedot. Kelan laatimia tilastoja on osoitteessa http://www.kela.fi/tilastot.

Potilastiedon arkistoon tallennettuja tietoja ei tällä hetkellä voida luovuttaa tieteellistä tutkimusta varten. Mikäli näitä tietoja halutaan käyttää, tulee tutkijoiden ottaa suoraan yhteyttä asianomaisen tiedon tuottajaan terveydenhuollossa.

Reseptikeskuksen tietosisältö

Reseptikeskuksen käyttöönotto on tapahtunut vaiheittain. Julkinen terveydenhuolto on ottanut käyttöön Resepti-palvelun toukokuusta 2010 alkaen. Resepti-palvelu on pakollinen julkiselle ja yksityiselle terveydenhuollolle 1.1.2017 alkaen.

Reseptikeskukseen tallentuvassa asiakirjassa on yhden lääkemääräyksen, toimituksen tai muun vastaavan tapahtuman tiedot. Kaikille asiakirjoille tallentuu tietyt yhteiset tiedot. Lisäksi jokaiselle asiakirjalle tallentuu yksilöivät tiedot. Tarkemmat kuvaukset asiakirjoille tallentuvista tiedoista on saatavissa kanta.fi -sivustolla:

Reseptikeskukseen tallentuvat asiakirjat ovat

 • Lääkemääräys
 • Lääkemääräyksen mitätöinti
 • Lääkemääräyksen korjaus
 • Lääkemääräyksen lukitus
 • Lääkemääräyksen lukituksen purku
 • Lääkemääräyksen varaus
 • Lääkemääräyksen varauksen purku
 • Uusimispyyntö
 • Uusimispyynnön vastaus
 • Lääkemääräyksen toimitus
 • Lääkemääräyksen toimituksen mitätöinti
 • Lääkemääräyksen toimituksen korjaus
 • Annosjakelu
 • Annosjakelun purku
 • Toimitusvarauksen purku

Luovutettavan aineiston listaus toimitetaan .csv- tai .xls-muodossa. Aineiston muunnos SAS-muotoon on erillinen lisäpalvelu, jolle määritellään erillinen aineiston muunnoksen kustannus- ja työmääräarvio. Aineiston poiminnan aikataulu määräytyy työtilausten laajuuden ja määrän mukaan.

Kelasta luovutetaan yksilötason aineisto, joka on suojattu niin, että yksittäistä henkilöä ei voi tunnistaa aineistosta.

Tieteellisen tutkimuksen aineiston poimintaan l­iittyvät tiedot säilytetään kolme kuukautta aineiston luovuttamisesta, ellei tutkijan kanssa erikseen sovita toisin, minkä jälkeen tiedot hävitetään. Aineiston tarkistus- ja reklamaatio-oikeus on kolme kuukautta aineiston luovutuksesta.

Lisätietoja

Tutustu tutkimuksissa usein käytettyihin rekisteritietoihin 

Yhteydenotot asiakaspalvelu@kanta.fi.

Sivua päivitetty 26.03.2019