Yhteistestauksessa hyväksytyt tietojärjestelmät

Yhteistestauksessa hyväksytyt tietojärjestelmät

Kanta-palveluihin liittyvien järjestelmien on osana sertifiointia läpäistävä Kelan yhteistestaus ennen järjestelmän ottamista tuotantokäyttöön.

Yhteistestauksen ovat hyväksytysti läpäisseet taulukossa olevat järjestelmät

Resepti-palvelu 29.4.2016 alkaen
Järjestelmä / Toimittaja Testauksen sisältö Lausuntonumero Päivämäärä
Abilita Hälsovård / Abilita Oy Ab Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20102016 30.12.2016
Acute / Acuvitec Oy Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20012016 30.11.2016
AssisDent / Entteri Professional Software Oy Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20062016 27.12.2016
DomaCare Medi / Invian Oy Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20142017 14.3.2017
DynamicHealth / Tieto Healthcare & Welfare Oy Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20112016 30.12.2016
Effica / Tieto Healthcare & Welfare Oy Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
20032016 9.12.2016
Epic / Epic Helsinki Oy Yhteentoimivuuden testaus ensimmäistä sertifiointia varten 20022018 5.10.2018
eRA / Atostek Oy Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20092016 29.12.2016
ESKO / PPSHP Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20022016 9.12.2016
GFS / CGI Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
  25.11.2016
Hilkka / FastROI Oy Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20082016 30.12.2016
  Lääkemääräystietojen luovutuskiellot 20012018 11.1.2018
Kelain / Kela Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20042016 9.12.2016
  Lääkemääräystietojen luovutuskielto 20202017 1.6.2017
Lifecare /Tieto Healthcare & Welfare Oy Yhteentoimivuuden testaus ensimmäistä sertifiointia varten 20192017 11.5.2017
MAXX /Receptum Oy Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20122017 11.1.2017
Mediatri / Mediconsult Oy Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20072016 30.12.2016
  Lääkemääräystietojen luovutuskielto 20212017 5.6.2017
Mediresepti / Mediconsult Oy Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20132016 30.12.2016
  Lääkemääräystietojen luovutuskielto 20222017 4.12.2017
Navitas / Elisa Appelsiini Oy Lääkemääräystietojen luovutuskielto 20182017 24.2.2017
pd3 / Pharmadata Oy Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20172017 27.1.2017
Pegasos / CGI Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
20052016 20.12.2016
Salix / Pharmadata Oy Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20162017 27.1.2017
SoftMedic / CGI Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
  22.11.2016
Uranus / CGI

Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio

20152017 11.1.2017
Potilastiedon arkisto 3.2.2016 alkaen
Järjestelmä / Toimittaja Testauksen sisältö Lausuntonumero Päivämäärä
Abilita / Abilita Oy Ab Tahdonilmaisut: 
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10142016 17.11.2016
Acute / Acuvitec Oy Tahdonilmaisut: 
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10102016 27.6.2016
  Ostopalvelut: Palvelunjärjestäjän ja –tuottajan toiminnallisuudet
Terveys- ja hoitosuunnitelma
Mielenterveyslain mukaiset asiakirjat (MI ja MII)
Lausunnot ja todistukset (SV 6, SV 10 SV 67, SV 75 ja SV 97)
10172018 25.10.2018
Altti / Fujitsu Oy Yhteisrekisteri 10052019 31.5.2019
AssisDent / Entteri Oy Suun terveydenhuolto:
Suun terveydenhuollon asiakirjat
Kuvantamisen asiakirjat
Tahdonilmaisut:
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10032017 17.1.2017
  Suun terveydenhuolto:
Suun terveydenhuollon asiakirjat (täydennystestaus)
10152017 24.11.2017
  Ostopalvelut: Palveluntuottajan toiminnallisuudet 10182017 28.12.2017
Diarium / Finnish Net Solution Oy (FNS) Vaihe 1*:
Fysioterapia
10062016 11.5.2016
DynamicHealth / Tieto Suomi Oy Vaihe 1*:
Palvelutapahtuma- ja hoitoasiakirjat, suostumuksenhallinta yksityisen terveydenhuollon toimintaympäristössä
10012016 3.2.2016
  Laboratorio-asiakirjat (täydennystestaus, vaihe 1*) 10032016 4.4.2016
  Julkisen terveydenhuollon liittyminen (täydennystestaus, vaihe 1*) 10082016 25.5.2016
  Fysioterapian sovellustoiminnallisuus, potilaskertomusmerkinnät (täydennystestaus, vaihe 1*) 10152016 1.12.2016
  Tahdonilmaisut: 
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10182016 19.12.2016
  Asiakirjojen haku ja näyttäminen (täydennystestaus, tahdonilmaisut) 10062017 2.2.2017
  ERAS (erillinen asiakirja) -sovellustoiminnallisuus (täydennystestaus, vaihe 1*) 10112017 16.6.2017
  Ostopalvelut, palvelunjärjestäjän ja -tuottajan toiminnallisuudet 10092018 13.6.2018
  Lausunnot ja todistukset (SV 6 ja SV 67) 10012019 12.4.2019
Effector / Polycon Oy Ostopalvelut: Ostopalvelun valtuutus -asiakirjat 10012018 6.2.2018
Effica / Tieto Suomi Oy Vaihe 1*:
Laboratorio-asiakirjat (vaihe 1*, täydennys)
10092016 9.6.2016
  Tahdonilmaisut: 
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10022017 5.1.2017
  Kaikkien asiakirjojen haku -toiminto (täydennystestaus, tahdonilmaisut) 10072017 17.3.2017
Epic / Epic Helsinki Oy Arkiston perustoiminnallisuudet
Yhteisrekisteri
Tahdonilmaisut
Laboratorio-asiakirjat
Kuvantamisen asiakirjat
Suun terveydenhuollon asiakirjat
Lähete-hoitopalaute
Mielenterveyslain mukaiset asiakirjat (MI ja MII)
Terveydenhuollon lausunnot ja todistukset (SV 6, SV 7, SV 10, SV 67, SV 75 ja SV 97)
10132018 16.10.2018
  Ostopalvelut: Palvelunjärjestäjän ja –tuottajan toiminnallisuudet 10042019 3.5.2019
eRA / Atostek Oy Vaihe 1*:
Palvelutapahtuma- ja hoitoasiakirjat, ja suostumuksenhallinta yksityisen terveydenhuollon toimintaympäristössä
10072016 24.5.2016
  Tahdonilmaisut: 
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10112016 10.10.2016
  Suun terveydenhuolto:
Suun terveydenhuollon asiakirjat
10132017 24.11.2017
  Lausunnot ja todistukset:
Terveydenhuollon lausunnot ja todistukset (SV 6, SV 10, SV 67, SV 75 ja SV 97)
10162017 11.12.2017
  Mielenterveyslain mukaiset asiakirjat (MI ja MII) 10172017 14.12.2017
  Terveys- ja hoitosuunnitelma 10032018 7.5.2018
  Ostopalvelut, palvelunjärjestäjän ja -tuottajan toiminnallisuudet 10102018 19.6.2018
  Lääkärin lausunto ajokyvystä 10122018 27.8.2018
  Lausunnot ja todistukset:
Terveydenhuollon lausunnot ja todistukset (SV 7)
10182018 9.11.2018
ESKO Kanta-osio / PPSHP Tahdonilmaisut: 
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10122016 8.11.2016
Forsante / Valuecode Oy Vaihe 1*:
Hoitoasiakirjat (LÄÄ)
10052016 2.5.2016
GFS / CGI Suomi Oy Kuvantamisen asiakirjat 1012015 12.11.2015
  Tahdonilmaisut: 
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10012017 5.1.2017
  Lähete-hoitopalaute, vain lähete-toiminnallisuus 10142018 14.9.2018
  Ostopalvelut: Palvelunjärjestäjän toiminnallisuudet 10032019 12.4.2019
Lifecare / Tieto Suomi Oy Suun terveydenhuolto:
Suun terveydenhuollon asiakirjat
10082017 26.4.2017
Lifecare Lomakepalvelu / Tieto Suomi Oy Lausunnot ja todistukset:
Terveyden huollon lausunnot ja todistukset (SV 6, SV 10, SV 67, SV 75 ja SV 97)
10072018 18.9.2018
Mediatri / Mediconsult Oyj Yksityisen terveydenhuollon liittyminen (täydennystestaus, vaihe 1*) 10042016 2.5.2016
  Laboratorio-asiakirjat (täydennystestaus, vaihe 1*) 10192016 21.12.2016
  Tahdonilmaisut: 
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10122017 23.10.2017
 

