HL7-määrittelyt

HL7-määrittelyt

Kanta-palvelujen kokonaisuudessa tarvitaan HL7-rajapintamäärittelyjä. Niillä taataan palveluihin liittyvien järjestelmien tuottamien sanomien ja asiakirjojen yhteensopivuus.

HL7-määrittelyt-sivu sisältää Kanta-rajapintoihin liittyvät HL7-rajapintamäärittelyt. Muut kuin Kanta-rajapintoihin liittyvät HL7-määrittelyt löytyvät HL7-yhdistyksen omilta sivuilta osoitteessa www.hl7.fi.

Kanta-palvelujen HL7-sivujen tarkempi sisältö on saatavissa vain suomeksi.

Päivitetty 1.10.2018

Kanta HL7 HelpDesk (Kanta-palveluiden HL7-rajapintoihin liittyvät kysymykset)

HUOM! Sähköpostiosoite on muuttunut ja yhteenvetodokumentin ylläpito on lopetettu HelpDeskiin osoitettujen kysymysten vähyyden vuoksi.

Kanta-rajapintoja koskevat HL7-kysymykset osoitetaan jatkossa osoitteeseen kantakehitys[ät]kanta.fi

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston määrittelyistä -dokumentit Potilastiedon arkiston määrittelyt -sivulla sisältävät vastauksia myös HL7-kysymyksiin.

HL7 Finland HelpDesk (yleiset HL7-kysymykset)

Sähköpostiosoite: Timo.Kaskinen[ät]salivirta.fi

HL7 HelpDesk kysymykset ja vastaukset 2010-2014

Esimerkkiasiakirjat ja sanomat

Potilastiedon arkiston esimerkkiasiakirjat ja -sanomat (zip) 27.9.2018

Potilastiedon arkisto -määritykset - 2016 tietosisältö

Kanta Optometrian CDA R2 v1.01
26.9.2018, OID: 1.2.246.777.11.2018.11

Sisältää optometrian CDA R2 asiakirjarakenteet HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Ensihoitokertomus V1.10 28.9.2017, OID: 1.2.246.777.11.2017.7

Määrittely kuvaa vain ensihoitopalvelun tulevaan kansalliseen kenttäjohtamisen järjestelmään KEJO:on tuottamat kirjaukset Ensihoitokertomus (ENSIH)- näkymälle. Määrittelyn sisältö on hyväksytty HL7 Finland standardiksi.

Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat
v. 1.01 29.2.2016, OID: 1.2.246.777.11.2016.7

  • Errata, päivitetty 20.8.2018
Sisältää Tiedonhallintapalvelun kooste-asiakirjojen CDA R2 rakennemäärittelyt sekä ylläpidettävissä asiakirjoissa huomioitavia CDA R2 ominaispiirteitä. Määrittelyn sisältö on hyväksytty TC:n ja Kelan toimesta sen ollessa osa Kertomus ja lomakkeet määrittelyä. HL7 TC:ssä hyväksytiin määrittelyn asioiden eriyttäminen omaksi dokumentaatiokseen. Kela on toteuttanut tämän eriyttämisen ja tehnyt määrittelyn selkeyttämistä ja tarkennuksia. Päivitetyt esimerkit lisätty 9.12.2015

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet, v5.11
2.12.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.30

  • Errata, päivitetty 20.8.2018
Sisältää kertomustietojen siirron ja säilytyksen CDA R2-muodon ja rakenteen sekä kertomuksen lomakkeet HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä. Huom. tästä versiosta on eriytetty Tiedonhallintapalvelun koosteiden ja ylläpidettävien asiakirjojen määrittelyt omaksi dokumentaatiokseen.

Kanta, lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne V 5.2
31.5.2017, OID: 1.2.246.777.11.2017.6

  • Errata, päivitetty 27.7.2017
Sisältää dokumentin Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne V 5.2 ja tietosisältötaulukon (Liite C). Esimerkkiasiakirjat sisältyvät Potilastiedon arkiston yhteiseen esimerkkikokoelmaan. Hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan toimesta.

