Beställning av material

Apotek och hälso- och sjukvårdsenheter kan beställa broschyren Kanta-information till medborgare (på finska och på svenska) kostnadsfritt från tryckeriet med denna blankett.

På andra språk (engelska, ryska, estniska, arabiska, somaliska, sorani, enaresamiska, koltsamiska, nordsamiska) kan broschyrerna skrivas ut under sektionen Materialbank.

Från tjänsten förmedlas beställnings- och adressuppgifter till handläggaren, som använder dem för överenskomna ändamål, det vill säga för att samla in försändelser, förse dem med adress och lägga dem på posten. Beställningsregistret utplånas automatiskt 90 dagar efter att försändelsen anlänt.

Beställningsinformation

Jag vill beställa

Broschyrmängder per leveransadress

MottagareArbetsställeAdressPostkodStad

Beställarens kontaktuppgifter och sändning av beställningen