Kehittämisen tuki

Kehittämisen tuki

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tietojärjestelmien kehittämisen tuki

Tietojärjestelmätoimittajille suunnatut kyselytunnit

Kyselytunteja järjestetään säännöllisesti ja niissä läpikäydään määrittelyjä, järjestelmäkehitystä ja arkistoliittymistä koskevia kysymyksiä. Lisäksi esitellään tulevien määrittelyjulkaisujen sekä asiakastiedon arkiston julkaisujen sisällöt ja muita ajankohtaisia aiheita. Käsitellyt kysymykset ja vastaukset (pdf) sekä kyselytunnin muu materiaali julkaistaan Kanta.fi-sivustolla.

Kyselytunnille lähetettävät kysymykset tulee toimittaa osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi viikkoa ennen kyselytuntia otsikolla "Sos-kyselytunti <ajankohta> - sekä lisäotsikko tarvittaessa".

Kyselytunnit 2019

Toimita kysymykset viimeistään viikkoa ennen kyselytuntia.

  • ke 23.1. klo 13-15
  • ke 20.3. klo 13-15
  • ke 22.5. klo 13-15
  • ke 18.9. klo 13-15
  • ke 11.12. klo 13-15

Voit ilmoittautua kyselytuntien jakelulistalle osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi, otsikkoon merkintä "Sos-kyselytunti - ilmoittautuminen". Kyselytunnit järjestetään Skype-kokouksina ja niihin lähetetään erilliset kutsut.

Käyttöönoton valmistelutilaisuudet tietojärjestelmätoimittajille

Tietojärjestelmätoimittajille tarkoitettuja käyttöönoton valmistelutilaisuuksia järjestetään 2 – 3 kertaa vuodessa. Tilaisuuksiin kutsutaan ne järjestelmätoimittajat, jotka asiakastestauksen perusteella ovat valmiita aloittamaan yhteistestauksen seuraavalla yhteistestausjaksolla. Lisäksi tarpeen vaatiessa voidaan sopia toimittajakohtaisista tapaamisista noin kaksi kuukautta ennen suunniteltua käyttöönottoa.

Yhteistestausjakso 3-8/2019 9/2019-4/2020 5-12/2020 1-6/2021 7-12/2021
Ilmoittautuminen ennen jakson alkua, viimeistään 2/2019 8/2019 4/2020 12/2020 6/2021
Käyttöönoton valmistelutilaisuus tietojärjestelmätoimittajille to 14.2.2019 klo 9-11 ilmoitetaan myöhemmin ilmoitetaan myöhemmin ilmoitetaan myöhemmin ilmoitetaan myöhemmin

Käyttöönoton valmistelutilaisuudet sosiaalihuollon organisaatioille

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottaville sosiaalihuollon organisaatioille järjestetään kaksi kertaa vuodessa käyttöönottojen valmistelutilaisuudet, joihin tietojärjestelmätoimittaja osallistuu asiakkaansa kanssa. Tilaisuuksissa keskeisintä on sosiaalihuollon organisaatioiden tukeminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotossa.

Lisätietoja käyttöönottojen aikatauluista ja valmistelutilaisuuksista löydät sostiedonhallinnan verkkosivuilta.

Toimittajayhteistyökokoukset

Kanta-palvelujen ajankohtaisia asioita ja tulevaisuuden näkymiä käydään läpi tietojärjestelmätoimittajille tarkoitetussa toimittajayhteistyökokouksessa. Kokouksia järjestetään viisi kertaa vuodessa ja niihin kutsutaan ne tietojärjestelmätoimittajien asiantuntija, jotka ovat kokouksia varten ilmoittaneet yhteystietonsa osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi. Kokousaikataulu löytyy Tietojärjestelmätoimittajien tuki -sivulta.

Sivua päivitetty 31.07.2019