Yhteistestaukseen ilmoittautuminen

Yhteistestaukseen ilmoittautuminen

Yhteistestaukseen ilmoittauduttaessa järjestelmätoimittajan tulee toimittaa THL:n järjestelmälomake. Järjestelmälomake ja lisätietoa sertifioinnista löytyy sertifiointi-sivulta (lomake: toiminnalliset vaatimukset -osio, Liite 4 (xls)).

Resepti-palvelun, Potilastiedon arkiston ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston yhteistestauksien yhteistestausjaksot löytyvät julkaisusuunnitelmasta (pdf).

Resepti-palvelun yhteistestaukset

Julkaisusuunnitelman yhteistestausten lisäksi järjestetään ensimmäiseen sertifiointiin tähtäävä yhteistestaus niille järjestelmille, jotka eivät ole vielä osallistuneet Resepti-palvelun yhteistestaukseen.

Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään viimeistään kaksi kuukautta ennen suunniteltua yhteistestausjaksoa osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi.

Potilastiedon arkiston yhteistestaukset

Potilastiedon arkiston osalta järjestetään julkaisusuunnitelman (pdf) mukaisia yhteistestauksia sekä lisäksi tarvittaessa käyttöönottovaiheen I sisältöjen testausta järjestelmille, jotka eivät ole vielä osallistuneet Potilastiedon arkiston yhteistestaukseen. 

Yhteistestauksen vaatimuksiin ja potilastietojärjestelmän käyttötarkoitukseen sisältyvät käyttötapaukset tulee olla toteutettu ja testattu toimittajan omassa testauksessa ennen yhteistestausjakson alkua. Yhteistestausvalmiutta arvioidaan alla olevalla ilmoittautumislomakkeella, joka palautetaan täytettynä yhdessä järjestelmälomakkeen kanssa yhteistestaukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään viimeistään kaksi kuukautta ennen suunniteltua yhteistestausjaksoa, osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi.

Potilastiedon arkiston yhteistestausten sisällöt -dokumentissa (xls) on esitetty Potilastiedon arkiston yhteistestattavat tietosisällöt, testauksien laajuus ja sisältöihin kuuluvat testausvaiheet. Lisäksi dokumentissa kuvataan eri sisältöjen väliset riippuvuudet sekä vinkit, jotka helpottavat Potilastiedon arkiston sisältöjen toteuttamista sekä niiden yhteistestauksen suunnittelua. Potilastiedon arkiston yhteistestauksen testitapaukset kattavat kunkin sisällön perustestijoukon. Ennen yhteistestauksen alkua Kela kartoittaa yhteistyössä tietojärjestelmätoimittajan kanssa yhteistestaukseen tulevan potilastietojärjestelmän käyttöprofiilin/t ja muut testauksen toteutuksessa tarvittavat tiedot. Tällä varmistetaan, että testisisältö on kattava ja kohdistuu oikein.        

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston yhteistestaukset

Ennen ilmoittautumista yhteistestaukseen, tulee järjestelmätoimittajan itsenäisesti testata asiakastietojärjestelmänsä toiminnallisuus Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa vasten Kelan asiakastestiympäristössä.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston yhteistestausjaksoja järjestetään seuraavasti:

Yhteistestausjakso 3-8/2019 9/2019-4/2020 5-12/2020 1-6/2021 7-12/2021
Ilmoittautuminen ennen jakson alkua, viimeistään 2/2019 8/2019 4/2020 12/2020 6/2021

Ilmoittautumiset yhteistestaukseen pyydetään lähettämään ennen suunniteltua yhteistestausjakson alkua osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi.

Yhteistestausvalmiutta arvioidaan alla olevalla ilmoittautumislomakkeella, joka palautetaan täytettynä yhteistestaukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Kuva-aineistojen arkiston yhteistestaukset

Kuva-aineistojen arkiston yhteistestausjaksoja järjestetään seuraavasti:

Yhteistestausjakso 3-10/2019 9/2019-4/2020
Ilmoittautuminen ennen jakson alkua, viimeistään 1/2019 8/2019

Yhteistestausvalmiutta arvioidaan alla olevalla ilmoittautumislomakkeella, joka palautetaan täytettynä yhdessä järjestelmälomakkeen kanssa yhteistestaukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Samalla Kelalle tulee ilmoittaa yhteistestaukseen osallistuva asiakasorganisaatio.

