Asiakastietolain vaikutukset tietojen luovuttamiseen

Asiakastietolain vaikutukset tietojen luovuttamiseen

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki) uudistuu. Uudistus tuo muutoksia myös asiakas- ja potilastietojen luovutuksiin Kanta-palveluissa.

Asiakastietolaki on hyväksytty eduskunnassa.

Uuden lain myötä asiakkaan tiedot liikkuvat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon sisällä organisaatiosta toiseen, jos asiakas on antanut luvan tietojen luovutukseen, eikä erikseen kiellä tietojen luovuttamista. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa on tärkeää valmistautua ennakoiden asiakastietolain tuomiin muutoksiin. Nykyinen terveydenhuollon sisäinen tietojen luovutuksen mahdollistava suostumus muuttuu nimeltään luovutusluvaksi. Sen käyttötarkoitus säilyy ennallaan. 

Sosiaalihuollon sisäisille tietojen luovutuksille tulee vastaava luovutuslupa. Sosiaali- ja terveydenhuollon välinen tietojen luovutus tulee perustumaan asiakkaan antamaan tietosuoja-asetuksen mukaiseen suostumukseen. 

Muutosten toteutusaikatauluista tiedotetaan niiden tarkentuessa. 7.9.2021 järjestetään Kanta-info, jossa käsitellään asiakastietolain vaikutuksia Kanta-palveluihin.

Aikataulu 

Laki tulee voimaan aikaisintaan 1.11.2021.

Käsittelytiedot

Sivua päivitetty 17.06.2021

Tietojen luovutusten hallinta -osion alasivut