Kanta.fi-verkkopalvelun tietosuojaseloste

Kanta.fi-verkkopalvelun tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee kaikille avointa kanta.fi-verkkopalvelua ja Kanta-palvelujen Facebook-sivua. 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Kela käsittelee rekisterinpitäjänä kanta.fi-verkkopalvelun käyttäjiä koskevaa tietoa.

Tiivistelmä

Kanta-palvelujen tuotannosta ja ylläpidosta vastaa Kela. Kela on sitoutunut suojaamaan verkkopalvelun käyttäjien sekä asiakkaidensa yksityisyyttä. Tämä tietosuojaseloste kuvaa Kelan evästekäytännöt.

Nämä evästekäytännöt koskevat kaikille avointa kanta.fi-verkkopalvelua, Kanta-palvelun asiakkaille tarkoitettua Kanta Ekstranet-verkkopalvelua sekä Kanta-palvelujen Facebook-sivua.

Evästeiden avulla kerätään tietoa siitä, miten ja milloin Kelan sivustoa käytetään. Näiden tietojen avulla voidaan parantaa verkkosivujen käytettävyyttä sekä tarjota eri asiakasryhmille kohdennettua tietoa Kelan palveluista ja etuuksista muualla internetissä.

Kela ei voi tunnistaa keräämistään tiedoista kanta.fi-verkkopalvelun käyttäjää henkilökohtaisesti, sillä se ei kerää sivustolla käyttäjän nimeä, yhteystietoja tai henkilötunnusta. Ekstranetissä käyttäjä tunnistautuu palveluun Suomi.fi-tunnuksilla. Kela ei voi tunnistaa yksittäistä asiakasta tämän asiointipolun perusteella.

Kanta.fi-verkkopalvelussa kerättyä käyttäytymistietoa ei yhdistetä Kanta Ekstranetin kirjautumistietoihin eikä Omakanta-palvelun kirjautumistietoihin tai muihin käyttäjän henkilökohtaisesti tunnistaviin tietoihin, joita Kela mahdollisesti muussa yhteydessä käsittelee.

Omakanta-palvelussa kerätään tietoa sisäänkirjautumisien ja uloskirjautumisien määrästä. Kirjautujan henkilökohtaisia tunnistetietoja ei kerätä. Ei myöskään tietoa siitä, miten hän Omakanta-palvelussa liikkuu ja mitä siellä tekee.

Evästeiden avulla kerätään tietoa siitä, miten ja milloin Kelan verkkopalvelua käytetään. Näiden tietojen avulla voidaan parantaa verkkopalveluiden käytettävyyttä ja tarjota eri asiakasryhmille kohdennettua tietoa Kanta-palveluista.

Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön selainten asetusten avulla tai vierailemalla Kelan kumppanien verkkopalveluissa. Käyttäjän vaikutusmahdollisuuksista kerrotaan tarkemmin tämän tietosuojaselosteen kohdissa 8 ja 9.

Tässä tietosuojaselosteessa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mitkä ovat Kelan yhteystiedot?
 2. Mitä evästeet ovat ja mitä tietoja niillä kerätään?
 3. Mihin tarkoituksiin evästeitä ja niihin liittyviä tietoja käytetään?
 4. Mikä on tietojen säilytysaika?
 5. Miten evästeisiin voi vaikuttaa?
 6. Mitä tietoja Kanta-palvelut kerää sosiaalisen median sivustoilla?
 7. Miten lomakkeiden tietoja käsitellään?
 8. Millaisia muita vaikutusmahdollisuuksia käyttäjillä on?
 9. Mihin tietoja luovutetaan tai siirretään?
 10. Miten tiedot suojataan?
 11. Miten tietosuojaselosteeseen tehdään muutoksia?