Suun terveydenhuollon CDA R2 potilaskertomusrakenne
17.12.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.31

  • Errata, päivitetty 13.12.2016

Suun terveydenhuollon CDA R2 potilaskertomusrakenne v.3.00
28.3.2018, OID: 1.2.246.777.11.2018.3

Suun terveydenhuollon tekninen CDA R2 -määritys V2.10

Suun terveydenhuollon tekninen CDA R2 -määritys V3.00

Hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan toimesta.

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Terveys- ja hoitosuunnitelma - CDA R2 potilaskertomusrakenne, v1.21
22.10.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.32

  • Errata, päivitetty 19.2.2018
Sisältää Terveys- ja hoitosuunnitelman teknisen CDA R2 rakenteen määrittelyt HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä. 

Kanta kuvantamisen CDA R2 merkinnät, v2.21
20.5.2016, OID: 1.2.246.777.11.2016.8

  • Errata, päivitetty 12.12.2017
Sisältää kuvantamisen CDA R2 asiakirjarakenteet HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.
Kanta Laboratorion CDA R2 merkinnät, v4.21
1.11.2017, OID: 1.2.246.777.11.2017.11
Sisältää laboratorion CDA R2 asiakirjarakenteet HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.
Potilastiedon arkiston yhteiset määritykset - 2014 ja 2016 tietosisältöjen osalta

Potilastiedon arkiston Medical Records, V2.02
2.12.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.37

  • Errata, päivitetty 19.1.2018
Potilastiedon arkiston Medical Records. Muutoshistoria on eritelty dokumentin versiohistoria kohdassa. Dokumentti hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan taholta. V2.02 sis. Kelan tekemiä päivityksiä.

Potilastiedon arkiston CDA R2 Header, V4.66
20.9.2018, OID: 1.2.246.777.11.2015.38

  • Errata, päivitetty 20.9.2018
CDA R2 Header sisältää CDA dokumentin kuvailu eli metatiedot, joita käytetään Suomessa ensisijaisesti asiakirjahallintoon. Tässä dokumentissa kuvataan CDA R2 Headerin tietojen käyttö Suomessa. Dokumentti hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan taholta. V4.66 sis. Kelan tekemiä päivityksiä.
Potilastiedon arkisto -määritykset - 2014 tietosisältö
Kanta – Rokotustiedot V1.10
31.1.2012, OID: 1.2.246.777.11.2012.5
Paketti sisältää kansallisesti määriteltyihin ydintietoihin liittyvälle rokotustiedolle CDA R2 -rakenteen. 24.1.2012, HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Kanta – eArkiston Kertomus ja lomakkeet V4.68
25.3.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.10

  • Errata, päivitetty 22.3.2017
Sisältää kertomustietojen siirron ja säilytyksen CDA R2-muodon ja rakenteen sekä kertomuksen lomakkeet HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.
OpenCDA2009 – Laboratoriovastaukset v. 3.9
15.9.2009, OID: 1.2.246.777.11.2009.4
Kliinisen kemian ja mikrobiologian määräyksien/tilauksien ja tutkimustuloksien CDA R2- rakenne

Hyväksytetty HL7-lausuntokierroksella 15.9.2009, HL7 tekninen komitea

Kanta – Kuvantamisen CDA R2-rakenne V1.22
12.9.2013, OID: 1.2.246.777.11.2013.16
Kanta kuvantamisen CDA R2 asiakirjarakenteet Päivitetty: 13.9.2013, HL7 tekninen komitea & Kela hyväksymä.
Kanta – Lääkityksen merkintöjen  CDA R2-rakenne  V4.31
8.4.2014 OID: 1.2.246.777.11.2014.11
Lääkityksen merkintöjen CDA R2-rakenne

Päivitetty  11.4.2011

HL7 tekninen komitea & Kela hyväksymä.

