Yhteistestaukseen ilmoittautuminen

Yhteistestaukseen ilmoittautuminen

Yhteistestaukseen ilmoittauduttaessa järjestelmätoimittajan tulee toimittaa THL:n järjestelmälomake. Järjestelmälomake ja lisätietoa sertifioinnista löytyy sertifiointi-sivulta (lomake: toiminnalliset vaatimukset -osio, Liite 4 (xls)).

Resepti-palvelun, Potilastiedon arkiston ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston yhteistestauksien yhteistestausjaksot löytyvät julkaisusuunnitelmasta (pdf).

Resepti-palvelun yhteistestaukset

Julkaisusuunnitelman yhteistestausten lisäksi järjestetään ensimmäiseen sertifiointiin tähtäävä yhteistestaus niille järjestelmille, jotka eivät ole vielä osallistuneet Resepti-palvelun yhteistestaukseen.

Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään viimeistään kaksi kuukautta ennen suunniteltua yhteistestausjaksoa osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi.

Potilastiedon arkiston yhteistestaukset

Vuoden 2017 aikana järjestetään julkaisusuunnitelman (pdf) mukaiset Potilastiedon arkiston yhteistestaukset sekä lisäksi tarvittaessa käyttöönottovaiheen I sisältöjen testausta järjestelmille, jotka eivät ole vielä osallistuneet Potilastiedon arkiston yhteistestaukseen. 

Yhteistestauksen vaatimuksiin ja potilastietojärjestelmän käyttötarkoitukseen sisältyvät käyttötapaukset tulee olla toteutettu ja testattu toimittajan omassa testauksessa ennen yhteistestausjakson alkua. Ilmoittautumisen jälkeen sovitaan, mihin mennessä tietojärjestelmän valmistajan tulee raportoida yhteistestausvalmiutta kartoittavat testit ja lisätiedot Kanta-palveluille.

Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään viimeistään kaksi kuukautta ennen suunniteltua yhteistestausjaksoa, osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi.

Potilastiedon arkiston yhteistestausten sisällöt -dokumentissa (xls) on esitetty Potilastiedon arkiston yhteistestattavat tietosisällöt, testauksien laajuus ja sisältöihin kuuluvat testausvaiheet. Lisäksi dokumentissa kuvataan eri sisältöjen väliset riippuvuudet sekä vinkit, jotka helpottavat Potilastiedon arkiston sisältöjen toteuttamista sekä niiden yhteistestauksen suunnittelua. Potilastiedon arkiston yhteistestauksen testitapaukset kattavat kunkin sisällön perustestijoukon. Ennen yhteistestauksen alkua Kela kartoittaa yhteistyössä tietojärjestelmätoimittajan kanssa yhteistestaukseen tulevan potilastietojärjestelmän käyttöprofiilin/t ja muut testauksen toteutuksessa tarvittavat tiedot. Tällä varmistetaan, että testisisältö on kattava ja kohdistuu oikein.        

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston yhteistestaukset

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston vaiheen I yhteistestaukset alkoivat syksyllä 2017. Ensimmäinen yhteistestausjakso on varattu pilottijärjestelmille. Seuraavat yhteistestausjaksot alkavat huhtikuussa ja syyskuussa 2018.

Yhteistestausjakso 4-9/2018 9/2018-2/2019 3-8/2019 9/2019-4/2020
Ilmoittautuminen ennen jakson alkua, viimeistään 3/2018 8/2018 2/2019 8/2019

Ennen ilmoittautumista yhteistestaukseen, tulee järjestelmätoimittajan itsenäisesti testata asiakastietojärjestelmänsä toiminnallisuus Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa vasten Kelan asiakastestiympäristössä.

Ilmoittautumiset yhteistestaukseen pyydetään lähettämään viimeistään ennen suunniteltua yhteistestausjakson alkua osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi.

Yhteistestausvalmiutta arvioidaan alla olevalla ilmoittautumislomakkeella, joka palautetaan täytettynä yhteistestaukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Kuva-aineistojen arkiston yhteistestaukset

Kuva-aineistojen arkiston yhteistestaukset alkoivat keväällä 2017. Ensimmäinen yhteistestausjakso varattiin pilottijärjestelmille. Seuraava yhteistestausjakso alkaa maaliskuussa 2019.

Yhteistestausjakso 3-10/2019
Ilmoittautuminen ennen jakson alkua, viimeistään 1/2019

Yhteistestausvalmiutta arvioidaan alla olevalla ilmoittautumislomakkeella, joka palautetaan täytettynä yhdessä järjestelmälomakkeen kanssa yhteistestaukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Yhteistestaukseen osallistuvat järjestelmät

Resepti-palvelun yhteistestauksessa olevat järjestelmät

Järjestelmä / Toimittaja, testauksen sisältö, aloituspäivämäärä Tietojärjestelmätoimittajan ja Kelan välinen testaus Asiakasorganisaation ja Kelan välinen testaus Ristiintestaus

DomaCare Medi / Invian Oy, Lääkemääräystietojen luovutuskielto, 20.2.2018

Meneillään Ei testata Ei testata

Potilastiedon arkiston yhteistestauksessa olevat järjestelmät

Järjestelmä / Toimittaja, testauksen sisältö, aloituspäivämäärä Tietojärjestelmätoimittajan ja Kelan välinen testaus Asiakasorganisaation ja Kelan välinen testaus Ristiintestaus
AssisDent / Entteri Oy, Terveydenhuollon todistukset (SV 6, SV 7 ja SV 67), 27.10.2017 Meneillään Ei testata Ei testata
AssisDent / Entteri Oy, Terveys- ja hoitosuunnitelma, 31.1.2018 Meneillään Ei testata Ei testata
AssisDent / Entteri Oy, Lähete-hoitopalaute, 6.2.2018 Meneillään Ei testata Ei testata
DynamicHealth / Tieto Healthcare & Welfare Oy, Terveydenhuollon todistukset (SV 6 ja SV 67), 31.10.2018 Meneillään Ei testata Ei testata
Epic / Epic Helsinki Oy, Ostopalvelut: Palvelunjärjestäjän ja –tuottajan toiminnallisuudet, 15.5.2018 Valmis Ei testata Meneillään
Lifecare / Tieto Finland Oyj, Lähete-hoitopalaute, 6.8.2018 Meneillään Ei testata Ei testata
OneClinic Care / OneClinic Oy, Arkiston perustoiminnallisuudet vaihe 1, Tahdonilmaisut, 1.12.2017 Meneillään Ei aloitettu Ei aloitettu
Softmedic / CGI Oy, Terveydenhuollon todistukset (SV 6 ja SV 7), 10.4.2017 Meneillään Ei testata Ei testata
UNA Lomakesovellus / Solidabis Oy, Terveydenhuollon todistukset (SV 7), 6.11.2018 Meneillään Ei testata Ei testata

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston yhteistestauksessa olevat järjestelmät

Järjestelmä / Toimittaja, testauksen sisältö, aloituspäivämäärä Tietojärjestelmätoimittajan ja Kelan välinen testaus Asiakasorganisaation ja Kelan välinen testaus Ristiintestaus
Vasara / Apotti Oy, Vaihe I, tietoja toimittava sovellus tai palvelu, 7.11.2018 Meneillään Ei testata Ei testata

Kuva-aineistojen arkiston yhteistestauksessa olevat järjestelmät

Järjestelmä / Toimittaja, testauksen sisältö, aloituspäivämäärä Tietojärjestelmätoimittajan ja Kelan välinen testaus Asiakasorganisaation ja Kelan välinen testaus Ristiintestaus

Sivua päivitetty 11.01.2019