1. Yhteystiedot

Kansaneläkelaitos (Kela)
PL 450, 00101 Helsinki tai Nordenskiöldinkatu 12, 0250 Helsinki
puhelin 020 634 11
www.kela.fi/yhteystiedot-hallinto

Rekisteriin liittyvissä asioissa asiakas voi ottaa yhteyttä asiakaspalvelu@kanta.fi. Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa rekisteröity voi lähettää tiedusteluja sähköpostitse Kanta-palvelujen tietosuojavastaavalle tietosuoja@kanta.fi.

2. Mitä evästeet ovat ja mitä tietoja niillä kerätään?

Kuten monessa muussa verkkopalvelussa kanta.fi-verkkopalvelussa käytetään evästeitä ja muita vastaavia seuranta- ja kohdentamisteknologioita. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän päätelaitteelle ja tallentaa tietoa käynnistä kanta.fi-verkkopalvelussa.

Kanta.fi-verkkopalvelussa käytetään niin kutsuttuja istuntoevästeitä ja pysyviä evästeitä. Istuntoevästeet tuhoutuvat automaattisesti, kun selain suljetaan. Pysyvät evästeet säilyvät päätelaitteella, kunnes ne erikseen poistetaan tai niiden voimassaolo päättyy.

Kanta-palvelujen Ekstranetiin kirjaudutaan Suomi.fi-tunnisteella. Tieto käyttäjästä perustuu SAML-viestiin, joka on käyttäjän kannalta mahdollisimman turvallinen. Tunnistus perustuu SSL-salaukseen. Tunnistuspalvelu tallentaa vain sessiotiedon, ei käyttäjätietoa. Evästetietoja ja tunnistamisen evästetietoja ei voi yhdistää. Myös sovelluspalvelin kerää evästeitä, jotta käyttäjän sessio saadaan pidettyä. Tämä on sovelluspalvelimen ominaisuus. Kela ei hyödynnä eikä kerää tätä tietoa mitenkään.

Kanta.fi-sivustolla evästeiden avulla kerätään tietoa esimerkiksi siitä,

 • kuinka paljon verkkopalvelussa on käyttäjiä
 • millä päätelaitteilla kanta.fi-verkkopalvelua on käytetty
 • mistä verkko-osoitteesta verkkopalvelun käyttäjät ovat saapuneet verkkopalveluun
 • millä yksittäisellä sivulla käyttäjät ovat vierailleet.

Evästeet ja kanta.fi-verkkopalvelun palvelimet tallentavat automaattisesti verkkopalvelussa käyneiden käyttäjien tekemät sivupyynnöt. Tiedot sisältävät yleensä käyttäjän tekemän verkkopyynnön, pyynnön päivämäärän ja ajan, käyttäjän päätelaitteen IP-osoitteen sekä selaimen tyypin ja kielen.

Tiedot ovat sellaisessa muodossa, ettei niitä voida yhdistää yksittäiseen käyttäjään ilman lisätietoja. Evästeiden avulla ei tallenneta esimerkiksi käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa tai kotiosoitetta. Kela ei voi yhdistää evästeillä kerättyjä tietoja tiettyyn henkilöön ja pyrkii vähentämään tietojen tunnistettavuutta edelleen. Esimerkiksi osana verkkoanalytiikkatyökalujen käyttöä käyttäjän IP-osoitteesta poistetaan numeroita, jotta käyttäjän henkilökohtainen tunnistaminen ei olisi mahdollista kenellekään.

3. Mihin tarkoituksiin evästeitä ja niihin liittyviä tietoja käytetään?

Kanta.fi-verkkopalvelussa on käytössä seuraavia evästeitä:

