Omakannan Omatietovaranto

Omakannan Omatietovaranto

Omatietovaranto on kansallinen tietovaranto, johon kansalainen voi tallentaa hyvinvointitietojaan.

Kansalaiset tallentavat Omatietovarantoon hyvinvointitietojaan tarkoitusta varten kehitettyjen hyvinvointisovellusten ja mittalaitteiden avulla. Hyvinvointitiedot-sivut tarjoavat palvelusta lisätietoja ja viimeisimmät uutiset.

Kuka tahansa voi kehittää uuden Omatietovarantoa hyödyntävän hyvinvointisovelluksen. Sovellukset voivat olla palvelinpohjaisia tai mobiilisovelluksia. Niiden käyttäjäkunta voi koostua kansalaisista, ammattilaisista tai molemmista.

Omatietovaranto tarjoaa hyvinvointisovellusten toteuttajille rajapinnat ja avoimen kansallisen hyväksytyn tietosisällön, jotka pohjautuvat HL7 FHIR-standardiin. FHIR Rest API rajapinnat on määritelty Capability Statement -kuvauksessa. Tietosisältöä kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Sovellusten kehittäjät voivat jo nyt integroida oman sovelluksensa Omatietovarannon sandbox-ympäristöihin omatoimista testausta varten. Ennen sovelluksen integroimista Omatietovarannon tuotantoympäristöön sen on täytettävä hyvinvointisovellusten kansalliset hyväksyntäkriteerit ja läpäistävä hyväksyntätestaus.

Hyvinvointisovelluksen integroiminen Omatietovarantoon tuo palvelulle näkyvyyttä Kanta-palvelujen kautta ja se on sovelluksen tekijöille ilmaista. Omatietovarannon tiedot ovat sovellusten käytettävissä ja niitä voi käyttää pohjana oman palvelun kehittämisessä. 

Tulevaisuudessa kansalainen voi halutessaan jakaa Omatietovarannossa olevia tietojaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Ammattilaissovellusten vaatimusten valmistuminen edellyttää uuden asiakastietolain voimaantuloa. Lakiluonnos on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Toistaiseksi Omatietovarantoa voivat käyttää vain 16 vuotta täyttäneet henkilöt. Tilanne saattaa muuttua uuden asiakastietolain astuttua voimaan.

Omatietovarannon sanastossa  kuvataan lyhyesti aihepiiriin liittyviä termejä ja käsitteitä. Kuvaukset ovat erityisesti Omatietovarannon ja hyvinvointisovellusten asiayhteyden mukaisia. Käsitteitä on määritelty myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemassa Kanta-sanastossa.

Omatietovarantoon integroitavien hyvinvointisovellusten on oltava voimassa olevien lakien, asetusten ja säädösten mukaisia.

Ajankohtaista

  • Hyvinvointisovellusten päivitetyt hyväksymiskriteerit (versio 3) on julkaistu.
  • Tule seuraamaan Omakannan Omatietovarannon tietosisällön käsittelykokousta ti 4.12.2018 klo 12:30-15. Kokous järjestetään yhteistyössä HL7 Finland-yhdistyksen kanssa. Kokouksen asialista löytyy täältä: http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/HL7-20181204-OTV-sk-kokous-nro-10-agenda.pdf. Käsittelyssä on mm. NutritionIntake-profiili ja kerromme hyvinvointisovellusten hyväksyntäkriteerien uudesta tulossa olevasta versiosta. Skype-palaverin kutsun saat kokouksen puheenjohtajalta: jorma.jalkanen@csamhealth.com.
  • Sandbox-ympäristöihin asennetaan ma 8.10.2018 uudet sovellusversiot. Päivitys sisältää: Kanta Omakannan Omatietovarannon julkaistujen profiilien päivityksen uusimpiin versioihin, alustan kirjastoriippuvuuksien päivittämisen (mukaan lukien HAPIn version), hakuihin tulee sivutus (https://www.hl7.org/fhir/http.html#paging) ja lisäksi päivitykseen sisältyy joitain virhekorjauksia. Sandbox-ympäristöt noudattavat edelleen HL7 FHIR STU3 standardia. Asennuksesta johtuen palvelussa on käyttökatkoja.
  • Tule seuraamaan Omakannan Omatietovarannon tietosisällön käsittelykokousta ti 9.10.2018 klo 12:30-15. Kokous järjestetään yhteistyössä HL7 Finland-yhdistyksen kanssa. Kokouksen asialista löytyy täältä: http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/HL7-20181009-OTV-sk-kokous-nro-8-agenda.pdf. Käsittelyssä on useita uusia tietosisältöjä mm. ravitsemustietoon ja vitsausongelmiin liittyen. Skype-palaverin kutsun saat kokouksen puheenjohtajalta: jorma.jalkanen@csamhealth.com. 

Lisätietoa

Sivua päivitetty 23.05.2019