Navigaatiovalikko

Tietoa Kanta-palveluista

Mitä Kanta-palvelut ovat?

Kanta tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia palveluja, jotka hyödyttävät kansalaisia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita.

Tilastot

Kanta-palvelujen käyttöaste. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Tieteellisten tutkimusten tietopyynnöt

Kanta-palvelujen yksikkö Kelassa organisoi Reseptikeskukseen ja Tiedonhallintapalveluun liittyvän aineistopoimintatyön.

Materiaalipankki

Materiaalipankista löydät Kanta-palvelujen logot, esitteet, videot ja muut julkaisut.

Yhteystiedot

Kelan sote-yleisneuvonta tarjoaa tukea ja neuvontaa sekä kansalaisille että ammattilaisille. Tuemme Kanta-palvelujen käytössä ja vastaamme sote- ja valinnanvapausuudistukseen liittyviin kysymyksiin.