 • Välttämättömät evästeet: Näiden evästeiden avulla voidaan varmistaa, että kanta.fi-verkkopalvelu toimii tarkoitetulla tavalla, esimerkiksi mahdollistaa käyttäjän sisäänkirjautumisen verkkoasiointipalveluun. Nämä evästeet ovat välttämättömiä käyttäjän pyytämän palvelun tarjoamiseksi. Käyttäjältä ei pyydetä näiden käyttöön suostumusta.
 • Kävijämittaus- ja analytiikkaevästeet: Verkkoanalytiikkatyökalu Piwik Pro käyttää evästeitä tilastotietojen keräämisessä. Tietoja kerätään, jotta voidaan analysoida kävijämääriä, sisällön kiinnostavuutta ja palvelun käyttötapoja sekä kehittää verkkosivustoa. Piwik Pro -työkalulle ei pyydetä käyttäjältä suostumusta. Käyttäjä voi kuitenkin estää Piwik Pron evästeiden käyttämisen oman selaimensa asetuksista.

Kela hyödyntää verkkoanalytiikassa Piwik Pro -työkalua voidakseen kehittää palvelua asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Analytiikan avulla seurataan kävijöiden määrää ja käyttäytymistä sivustolla sekä päätellään syitä, miksi verkkopalveluun on tultu. Kävijä voi estää Piwik Pron evästeet ainoastaan muuttamalla selainasetuksiaan. Kela on huolehtinut kävijöiden tietosuojasta Piwik Pron analytiikassa monin tavoin, esimerkiksi niin, että palveluun tallennetaan vain anonymisoitua dataa. Koska tieto käyttäjästä on anonymisoitu, sitä ei voi käyttää enää henkilötietona eikä sitä voi toisiin tietoihin yhdistämälläkään enää yhdistää tiettyyn henkilöön. Tunnistaminen on näin estetty peruuttamattomasti. Katso tarkemmin tietosuojaselosteen kohta 10.

Osalla kanta.fi-verkkopalvelun sivuilla on käytössä Chattirobotti, joka auttaa käyttäjää löytämään paremmin tarvitsemaansa Kanta-palveluihin liittyvää tietoa. Chattirobotin kanssa asiointi tapahtuu anonyymisti. Chattirobotti ei tallenna käyttäjästä mitään tietoja. Chattirobotti käyttää vain välttämättömiä evästeitä, joten käyttäjältä ei pyydetä näiden käyttöön suostumusta.

Kela ei koskaan hyödynnä kanta.fi-verkkopalvelusta kerättyjä tietoja esimerkiksi automatisoiduissa päätöksissä. Kerätyillä tiedoilla ei siis ole oikeudellisia vaikutuksia käyttäjälle. Kela pyrkii tietojen avulla ainoastaan tavoittamaan käyttäjäryhmiä, jotka ovat todennäköisesti kiinnostuneita Kanta-palveluista. Kela ei milloinkaan yhdistä tietoja muussa yhteydessä saamiinsa henkilötietoihin.

Kaikki Kelan mainokset eivät perustu siihen, että käyttäjä olisi aiemmin vieraillut kanta.fi-verkkopalvelussa ja käyttäjälle kohdennettaisiin tämän vierailun yhteydessä asetetun evästeen avulla markkinointiviestintää muualla verkossa. Kela saattaa pyytää sosiaalisen median sivustoa tai muuta verkkopalvelua näyttämään Kelan palveluista kertovan mainoksen tietylle kohderyhmälle, esimerkiksi käyttäjille, joiden arvioidaan todennäköisesti olevan nuoria. Nuorille suunnatun mainoksen saattaa siis nähdä, vaikkei olisi käynyt kanta.fi-verkkopalvelussa lainkaan.

4. Mikä on tietojen säilytysaika?

Evästeet ovat voimassa tietyn istunnon ajan, kunnes käyttäjä sulkee selaimen, tai ne ovat ns. pysyviä evästeitä, jotka ovat voimassa muutamasta kuukaudesta joihinkin vuosiin. Käyttäjä voi vaikuttaa evästeillä kerättyjen tietojen säilytysaikaan tyhjentämällä evästeet selaimen asetusten avulla, jolloin aiempi evästeprofiili nollautuu.

