Kanta-palveluihin tallennettu tietomäärä

Kanta-palveluihin tallennettu tietomäärä

Kanta-palvelut kokoaa yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja reseptitietoja. Kantaan tallennettuja tietoja käsitellään luotettavasti ja turvallisesti.

Terveydenhuollossa kirjatut tiedot tallentuvat Potilastiedon arkistoon, lääketiedot Resepti-palveluun ja sosiaalihuollon tiedot Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Kun potilas- ja asiakastiedot kootaan yhteen paikkaan eli Kantaan, voidaan tietoja hyödyntää palvelujen suunnittelussa, ohjauksessa ja seurannassa.

Terveydenhuolto

Potilastietoja on tallennettu Kantaan vuodesta 2014 alkaen. Potilastietojen määrä kasvaa vuosittain tasaisesti. Vuoden 2022 lopussa Kantaan oli tallennettu yhteensä yli 3 miljardia potilasasiakirjaa 6,5 miljoonasta eri henkilöstä.

Kuva 1 näyttää Kantaan tallennetun terveydenhuollon potilastiedon määrän viimeisten 5 vuoden ajalta. Kuva 2 esittää, miten potilastiedon määrä on kehittynyt viimeisten 12 kuukauden aikana.

Kuva 1: Terveydenhuollon potilasiakirjojen määrä on kasvanut vuosien 2018 ja 2022 välillä tasaisesti. Kasvua on tullut 131 prosenttia. Vuonna 2022 asiakirjoja oli Kannassa 3,2 miljardia kappaletta.
Kuva 2: Edellisten 12 kuukauden aikana terveydenhuollon potilasasiakirjojen määrä on kasvanut tasaisesti. Helmikuussa 2022 niitä oli 2,9 miljardia ja tammikuussa 2023 3,3 miljardia.
Sosiaalihuolto

Sosiaalihuollon asiakastietoja on tallennettu Kantaan vuodesta 2018 alkaen. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto ei ole käytössä vielä kaikilla julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon antajilla, mutta palveluun tallennetun asiakastiedon määrä kasvaa voimakkaasti. Vuoden 2022 lopussa Kantaan oli tallennettu yhteensä 72 miljoonaa asiakirjaa yli 1,4 miljoonasta eri henkilöstä.

Kuva 3 näyttää Kantaan tallennetun sosiaalihuollon asiakastiedon määrän viimeisten 5 vuoden ajalta. Kuva 4 esittää, miten asiakastiedon määrä on kehittynyt viimeisten 12 kuukauden aikana.

Kuva 3: Sosiaalihuollon asiakirjojen määrä Kannassa on kasvanut hyvin voimakkaasti, erityisesti vuosina 2021 ja 2022. Vuosina 2018 ja 2019 kasvua oli hyvin vähän. Vuonna 2022 asiakirjoja oli 72 miljoonaa kappaletta.
Kuva 4: Edellisten 12 kuukauden aikana sosiaalihuollon asiakirjojen määrä on kasvanut 27 miljoonasta 90 miljoonaan. Erityisesti lokakuun ja tammikuun välillä kasvu on ollut hyvin voimakasta.
Reseptit

Resepti-palvelu on ollut käytössä vuodesta 2010 lähtien. Kaikki reseptit on määrätty sähköisinä lääkemääräyksinä vuodesta 2017 lähtien. Lääkärien kirjoittamien reseptien määrä on pysynyt viime vuosina tasaisena. Vuonna 2022 Kannan kautta kirjoitettiin 28 miljoonaa reseptiä.

Kuva 5 näyttää kirjoitettujen reseptien ja reseptilääkkeiden noutojen määrät viimeisten 5 vuoden ajalta. Kuva 6 esittää, miten reseptien määrä on kehittynyt viimeisten 12 kuukauden aikana. Vuonna 2022 reseptejä kirjoitettiin melkein yhtä paljon kuin edellisenä vuonna. Reseptejä käyttömäärissä oli 19 % kasvua edelliseen vuoteen verrattuna.

Reseptilääkkeiden noutoja on enemmän kuin kirjoitettuja reseptejä, koska apteekki voi luovuttaa yhden reseptin perusteella lääkkeitä useita kertoja. Reseptejä käytetäänkin vuosittain kolme kertaa useammin kuin niitä on kirjoitettu.

Kuva 5: Kirjoitettujen reseptien ja reseptien käyttökertojen määrien kasvu on ollut tasaista, mutta vuosina 2019 ja 2020 kirjoitettujen reseptien määrä laski hieman.
Kuva 6: Kirjoitettujen reseptien ja reseptien käyttökertojen määrät vaihtelevat kuukausittain. Apteekin myivät reseptillä määrättyjä lääkkeitä eniten maalis- ja joulukuussa ja vähiten huhti- ja heinäkuussa.
​​​​​​

Sivua päivitetty 10.11.2023