Avoin lähdekoodi

Avoin lähdekoodi

Kela julkaisee Kanta CDA-APIn lähdekoodit Github-palveluun avoimena lähdekoodina.

Kanta CDA-API on tekninen ohjelmisto, jonka toiminnallisuuksiin kuuluvat Kanta-palveluissa käytettävien

  • CDA-asiakirjojen muodostaminen objektimallista
  • asiakirjojen lukeminen objektimalliin
  • tätä täydentävät toiminnallisuudet

Lähdekoodi on julkinen

Kanta CDA-APIn lähdekoodi julkaistaan Github-palveluun.

Lisenssinä on Apache Software License v 2.0, ja se mahdollistaa lähdekoodin hyödyntämisen myös kaupallisissa sovelluksissa (ei-tarttuva lisenssi).

Keille koodi on tarkoitettu?

Apteekki- ja potilastietojärjestelmien toimittajat voivat hyödyntää ohjelmistoa omissa toteutuksissaan, kun kehittävät Kanta-liityntöjä omiin järjestelmiinsä.

Välillisesti myös järjestelmiä tilaavat toimijat voivat hyötyä julkaisusta, koska järjestelmien yhteentoimivuuteen on helpompi päästä.

Miksi koodi on julkinen?

Jos järjestelmien toteutuksessa käytetään Kelan julkaisemaa koodia, tämä voi helpottaa Kelan koordinoiman yhteistestauksen koordinointia, koska järjestelmien tuottamat asiakirjat ovat yhtenäisempiä.

Lisäksi Kela voi saada parannusehdotuksia ja ilmoituksia mahdollisista virheistä, jotka voidaan hyödyntää järjestelmien kehittämisessä.

Julkaistaanko jatkossa lisää avointa lähdekoodia?

Tämä on mahdollista ja todennäköistä. Ensimmäisen julkaisun avulla hiotaan myös koodin julkaisutekniikkaa ja linkitetään se paremmin Kelan sisäisiin ohjelmistojen versionhallintajärjestelmiin.

Seuraavien mahdollisten julkaisujen tekeminen pyritään tekemään mahdollisimman helpoksi, ja tätä mahdollisuutta käytetään tarpeen mukaan.

Sivua päivitetty 23.05.2019