Evästeillä kerättyjen tietojen tyypilliset säilytysajat ovat seuraavat:

 • Välttämättömät evästeet: Kanta Ekstranetiin kirjautumiseen tarvittavat välttämättömät evästeet ovat sessiokohtaisia eli niitä ei säilytetä sen jälkeen, kun käyttäjä sulkee selaimensa.
 • Kävijämittaus- ja analytiikkaevästeet: Piwik Prohon kertyvää tietoa säilytetään tyypillisesti 36 kuukautta.

5. Miten evästeisiin voi vaikuttaa?

Evästeasetukset

Evästeasetuksilla ei voi vaikuttaa evästeisiin, jotka ovat välttämättömiä käyttäjän pyytämän palvelun tarjoamiseksi. Evästeasetuksilla ei voi vaikuttaa myöskään Piwik Pron evästeisiin. Kävijöiden tietosuojasta on huolehdittu monin tavoin, ja kävijöiden tunnistaminen on estetty peruuttamattomasti. Seuraamalla kävijöiden käyttäytymistä Kela pystyy kehittämään verkkosivustoa asiakkaiden palvelutarpeita vastaavasti.

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai poistaa evästeet verkkoselaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen tai evästeiden poistaminen voi vaikuttaa sivustoilla aiemmin tehtyihin valintoihin, se voi poistaa esimerkiksi kumppanin sivustolla asetetun markkinointiviestinnän kohdentamisen kieltoevästeen. Valinnat ovat selainkohtaisia, eli käyttäjän tulee tehdä haluamansa valinnat jokaisella selaimella erikseen.

Esimerkiksi Google Chromessa, Microsoft Edgessä ja Mozilla Firefoxissa evästeet poistetaan seuraavasti.

Google Chrome

 1. Avaa Google Chrome
 2. Napsauta oikean yläkulman valikkoikonia ja valitse Asetukset
 3. Avaa ”Tietosuoja ja yksityisyys” otsikon alta ”Evästeet ja muu sivustodata” asetukset
 4. Valitse kohta ”Estä kaikki evästeet (ei suositella)”

Microsoft Edge

 1. Avaa Microsoft Edge
 2. Napsauta oikean yläkulman valikkoikonia ja valitse Asetukset
 3. Valitse ”Evästeet ja sivuston käyttöoikeudet”
 4. Napsauta ”Hallitse ja poista evästeitä ja sivuston tietoja”
 5. Käännä pois päältä asetus ”Salli sivustojen tallentaa ja lukea evästetietoja (suositus).”

Mozilla Firefox

 1. Avaa Firefox
 2. Napsauta oikean yläkulman valikkoikonia ja valitse Asetukset
 3. Valitse Tietosuoja ja turvallisuus
 4. Valitse Historiatiedot-otsikon alta alasvetovalikko ”Firefox säilyttää”
 5. Valitse alasvetovalikosta kohta ” Ei mitään historiatietoja”
 6. Sulje asetussivu

Evästeet voi ottaa uudelleen käyttöön koska tahansa.

Evästeiden poistaminen ei vaikeuta kanta.fi-verkkopalvelun käyttöä. Evästeiden tulee kuitenkin olla käytössä, jotta voit kirjautua sisään Ekstranet-palveluun. Siihen liittyvät evästeet ovat välttämättömiä palvelun teknisen toiminnan kannalta. Kirjautumiseen liittyviä evästeitä ei käytetä markkinointiviestintään.

6. Mitä tietoja Kanta-palvelut kerää sosiaalisen median palveluissa?

Kanta-palveluilla on Facebookissa Kanta-sivut. Facebook-sivujen kävijätietojen osalta Facebook ja Kela ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Saat lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Facebookin tietosuojakuvauksesta.

Kanta-palvelut käsittelee ainoastaan tilastotietoja Facebook-sivujen tykkäyksistä ja vierailuista sekä julkaisujen näkyvyydestä, eikä tietojen avulla voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Facebook-sivun kävijätiedot auttavat Kanta-palveluja ymmärtämään, millainen sisältö kiinnostaa sivujen yleisöjä.  Tilastotietojen avulla sisältöjä voidaan kehittää yhä paremmin kohdeyleisöä palvelevaksi.

