Liittyminen Kanta-asiakastestipalveluun

Liittyminen Kanta-asiakastestipalveluun

Kanta-asiakastestipalveluun liittyminen edellyttää, että asiakkaalla on käytössään tietojärjestelmä, joka toteuttaa haettavan palvelun keskeiset käyttötapaukset/vaatimukset. Palveluita ovat mm. Resepti-palvelu, Potilastiedon arkisto ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto.

Asiakastestipalveluun liitytään testiympäristöstä. Kanta-palvelut palvelee asiakastestipalveluun liittymiseen liittyvissä kysymyksissä osoitteessa kanta@kanta.fi.

Kanta-asiakastestipalvelun käyttämisessä tarvittavat testivarmennekortit ja -palveluvarmenteet (palvelin- ja järjestelmäallekirjoitusvarmenteet) tilataan VRK:sta.

Testiympäristöissä sallitut tunnistetiedot

Kanta-palvelujen testiympäristöissä saa testata vain Kelan antamilla 900-sarjan henkilötunnuksilla eli henkilötunnus on esimerkiksi muotoa 010181-900C. 900-sarjan henkilötunnukset ovat tarkoitettuja testauskäyttöön ja ne täyttävät henkilötunnuksen muotovaatimukset, mutta ne eivät ole virallisia henkilötunnuksia. Muiden kuin 900-sarjan henkilötunnusten käyttäminen Kanta-palvelujen testiympäristöissä on ehdottomasti kielletty.

Kelan antamia 900-sarjan henkilötunnuksia tulee käyttää myös silloin, kun henkilötunnustieto tulee kirjata potilaan henkilötunnuksen lisäksi myös muihin tietokohtiin. Tällaisia ovat esimerkiksi erillisen asiakirjan toisen henkilön henkilötunnus ja alaikäisen potilaan vanhemman henkilötunnus.

900-sarjan testihenkilötunnuksia saat pyytämällä niitä yhteistestaus@kanta.fi -postilaatikosta.

Henkilötunnuksen lisäksi kaikkien sellaisten tunnistetietojen käyttö Kanta-palvelujen testiympäristöissä on kielletty, jotka liittyvät oikeaan henkilöön. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Älkää siis käyttäkö testauksessanne oikeiden ihmisten nimiä, osoitteita tai muita todellisia tunnistetietoja.

Kuva-aineiston testaus

Kuva-aineistojen arkistoa testattaessa tulee varmistaa, että testauksessa tallennettava kuva-aineisto on täysin anonymisoitua. Anonymisointi tarkoittaa sitä, että kuva-aineisto ei saa sisältää oikeaa henkilötietoa millään kuva-aineiston tasolla: ei kuvantamistutkimuksen metatiedoissa (manifestissa), kuva-aineistossa erillisessä layer-kerroksessa eikä pikselidatassa.

Testiympäristöissä käytetään terveydenhuollon testiammattikortteja

Testiympäristöissä tulee käyttää ainoastaan terveydenhuollon testiammattikortteja, joihin on liitetty Valviran rekisterissä testauskäyttöön tarkoitettu 900-sarjan testihenkilötunnus. Kelan testiympäristöissä ei saa käyttää oikeita terveydenhuollon toimikortteja.

Järjestelmätoimittajan tulee omalta osaltaan varmistaa, että sen asiakasorganisaatiot tuntevat Kanta-palvelujen testauskäytännöt ja noudattavat niitä Kanta-palvelujen ylläpitämissä testiympäristöissä.

Sivua päivitetty 14.09.2018