Suun terveydenhuolto:
Suun terveydenhuollon asiakirjat

10142017 24.11.2017
  Kuvantamisen asiakirjat 10042018 7.5.2018
  Terveydenhuollon lausunnot ja todistukset (SV 6, SV 10, SV 67, SV 75 ja SV 97) 10052018 17.5.2018
  Mielenterveyslain mukaiset asiakirjat (MI ja MII) 10062018 24.5.2018
Multilab / Mylab Oy Laboratorio-asiakirjat 10192018 26.10.2018
Navitas / Elisa Appelsiini Vaihe 1*:
Rokotusasiakirjat
10132016 11.11.2016
  Tahdonilmaisut:
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10102017 22.5.2017
Pegasos / CGI Suomi Oy Tahdonilmaisut: 
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10042017 31.1.2017
  Ostopalvelut: Palvelunjärjestäjän toiminnallisuudet 10162018 11.9.2018
  Lähete-hoitopalaute 10082018 16.11.2018
  Ostopalvelut: Palveluntuottajan toiminnallisuudet 10202018 18.12.2018
PSOP / Digia Finland Oy Ostopalvelut: Ostopalvelun valtuutus -asiakirjat 10192017 28.12.2017
SoftMedic / CGI Oy Vaihe 1*: 
Palvelutapahtuma- ja hoitoasiakirjat, ja suostumuksenhallinta yksityisen terveydenhuollon toimintaympäristössä
10022016 9.2.2016
  Tahdonilmaisut: 
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10172016 14.12.2016
Tamlab / Fimlab Laboratoriot Oy Vaihe 1*:
Laboratorio-asiakirjat
10052017 30.1.2017
UNA lomakesovellus / Solidabis Oy Lausunnot ja todistukset:
Terveydenhuollon todistukset (SV 6, SV 10, SV 67, SV 75 ja SV 97)
Lääkärinlausunto ajokyvystä
Mielenterveyslain mukaiset asiakirjat (MI ja MII)
10152018 6.9.2018
  Lausunnot ja todistukset:
Terveydenhuollon todistukset (SV 7)
10022019 30.4.2019
Uranus / CGI Suomi Oy Tahdonilmaisut:
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10162016 30.11.2016
  Lähete-hoitopalaute 10022018 27.2.2018
  Ostopalvelut: palvelunjärjestäjän ja -tuottajan toiminnallisuudet 10112018 4.7.2018
WinHIT / In Net Oy Suun terveydenhuolto:
Suun terveydenhuollon asiakirjat
10092017 27.4.2017

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

Järjestelmä / Toimittaja Testauksen sisältö Lausuntonumero Päivämäärä
Abilita Sosiaalihuolto/Socialvård / Abilita Oy Ab Vaiheen I toiminnallisuus, liittyvä järjestelmä 30012018 17.4.2018
Effica/Lifecare Sosiaalihuolto / Tieto Healthcare & Welfare Oy Vaiheen I toiminnallisuus, tallentava järjestelmä 30022018 18.5.2018
eRA / Atostek Oy Vaiheen I toiminnallisuus, liittyvä järjestelmä 30042018 29.10.2018
SofiaCRM / Netproce Oy Vaiheen I toiminnallisuus, liittyvä järjestelmä 30032018 16.8.2018
Vasara / Apotti Oy Vaiheen I toiminnallisuus, tietoja toimittava sovellus tai palvelu 30012019 21.1.2019
X-Migrator / Avaintec Oy Vaiheen I toiminnallisuus, tietoja toimittava sovellus tai palvelu 30052018 3.12.2018

Kuva-aineistojen arkisto

Järjestelmä / Toimittaja Testauksen sisältö Lausuntonumero Päivämäärä
NeaLink / Neagen Oy Kuva-aineiston arkistointi: radiologia 40012018 8.6.2018
XDS Arkisto / CGI Oy Kuva-aineiston arkistointi: radiologia 40022018 29.8.2018

* 1) vaiheistusasetus nyt (1257/2015). Huom: testaukset tehty vaiheistusasetuksen vanhalla versiolla (2012/165) ja aloitteen (THL/1416/3.03.00/2013) mukaisesti.

* 2) sisällöt:

  • arkistointi, suostumustenhallinta ja haut (arkiston perustoiminnallisuudet) 
  • diagnoosit
  • riskit
  • toimenpiteet
  • rokotus
  • fysiologiset mittaukset
  • kuvantaminen (pyyntö-tutkimus-lausunto)
  • laboratoriotulokset

Sertifiointi on prosessi, jonka kautta todennetaan, että tietojärjestelmät täyttävät olennaiset vaatimukset. Sertifiointi koskee sekä Kanta-palveluihin liittyviä tietojärjestelmiä että Kanta-välityspalveluja.

Osana sertifiointia suoritetaan yhteistestaus Kelan Kanta-palvelujen kanssa ja tietoturva-auditointi Viestintäviraston hyväksymän arviointilaitoksen kanssa. Hyväksytyn sertifioinnin tuloksena järjestelmä tai välityspalvelu saa asiakastietolain mukaisen vaatimustenmukaisuustodistuksen, joka on oltava Kanta-palveluihin liitettävällä järjestelmällä.

Valvira ylläpitää rekisteriä vaatimustenmukaisista tietojärjestelmistä. Yhteydenotot astl-asiat@valvira.fi.

Sivua päivitetty 14.06.2019