Kanta.fi-verkkopalvelu voi sisältää linkkejä myös muihin ulkopuolisiin verkkopalveluihin, eikä Kela vastaa niiden yksityisyydensuojakäytännöistä.

7. Miten lomakkeiden tietoja käsitellään?

Kanta.fi-verkkosivustolla on käytössä lomakkeita, joiden täyttäminen saattaa vaatia henkilötietojen syöttämistä.
Alla on eritelty lomakekohtaisesti lomakkeiden tarkoitus ja lomakkeilla lähetettyjen vastausten säilyttämistä koskevat tiedot.

Yhteydenottolomake

Yksityishenkilöt voivat antaa palautetta tai kysyä Kanta-palveluista yhteydenottolomakkeella.
Lomakkeella lähetetyt viestit käsitellään Kanta-palvelujen asiakaspalvelussa. Viestit eivät välity terveydenhuoltoon eikä asiakaspalvelussa käsitellä henkilökohtaiseen hoitoon liittyviä asioita.
Yhteydenottolomakkeella annettuja nimi- ja osoitetietoja käytetään, kun vastaamme asiakkaan esittämään kysymykseen tai palautteeseen. Tiedon käyttötarkoitus on kertaluontoinen. Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Jos yhteydenotosta tehdään toimenpidepyyntö, niin tallennettuja tietoja säilytetään enintään 6 vuoden ajan. Tietojen säilyttäminen perustuu häiriöiden selvittämiseen ja niistä johtuneiden muutosten varmistamiseen sekä Kelan tiedonohjaussuunnitelmaan kirjattuun muutos- ja häiriökirjanpitoon.

Saavutettavuuspalaute- tai pyyntö

Saavutettavuuspalaute- tai saavutettavuuspyyntölomakkeella voi antaa kanta.fi-verkkopalveluun liittyvän saavutettavuuspalautteen tai tehdä saavutettavuuspyynnön. Lomakkeella lähetetyt viestit käsitellään IT-asiakastuessa. Lomakkeella annettuja nimi- ja osoitetietoja käytetään, kun vastaamme asiakkaan esittämään kysymykseen tai palautteeseen. Tiedon käyttötarkoitus on kertaluontoinen Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Jos yhteydenotosta tehdään muutospyyntö, niin tallennettuja tietoja säilytetään enintään 6 vuoden ajan. Tietojen säilyttäminen perustuu muutosten varmistamiseen ja Kelan tiedonohjaussuunnitelman mukaiseen muutoskirjanpitoon.

Tilaa esitteitä

Apteekit sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt voivat tilata lomakkeen avulla Omakanta tutuksi -esitettä suoraan kirjapainosta.
Lomakkeella lähetetyt tiedot välitetään ulkoiselle sopimuskumppanille. Lomakkeella lähetettyjä yhteystietoja käytetään vain tilauksen käsittelyä ja toimitusta varten. Tilausrekisteri poistetaan automaattisesti 90 päivän kuluttua tilauksen saapumisesta.

8. Mitä muita vaikutusmahdollisuuksia käyttäjällä on?

Sen lisäksi, että käyttäjällä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, käyttäjällä on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus

 • tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • pyytää antamiensa tietojen, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, siirtämistä järjestelmästä toiseen.

Lähtökohtaisesti edellä mainittujen oikeuksien toteuttaminen edellyttää, että Kela voi tunnistaa käyttäjän henkilökohtaisesti. Jos käyttäjä ei toimita lisätietoja käyttäjän ja häneen liittyvien tietojen tunnistamiseksi, Kela ei voi toteuttaa yllä mainittuja oikeuksia.

