Mitä termit tarkoittavat?

Nuori katsoo puhelinta

Mitä termit tarkoittavat?

Sivulle on koottu Kanta-palveluissa usein käytettyjä termejä.

Huoltaja

Huoltajalla tarkoitetaan henkilöä tai henkilöitä, jotka vastaavat alaikäisen huolenpidosta. Vanhempi tai vanhemmat ovat useimmiten huoltajia, mutta huoltajaksesi voi olla määrätty myös joku muu henkilö. 

Huoltajan tehtävänä on varmistaa lapselle turvallinen kasvuympäristö ja tasapainoinen kehitys, lisäksi huoltajalla on oikeus ja velvollisuus olla päättämässä lasta koskevista asioista.

Kanta-palvelut

Omakanta on osa Kanta-palvelujen kokonaisuutta. Omakannasta voit nähdä omia terveystietojasi. Kanta-palveluihin kuuluu lisäksi verkkopalveluja, jotka ovat vain terveydenhuollon ammattilaisten käytössä. Lääkäri voi esimerkiksi lähettää reseptin Kanta-palvelujen avulla sähköisesti apteekkiin potilasta varten.  

Omakanta

Omakanta on verkkopalvelu, josta löydät omat terveystietosi ja lääkereseptisi. Aina kun asioit terveydenhuollossa, tulee omakantaan näkyviin tiedot käynnistäsi.  

Ainoastaan sinä itse, sinua hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset sekä tietyissä tapauksissa huoltajasi voivat nähdä Omakannassa olevat tiedot.

Päätöskykyisyys

Päätöskykyisyys tarkoittaa sitä, että nuori pystyy päättämään terveyteensä liittyvistä asioista yksin ilman huoltajan apua. Päätöskyvyn arvioi aina lääkäri, terveydenhoitaja tai muu terveydenhuollon ammattilainen. 

Arvio tehdään jokaisella käynnillä erikseen, koska hoidettavat asiat tai tieto tilanteesta voivat muuttua käyntien välillä.

Resepti

Reseptillä tarkoitetaan tässä yhteydessä lääkärin, hammaslääkärin tai sairaanhoitajan kirjoittamaa lääkemääräystä. Useita lääkkeitä saa apteekista vain reseptillä. Lääkereseptissä on mukana lääkkeen käyttöön liittyvät ohjeet potilaalle.

Reseptin uusiminen

Resepti on kirjoitettu tietylle lääkemäärälle ja on voimassa tietyn ajanjakson, tavallisesti 2 vuotta, jonka aikana potilas saa reseptissä mainittua lääkettä apteekista joko kerralla tai osissa. 

Kun kaikki määrätyt lääkkeet on haettu apteekista tai reseptin voimassaoloaika on kulunut, lääkäriltä voi pyytää reseptin uusimista. Lääkäri arvioi, onko lääkkeen käytölle ja reseptin uusimiselle tarvetta.

Terveydenhuollon ammattilainen

Terveydenhuollon ammattilaisella tarkoitetaan esimerkiksi lääkäriä, hammaslääkäriä, sairaanhoitajaa, kouluterveydenhoitajaa ja psykologia.

Sivua päivitetty 21.10.2020