Potilastiedon arkisto, Vanhojen potilasasiakirjojen arkistointi: aineiston tekniset vaatimukset V1.21
6.4.2018  OID: 
Potilastiedon arkistoon tallennetavan vanhan aineiston tekniset määrittelyt ja esimerkit. Kokonaisuus ei sisällä perusjärjestelmän toiminnallisuuksien määrittelyä.

Alunperin hyväksytetty HL7-lausuntokierroksella 26.12.2013.

5.8.2014, pakettiin lisätty HUS:lta saadut esimerkkiasiakirjat.

28.4.2015, korjattu Metatieto hl7fi:typeCode:n koodiston OID vastaamaan koodistopalvelua.

Tarkennettu PDF/A -muotoisen aineiston kokoamisen vaatimuksia 19.1.2017.

Määritystä tarkennettu ja laajennettu koskemaan kaikkea Potilastiedon arkistoon toimitettavaa vanhaa aineistoa. Katselmoitu 28.3.2018 tietojärjestelmätoimittajien kanssa.

Kansallisesti vaadittujen tietojen välittäminen ydin- ja erillisjärjestelmien välillä
28.3.2012  OID: 1.2.246.777.11.2012.1
Kansallisesti vaadittujen tietojen välittäminen ydin- ja erillisjärjestelmien välillä 2.4.2012, HL7 tekninen komitea.
HL7-Finland – V3 messaging V 2.20
14.10.2010 OID: 1.2.246.777.11.2010.30
HL7 Finlandin suositus V3-viestien käyttöönottoon

Päivitetty 14.10.2010

Hyväksytty HL7 äänestyskierroksella.

23.9.2008, HL7 Tekninen komitea

HL7-Finland  – Tietotyypit v.1.41
25.6.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.25

  • Errata, päivitetty 28.11.2016
Tietotyypit - määrittelydokumentti kuvaa Suomessa käytettävät tietotyypit ja niiden suositellun käyttötavan.

Päivitykset määrityksen versiohistoriassa.

Dokumentti hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan taholta. V1.41 sis. Kelan tekemiä päivityksiä.

Sähköinen lääkemääräys -määritykset
Rajat ylittävän reseptin MR-määrittelyt V1.2
19.9.2018

Kelan tekemät Rajat ylittävän reseptin MR-määrittelyt, jotka pohjautuvat Reseptin määrittelyihin (V3.50). Esimerkkejä tullaan julkaisemaan lisää myöhemmin.

Rajat ylittävän reseptin MR-määrittelyt V1.1
22.8.2018

Kelan tekemät Rajat ylittävän reseptin MR-määrittelyt, jotka pohjautuvat Reseptin määrittelyihin (V3.50). HL7 Teknisen komitean hyväksymä. Esimerkkejä tullaan julkaisemaan lisää myöhemmin.

22.8.2018: Lisätty reseptiasiakirjahaun esimerkkisanoma.

Rajat ylittävän reseptin MR-määrittelyt V1.0
7.5.2018
Kelan tekemät Rajat ylittävän reseptin MR-määrittelyt, jotka pohjautuvat Reseptin määrittelyihin (V3.50). HL7 Teknisen komitean hyväksymä. Esimerkkejä tullaan julkaisemaan lisää myöhemmin.
Liite: Rajat ylittävän reseptin poikkeavuudet kansallisista sähköisen reseptin CDA R2 -määrittelyistä V1.0
30.4.2018
Kelan tekemä määrittely Rajat ylittävän reseptin CDA R2 -määrittelyjen poikkeavuuksista Reseptin määrittelyistä (V3.50). HL7 Teknisen komitean hyväksymä. Yhdistetään jatkossa osaksi Reseptin määrittelypakettia. Esimerkit julkaistaan myöhemmin.