Ensisijaisesti käyttäjä voi vaikuttaa käsittelyyn yllä mainituin tavoin muuttamalla evästeasetuksiaan. Käyttäjä voi halutessaan olla Kelaan yhteydessä puhelimitse, toimittamalla kirjallisen pyynnön Kelan kirjaamoon tai asioimalla henkilökohtaisesti Kelan palvelupisteessä. Yhteystiedot ovat kohdassa 1. Lisäksi käyttäjä voi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle osoitteessa www.tietosuoja.fi.

9. Mihin tietoja luovutetaan tai siirretään?

Kela käyttää markkinointiviestinnän kohdentamisessa luotettavia kumppaneita ja mahdollistaa sen, että nämä kumppanit voivat kerätä kanta.fi-verkkopalvelusta tietoa evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla markkinointiviestinnän kohdentamiseksi. Osa kumppaneista käsittelee evästetunnisteita ja niihin liittyviä sivuston käyttötietoja rekisterinpitäjinä, ja niiden suorittamasta käsittelystä saa lisätietoja tämän tietosuojaselosteen kohdassa 3.

Kelan käyttämillä palveluntarjoajilla (kuten mediatoimistolla) voi olla pääsy kanta.fi-verkkopalvelun käytön yhteydessä kertyviin tietoihin. Palveluntarjoajat saavat käyttää näitä tietoja vain Kelan tarpeisiin.

Kela pyrkii sopimuksellisesti varmistamaan, että kumppanit ja palveluntarjoajat käsittelevät tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

10. Miten tiedot suojataan?

Kelassa tietoturva ja henkilötietojen suojaus huomioidaan suunnitelmallisesti kaikessa tiedon käytössä ja käsittelyssä. Henkilötietojen tietoturvallisuus ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Kela käsittelee kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Kaikki Kelassa henkilötietoja käsittelevät antavat vaitiolositoumuksen. Henkilötietoja käyttävät vain kyseisiä tietoja työtehtävissään tarvitsevat henkilöt käyttöoikeuksiensa mukaisesti.

Evästeiden keräämiä tietoja käsittelevät myös Kelan ulkopuoliset kumppanit erillisten sopimusten mukaisesti. Kela pyrkii sopimuksellisesti varmistamaan, että tietoturvasta huolehditaan tietosuojalainsäädännön edellyttämin tavoin.

Piwik Pro -analytiikkatyökalussa on huolehdittu kävijöiden tietosuojasta seuraavasti:

 • Palveluun tallennetaan vain anonymisoitua dataa. Koska tieto käyttäjästä on anonymisoitu, sitä ei voi käyttää enää henkilötietona eikä sitä voi toisiin tietoihin yhdistämälläkään enää yhdistää tiettyyn henkilöön. Tunnistaminen on näin estetty peruuttamattomasti.
 • Käyttäjiä ei voida tunnistaa IP:n tai sijainnin perusteella. Myös ns. sormenjälkitunnistus on pois päältä.
 • Data anonymisoidaan GDPR-asetusten vaatimalla tavalla: IP-osoitteista poistetaan kaksi viimeistä segmenttiä, ja sijaintitietoja tarkastellaan vain yleisellä tasolla
 • Piwik Prosta lähtevä eväste on Kelan omalla domainilla ja palvelimella. Data tallentuu Kelan sopimuskumppanin Fujitsun järjestelmään.

11. Voidaanko tietosuojaselosteeseen tehdä muutoksia?

Kela voi tehdä ajoittain muutoksia näihin evästekäytäntöihin, jos tämä on perusteltua esimerkiksi käsittelyn tarkoituksen tai viranomaissuositusten tai lainsäädännön muuttuessa. Muutoksista tiedotetaan kanta.fi-verkkopalvelussa.

Tämä evästekäytäntö julkaistiin, kun kanta.fi-sivustolta poistettiin käytöstä Google Analytics. EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuva kanta.fin tietosuojaseloste on julkaistu 26.8.2019.

Sivua päivitetty 17.10.2022