Liittyminen Kanta-asiakastestipalveluun

Liittyminen Kanta-asiakastestipalveluun

Kanta-asiakastestipalveluun liittyminen edellyttää, että asiakkaalla on käytössään tietojärjestelmä, joka toteuttaa haettavan palvelun keskeiset käyttötapaukset/vaatimukset. Palveluita ovat mm. Resepti-palvelu, Potilastiedon arkisto ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto.

Asiakastestipalveluun liitytään testiympäristöstä. Kanta-palvelut palvelee asiakastestipalveluun liittymiseen liittyvissä kysymyksissä osoitteessa kanta@kanta.fi.

Kanta-asiakastestipalvelun käyttämisessä tarvittavat testivarmennekortit ja -palveluvarmenteet (palvelin- ja järjestelmäallekirjoitusvarmenteet) tilataan VRK:sta.

Testiympäristöissä sallitut tunnistetiedot

Kanta-palvelujen testiympäristöissä saa testata vain Kelan antamilla 900-sarjan henkilötunnuksilla eli henkilötunnus on esimerkiksi muotoa 010181-900C. 900-sarjan henkilötunnukset ovat tarkoitettuja testauskäyttöön ja ne täyttävät henkilötunnuksen muotovaatimukset, mutta ne eivät ole virallisia henkilötunnuksia. Muiden kuin 900-sarjan henkilötunnusten käyttäminen Kanta-palvelujen testiympäristöissä on ehdottomasti kielletty.

Kelan antamia 900-sarjan henkilötunnuksia tulee käyttää myös silloin, kun henkilötunnustieto tulee kirjata potilaan henkilötunnuksen lisäksi myös muihin tietokohtiin. Tällaisia ovat esimerkiksi erillisen asiakirjan toisen henkilön henkilötunnus ja alaikäisen potilaan vanhemman henkilötunnus.

900-sarjan testihenkilötunnuksia saat pyytämällä niitä yhteistestaus@kanta.fi -postilaatikosta.

Kanta-testiympäristöön liittymisen yhteydessä Kela toimittaa järjestelmätoimittajille ja niiden asiakasorganisaatiolle rajallisen määrän testihenkilötunnuksia. Yhteistestaukseen ja omatoimiseen testaukseen annetaan erillisiä testihenkilötunnuksia, eikä niitä saa käyttää ristiin. Omatoimiseen testaukseen tarkoitettua testihenkilötunnusta voi käyttää eri Kanta-palvelujen testaamiseen ja samalla henkilötunnuksella voi suorittaa useita testitapauksia. Yhteistestaukseen annetulla testihenkilötunnuksella saa suorittaa vain pyydetyt testitapaukset.

Henkilötunnuksen lisäksi kaikkien sellaisten tunnistetietojen käyttö Kanta-palvelujen testiympäristöissä on kielletty, jotka liittyvät oikeaan henkilöön. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Älkää siis käyttäkö testauksessanne oikeiden ihmisten nimiä, osoitteita tai muita todellisia tunnistetietoja.

Kuva-aineiston testaus

Kuva-aineistojen arkistoa testattaessa tulee varmistaa, että testauksessa tallennettava kuva-aineisto on täysin anonymisoitua. Anonymisointi tarkoittaa sitä, että kuva-aineisto ei saa sisältää oikeaa henkilötietoa millään kuva-aineiston tasolla: ei kuvantamistutkimuksen metatiedoissa (manifestissa), kuva-aineistossa erillisessä layer-kerroksessa eikä pikselidatassa.

Testiympäristöissä käytetään terveydenhuollon testiammattikortteja

Testiympäristöissä tulee käyttää ainoastaan terveydenhuollon testiammattikortteja, joihin on liitetty Valviran rekisterissä testauskäyttöön tarkoitettu 900-sarjan testihenkilötunnus. Kelan testiympäristöissä ei saa käyttää oikeita terveydenhuollon toimikortteja.

Järjestelmätoimittajan tulee omalta osaltaan varmistaa, että sen asiakasorganisaatiot tuntevat Kanta-palvelujen testauskäytännöt ja noudattavat niitä Kanta-palvelujen ylläpitämissä testiympäristöissä.

Sivua päivitetty 24.04.2019