Reseptin määrittelyt V3.50
7.9.2017

Voimassa oleva versio.

Kelan tekemät päivitykset Reseptin HL7-rajapintoihin.
Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt V3.42
15.10.2016
Kelan tekemät päivitykset sähköisen lääkemääräyksen HL7-rajapintoihin.
Sähköisen lääkemääräyksen esimerkit V3.42
14.2.2017
Kelan tekemät päivitykset sähköisen lääkemääräyksen CDA-esimerkkeihin

Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt V3.30
15.5.2015

Lain muutosten 2-vaiheen muutoshallinnan tarkennetut määrittelyt.  

Määrittelyiden mukaisia muutoksia ei saa viedä tuotantoon ennen yhteistä aikataulua.

Kelan tekemät päivitykset sähköisen lääkemääräyksen HL7-rajapintoihin.
Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt V3.1
06.3.2014
Kelan tekemät päivitykset sähköisen lääkemääräyksen HL7-rajapintoihin.
Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt V3.0
30.8.2011
Kelan tekemät päivitykset sähköisen lääkemääräyksen HL7-rajapintoihin.
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määritykset

Medical Records -sanomat V2.8
11.4.2018

Määrittely kuvaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston viestinvälitysrajapinnan ja käytettävät arkistosanomat. Muutoshistoria on eritelty dokumentin versiohistoria kohdassa.

Määrittelyn sisältö on hyväksytty HL7 Finland standardiksi.

Medical Records -sanomat V2.4
2.5.2017

Määrittely kuvaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston viestinvälitysrajapinnan ja käytettävät arkistosanomat. Muutoshistoria on eritelty dokumentin versiohistoria kohdassa.

Määrittelyn sisältö on hyväksytty HL7 Finland standardiksi.

Medical Records -sanomat V2.3
16.3.2017

Määrittely kuvaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston viestinvälitysrajapinnan ja käytettävät arkistosanomat. Muutoshistoria on eritelty dokumentin versiohistoria kohdassa.

Määrittelyn sisältö on hyväksytty HL7 Finland standardiksi.

Medical Records -sanomat V2.1
25.11.2016

Määrittely kuvaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston viestinvälitysrajapinnan ja käytettävät arkistosanomat. Muutoshistoria on eritelty dokumentin versiohistoria kohdassa.

Määrittelyn sisältö on hyväksytty HL7 Finland standardiksi.

Asiakirjastandardi V2.1
25.11.2016

Määrittely kuvaa yhtenäisen tiedostotason esitysmuodon sosiaalihuollon asiakirjojen arkistointiin ja siirtämiseen.

Määrittelyn sisältö on hyväksytty HL7 Finland standardiksi.
Muita oppaita ja määrityksiä

ISO OID-yksilöintitunnuksen käytön kansalliset periaatteet sosiaali- ja terveysalalla versio 1.0

14.2.2007

Oppaan tavoitteena on selvittää periaatteet, kuinka ISO OID -yksilöintimenettely toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisissä järjestelmissä. Opas pohjautuu Stakesin 22.11.2004 julkaiseman ohjeen "ISO OID-tunnuksen käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa versio 1.0 2" pilottikäytön kokemuksiin ja JUHTA- suositukseen 159 "ISO OID -yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa". Hyväksytty Koodistopalvelun johtoryhmässä 14.2.2007

Kanta – Notifikaatiosanoma v1.0
2.12.2009

HUOM. Tämä on työdokumentti, määrittely ei ole tullut käyttöön Potilastiedon arkistoon.

Notifikaatiosanomamäärittely - Tiivistelmä eArkiston MR-sanomadokumentaatioon siirrettävistä kohdista sekä sanomaa varten määritellyt uudet skeemat. Hyväksytetty HL7-lausuntokierroksella.

Kanta HL7 HelpDesk-kysymysten yhteenvetodokumenttien arkisto

Sivua päivitetty 05.10.2018