Asiakastietolain vaikutukset tietojen luovuttamiseen

Asiakastietolain vaikutukset tietojen luovuttamiseen

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (Asiakastietolaki) on uudistumassa keväällä 2021. Jos laki vahvistetaan, tuo se muutoksia myös Kanta-palvelujen asiakas- ja potilastietojen luovutuksiin.

Lain voimaantulon jälkeen tietojen luovutus perustuu

 • asiakkaan informointiin hänen oikeuksistaan 
 • asiakkaan informointiin Kanta-palveluista
 • asiakkaan asettamiin kieltoihin.

Muutokset toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa mahdollistetaan uuden informoinnin tallentaminen terveydenhuollossa. Uusi informointi kattaa kuitenkin myös Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston. Jatkossa asiakas voi myös kieltää kerralla kaikkien potilastietojensa luovuttamisen.

Muutokset tietojen luovutukseen

Toteutuessaan uusi laki tuo asiakas- ja potilastietojen luovutukseen Kanta-palveluista seuraavat muutokset

 • Asiakkaille tulee antaa uusi informointi
  • Kaikki asiakkaat on informoitava uudelleen Kanta-palveluista ja niihin liittyvistä oikeuksista. Asiakas pitää informoida viimeistään ensimmäisen asioinnin yhteydessä. Infomoinnin voi saada myös Omakannan kautta.
 • Kielto-oikeus
  • Asiakas voi jatkossa kieltää yhdellä kertaa kaikkien potilastietojensa luovuttamisen. Nykyiset kiellot säilyvät ennallaan, eli asiakas voi tehdä käynti- tai palvelunantajakohtaisen kiellon terveydenhuollossa.
 • Terveydenhuollossa olevasta suostumuksesta luovutaan
  • Suostumus potilastietojen luovuttamiseen hoitoon osallistuville henkilöille poistuu. Lisäksi Resepti-palvelun suullinen suostumus poistuu. Asiakas- tai potilastietojen luovuttaminen Kanta-palvelujen kautta perustuu jatkossa informointiin ja asiakkaan asettamiin kieltoihin.

Uuden lain hyväksymisen ja voimaantulon välinen aika

Nykylain mukaista informointia annetaan, ja asiakas voi asettaa nykyisiä kieltoja ja suostumuksia uuden lain voimaantuloon asti. Samaan aikaan annetaan uuden lain mukaista informointia, ja asiakas voi yhdellä kertaa kieltää kaikkien tietojen luovuttamisen.

Lain voimaantulon jälkeen 

Kun uusi laki on tullut voimaan, Kanta-palvelujen tietojen luovutuksessa noudatetaan uuden lain mukaista informointia. Jos uutta informointia ei ole annettu ja tietoa siitä tallennettu Kanta-palveluihin, ei potilastietojen luovuttaminen Kanta-palvelujen kautta terveydenhuollon organisaatioiden välillä ole mahdollista. 

Potilaan tietoja saa kuitenkin edelleen luovuttaa samaan yhteisrekisteriin kuuluvien terveydenhuollon toimintayksiköiden kesken. Tietojen luovutus edellyttää informointia yhteisrekisteristä sekä hoitosuhdetta tai muuta asiallista yhteyttä potilaaseen.  

Asiakas voi edelleen kohdistaa kiellot käynti- tai palvelunantajakohtaisesti tai asiakas voi asettaa kiellon koskemaan kaikkia potilastietoja. Terveydenhuollossa olevaa suostumusta ei enää käytetä.

Kansallinen käyttöliittymä informointien ja kieltojen tallentamiseen

Kela toteuttaa kansallisen selainpohjaisen käyttöliittymän. Sen avulla sote-ammattilaiset voivat  tallentaa uuden asiakastietolain mukaiset informoinnit ja kiellot. Käyttöliittymä on tarkoitettu ensisijaisesti sote-organisaatioiden käyttöön lain hyväksymisen ja voimaantulon väliseksi ajaksi.

Käyttöönoton aikataulu

Järjestelmätoimittajat toteuttavat uuden asiakastietolain tuomat muutokset asiakas- ja potilastietojärjestelmiin oman aikataulunsa mukaan. Sote-organisaatiot ottavat ne käyttöön omien aikataulujensa puitteissa. Tämän jälkeen ammattilaiset voivat tallentaa informoinnit ja kiellot tietojärjestelmillä.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 03.06.2020