Kanta-asiakastestipalvelu

Kanta-asiakastestipalvelu

Kanta-asiakastestipalvelu on tarkoitettu Kantaan liitettävien tietojärjestelmien toimittajille sekä näiden asiakastestaajina toimiville organisaatioille ja apteekeille. Kanta-asiakastestipalvelua ei ole tarkoitettu järjestelmätoimittajien koulutuskäyttöön.

Kanta-asiakastestipalveluun liittyneillä järjestelmätoimittajilla ja näiden asiakastestaajaorganisaatioilla on mahdollisuus testata järjestelmiensä toiminnallisuuksia tuotannon kaltaista Reseptikeskusta, Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa, Potilastiedon arkistoa ja tiedonhallinta-palvelua sekä Kuva-aineistojen arkistoa vasten ennen tietojärjestelmän sertifiointia myöhemmässä tuotekehitysvaiheessa. Myös järjestelmien yhteistestaus tapahtuu Kanta-asiakastestipalvelussa.

Omakannan Omatietovaranto-palvelussa on käytössä oma erillinen asiakastestiympäristö, jota käytetään palveluun liitettävien sovellusten hyväksyntätestauksessa. Ohjeistus Omatietovarannon hyväksyntätestaukseen.

Tietojen näkyminen Omakannassa

Omakannan dokumenteista selviää, miten asiakastestissä tallennetut tiedot näkyvät Omakannassa. 

Järjestelmien yhteistestaus   

Yhteistestaus on Kanta-palvelujen toiminnallisuuksien suunnitelmallista testausta Kanta-asiakastestipalvelun ja potilastieto-, asiakastieto- tai apteekkijärjestelmien välillä yhteentoimivuuden todentamiseksi. Yhteistestaus on myös osa potilas- ja apteekkijärjestelmien sertifiointia, jonka läpäiseminen on edellytys järjestelmien tuotantokäytön aloittamiselle.

Kela laatii järjestelmien testausaikataulut, suunnittelee suoritettavat testitapaukset sekä koordinoi ja valvoo testauksen etenemistä. Kunkin järjestelmän testaajina toimivat tietojärjestelmän valmistaja ja valmistajan nimeämä asiakasorganisaatio.

Yhteistestaukseen osallistuminen edellyttää, että järjestelmä on läpäissyt ennalta määritellyt testit ja että tietojärjestelmän valmistaja sitoutuu yhteistestauksen toteuttamiseen yhteisen aikataulun ja suunnitelman mukaan.

Yhteystiedot

Kanta-palvelut palvelee asiakastestipalveluun liittymiseen liittyvissä kysymyksissä kanta@kanta.fi.

Yhteistestauksiin ilmoittautumiset ja muut kysymykset yhteistestauksiin liittyen yhteistestaus@kanta.fi.

Sivua päivitetty 23.05.2019