Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon Kanta-palvelut

Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon Kanta-palvelut

Asiakas- ja potilastietojen hyödyntäminen yksityisten ja julkisten tuottajien välillä helpottuu ottamalla Kanta-palvelut käyttöön.

Terveydenhuollon yksityiset palveluntuottajat käyttävät jo laajasti Kanta-palveluihin kuuluvaa reseptipalvelua ja Potilastiedon arkistoa. Sosiaalihuollon yksityiset palveluntuottajat voivat ottaa Kanta-palvelut käyttöön Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käytön aloituksen myötä vuodesta 2018 alkaen.

Valmistelevat tehtävät

Yksityisen palveluntuottajan tehtävä on liittyä Kanta-palvelujen asiakkaaksi ja ottaa Potilastiedon arkisto tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto käyttöönsä, mikäli organisaatio arkistoi asiakas ja potilasasiakirjat sähköisesti. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto on toistaiseksi vapaaehtoista julkisilla ja yksityisillä organisaatioilla.

Liittymismallit

Yksityiset terveydenhuollon palveluntuottajat voivat valita liittymismalliksi joko suoraliittymisen tai yhteisliittymisen mallin. Yhteisliittymisen malli koskee ainoastaan yksityisiä tuottajia, eikä ole mahdollinen julkisen sektorin organisaatioille. Sosiaalihuollon palveluntuottajat valitsevat toistaiseksi aina suoraliittymisen. 

Käyttöönottoon ilmoittautuminen

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotot toteutetaan valtakunnallisesti aikataulutetuissa käyttöönoton aalloissa. Kun organisaatiossa on tehty päätös Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton ajankohdasta, organisaatio ilmoittautuu ajankohtaan kuuluvaan käyttöönoton aaltoon Kelalle ilmoittautumislomakkeella.

Kun järjestelmäntoimittaja huolehtii tuesta kokonaisuudessaan

Palvelunantajan ei tarvitse ilmoittautua käyttöönoton jaksolle, jos se saa Potilastiedon arkistoon liittymisen tuen kokonaisuudessaan järjestelmätoimittajaltaan.

Luvat ja ilmoitukset

Jokaisella yksityisellä palveluntuottajalla on oltava voimassa olevat asianmukaiset luvat ja ilmoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajana toimimiseen.

Yhden aluehallintoviraston alueella toimivalle palvelujen tuottajalle lupaviranomainen on aluehallintovirasto. Kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella toimivalle palvelujen tuottajalle lupaviranomainen on Valvira

Organisaatiorekisteritiedot

Yksityiset tuottajat liitetään Kanta-palveluun THL:n koodistopalvelun rekisteritietojen avulla. Yksityisten palvelunantajien lupatiedot välitetään koodistopalveluun Valveri-rekisteristä (yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien rekisteri).

Jokaisella liittyjällä ja sen mahdollisilla Kanta-palveluja käyttävillä palveluyksiköillä tai sivuapteekeilla tulee olla yksilöivät OID-tunnukset. Myös tekniset Kanta-liityntäpisteet yksilöidään OID-tunnuksilla.

Yrityksen tiedot OID-koodeineen löytyvät koodistopalvelun SOTE-organisaatiorekisteristä tai IAH- koodistosta. Liittyjän OID-tunnukset ja muut yleistiedot tulee olla ajantasaisina koodistopalvelun rekistereissä ennen liittymishakemuksen tekemistä.

Tietojen arkistointi ostopalveluissa

Sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjä voi hankkia sosiaali- ja terveyspalvelun ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta. Tässä tapauksessa palveluntuottajan laatimat asiakirjat arkistoidaan palvelunjärjestäjän asiakasrekisteriin.

Sosiaalihuollon rekisterinkäyttöoikeuden ja terveydenhuollon ostopalvelunvaltuutuksen avulla palvelunjärjestäjä antaa palveluntuottajalle oikeuden

  • käyttää rekisteriinsä kuuluvia asiakas- ja potilastietoja sähköisesti Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tai Potilastiedon arkiston kautta
  • tallentaa asiakas- ja potilastietoja rekisteriinsä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tai Potilastiedon arkistoon sähköisesti.

Lisätietoja:

Tietosuojan ja -turvan omavalvonta

Kanta-liittyjällä, Kanta-välittäjällä ja Kanta-välityspalveluiden tuottajalla tulee olla asiakastietolain mukainen omavalvontasuunnitelma. Siinä kuvataan tietosuojaan ja -turvaan liittyvien vaatimusten toteuttaminen organisaatiossa.

Varmennekortti Kanta-palvelujen käyttämiseen

Kanta-palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista ja se tehdään Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskus) myöntämällä varmennekortilla.  

Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalvelut on Kanta-palveluiden tukipalvelu, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden luotettavan tunnistamisen sekä asiakas- ja potilasasiakirjojen ja lääkemääräysten sähköisen allekirjoittamisen. Henkilön vahva sähköinen tunnistaminen on edellytys tietosuojan ja tietoturvan toteutumiselle sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa.

Korttien sopimusasiat

Varmennekorttien sopimusasiat hoidetaan Digi- ja väestötietoviraston organisaatioille suunnatussa verkkoasiointipalvelussa.

Liittymishakemus

Kanta-palvelujen liittymishakemus tehdään Kelalle, kun sosiaali- tai terveydenhuollon palveluntuottaja on tehnyt kaikki käyttöönoton edellyttämät valmistelevat tehtävät. Hakemus tehdään Ekstranetissä. Palveluun tunnistaudutaan suomi.fi tunnisteella.

Sivua päivitetty 22.12.2020