Epäiletkö tietojesi väärinkäytöstä?

Epäiletkö tietojesi väärinkäytöstä?

Jos epäilet tietojesi väärinkäytöstä, voit pyytää rekisterinpitäjältä tiedon siitä, ketkä sinua koskevia tietoja ovat käsitelleet ja katselleet.

Useimmiten tietoja käsitelleen yksikön näyttäminen Omakanta-palvelussa riittää, jos tunnistat asioineesi tietyssä terveydenhuollon yksikössä tai apteekissa tiettynä ajankohtana.

Potilastietojen käsittelyn selvittäminen

Jos haluat selvittää, miten hoitotietojasi on käsitelty terveydenhuollossa, ota yhteyttä siihen terveydenhuollon yksikköön (esimerkiksi terveyskeskukseen), jonka tietojenkäsittelyä haluat selvittää. 

Voit pyytää terveydenhuollon yksiköltä

  • selvityksen tietojesi käytön perusteista
  • tarvittaessa lokitiedot ammattihenkilöistä, jotka ovat käsitelleet ja katselleet terveystietojasi.

Varsinaiset potilastiedot eli potilaan hoitoa koskevat tiedot tallennetaan terveydenhuollon palvelujen antajien omiin potilasrekistereihin. Kela ei voi antaa näitä tietoja, vaan tietojen antaminen on terveydenhuollon palvelujen antajien tehtävä.

Reseptitietojen käsittelyn selvittäminen

Jos haluat tarkistaa, ketkä sosiaali- ja terveydenhuollossa tai apteekissa ovat katselleet reseptitietojasi, voit tehdä reseptitietoja koskevan lokitietopyynnön Kelalle. 

Reseptitietoja koskevat lokitiedot voi saada Kelalta enintään edelliseltä kahdelta vuodelta.

Reseptitietojen väärinkäytösepäily ulkomaisessa apteekissa

Jos epäilet, että reseptitietojasi on käytetty väärin toisen Euroopan maan apteekissa, tee selvityspyyntö ottamalla yhteyttä Kelan kirjaamoon:

  • Postiosoite: Kela, Kirjaamo, PL 450, 00056 Kela
  • Sähköposti: kirjaamo@kela.fi
  • Puhelin: 020 634 7710

Keneen olen yhteydessä väärinkäytösepäilyssä?

Ole yhteydessä sen organisaation tietosuojavastaavaan, jossa epäilet väärinkäytöksen tapahtuneen. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa ja apteekeissa on oltava tietosuojavastaava. Hän on organisaation sisäinen asiantuntija, joka

  • seuraa, että tietosuojasääntöjä noudatetaan koko organisaatiossa
  • valvoo henkilötietojen käsittelyä  
  • auttaa noudattamaan tietosuojasäännöksiä
  • tuo esiin havaitsemiaan puutteita.

Lue lisää

Sivua päivitetty 09.10.2020