Yhteistestaukseen osallistuvat järjestelmät

Resepti-palvelun yhteistestauksessa olevat järjestelmät

Järjestelmä / Toimittaja, testauksen sisältö, aloituspäivämäärä Tietojärjestelmätoimittajan ja Kelan välinen testaus Asiakasorganisaation ja Kelan välinen testaus Ristiintestaus

DomaCare Medi / Invian Oy, Lääkemääräystietojen luovutuskielto, 20.2.2018

Meneillään Ei testata Ei testata

Potilastiedon arkiston yhteistestauksessa olevat järjestelmät

Järjestelmä / Toimittaja, testauksen sisältö, aloituspäivämäärä Tietojärjestelmätoimittajan ja Kelan välinen testaus Asiakasorganisaation ja Kelan välinen testaus Ristiintestaus
Abilita / Abilita Oy Ab, Terveys- ja hoitosuunnitelma, 14.12.2018 Meneillään Ei testata Ei testata
AssisDent / Entteri Oy, Terveydenhuollon todistukset (SV 6, SV 7 ja SV 67), 27.10.2017 Meneillään Ei testata Ei testata
AssisDent / Entteri Oy, Terveys- ja hoitosuunnitelma, 31.1.2018 Meneillään Ei testata Ei testata
AssisDent / Entteri Oy, Lähete-hoitopalaute, 6.2.2018 Meneillään Ei testata Ei testata
AssisDent / Entteri Oy, Suun terveydenhuolto: Vaihe 2, 5.11.2018 Meneillään Ei testata Aloittamatta
eRA / Atostek Oy, Suun terveydenhuolto: Vaihe 2, 5.11.2018 Valmis Ei testata Aloittamatta
eRA / Atostek Oy, Optometria, 12.2.2019 Valmis Valmis Valmis
eRA / Atostek Oy, Määrittelyversion tasonnosto 2014-2016, 29.5.2019 Aloitettu Aloittamatta Aloittamatta
Lifecare / Tieto Finland Oyj, Lähete-hoitopalaute, 6.8.2018 Meneillään Ei testata Ei testata
Lifecare / Tieto Finland Oyj, Mielenterveyslain mukaiset asiakirjat (MI ja MII), 29.4.2019 Meneillään Ei testata Ei testata
Lifecare / Tieto Finland Oyj, Suun terveydenhuolto, vaihe 2, 5.6.2019 Meneillään Ei testata Aloittamatta
NeaRIS / Neagen Oy, Määrittelyversion tasonnosto 2014-2016 (kuvantamisen asiakirjat), 28.5.2019 Aloitettu Aloittamatta Aloittamatta
OneClinic Care / OneClinic Oy, Arkiston perustoiminnallisuudet vaihe 1, Tahdonilmaisut, 1.12.2017 Meneillään Ei aloitettu Ei aloitettu
Pegasos / CGI Oy, Kuvantamisen asiakirjat (muutostestaus), 7.3.2019 Meneillään Ei testata Ei testata
Softmedic / CGI Oy, Terveydenhuollon todistukset (SV 6 ja SV 7), 10.4.2017 Meneillään Ei testata Ei testata
Uranus / CGI Oy ja Commit RIS / Commit Oy, Kuvantamisen asiakirjat, 12.2.2019 Meneillään Aloittamatta Aloittamatta
WinHit / In Net Oy, Suun terveydenhuolto: Vaihe 2, 5.11.2018 Meneillään Ei testata Aloittamatta

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston yhteistestauksessa olevat järjestelmät

Järjestelmä / Toimittaja, testauksen sisältö, aloituspäivämäärä Tietojärjestelmätoimittajan ja Kelan välinen testaus Asiakasorganisaation ja Kelan välinen testaus Ristiintestaus
Epic / Epic Helsinki Oy, Vaihe I: katseleva järjestelmä, 6.5.2019 Meneillään Ei testata Ei testata

Kuva-aineistojen arkiston yhteistestauksessa olevat järjestelmät

Järjestelmä / Toimittaja, testauksen sisältö, aloituspäivämäärä Tietojärjestelmätoimittajan ja Kelan välinen testaus Asiakasorganisaation ja Kelan välinen testaus Ristiintestaus
eRA/ Atostek Oy, Kuva-aineiston arkistointi, 2019 Aloittamatta Aloittamatta Aloittamatta

Sivua päivitetty 14.06.2019