Kanta-palvelujen tietopyynnöt

Kanta-palvelujen tietopyynnöt

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on Kanta-palveluihin tallennettu. Lisäksi sinulla on oikeus saada näiden tietojen käsittelyä koskevat lokitiedot. Tietoja voit pyytää tietojen rekisterinpitäjältä.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella sinulla on oikeus saada pääsy tietoihin,  jotka sinusta on tallennettu Kanta-palveluihin. 

Lisäksi sinulla on lain mukaan oikeus saada tietää, ketkä Kanta-palveluihin tallennettuja tietojasi ovat käsitelleet tai keille tietojasi on luovutettu.

Kanta-palveluihin tallennettuja tietojasi tai näiden tietojen käsittelyä koskevia lokitietoja voit pyytää itsellesi kulloinkin kyseessä olevien tietojen rekisterinpitäjältä. Rekisterinpitäjyys kunkin Kanta-palvelun ja tähän palveluun tallennettujen tietojen osalta on määritelty lainsäädännössä.

Kela toimii Reseptikeskuksen sekä Tiedonhallintapalvelun rekisterinpitäjänä. Reseptikeskukseen tallennetaan tiedot lääkemääräyksistäsi ja Tiedonhallintapalveluun puolestaan tiedot informoinneistasi, suostumuksestasi, kielloistasi sekä tahdonilmauksistasi.

Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon tallennetaan kootusti terveydenhuollossa sinusta kirjatut potilastiedot. Potilastietojen rekisterinpitäjäksi laki määrittää terveydenhuollon palvelunantajan.
Potilastietoja tai potilastietojen käsittelyä koskevia lokitietoja voit siis pyytää siltä terveydenhuollon palvelunantajalta, jonka kirjaamista tiedoista on kyse tai jonka tekemää tietojen käsittelyä haluat selvittää. Kelan Kanta-palveluilla ei ole oikeutta luovuttaa potilastietoja.

Alla kerrotaan vielä, mitä tietoja voit pyytää ja saada Kelan Kanta-palveluilta. Tämän jälkeen annetaan vielä ohjeet siitä, miten voit tehdä tietopyynnön Kelan Kanta-palveluille.

Mitä tietoja voit pyytää Kanta-palveluilta?

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu Kanta-palveluihin. Voit tarkastella Kanta-palveluihin tallennettuja tietojasi Omakanta-palvelun kautta. Tiedot on kuitenkin mahdollista saada myös muutoin.

Kela toimii Reseptikeskuksen ja Tiedonhallintapalvelun rekisterinpitäjänä, joten voit pyytää ja saada Kelan Kanta-palveluilta Reseptikeskukseen ja Tiedonhallintapalveluun tallennetut tietosi.

Reseptikeskukseen tallennetaan kaikki lääkemääräystesi tiedot ja Tiedonhallintapalveluun puolestaan tiedot informoinneistasi, suostumuksestasi, kielloistasi sekä tahdonilmauksistasi.

Sinulla on myös oikeus saada tietää, ketkä sosiaali- tai terveydenhuollossa tai apteekissa ovat katselleet/käsitelleet Kanta-palveluihin tallennettuja tietojasi.

Reseptikeskuksen ja Tiedonhallintapalvelun rekisterinpitäjänä Kela tallentaa lokitiedot Reseptikeskukseen ja Tiedonhallintapalveluun tallennettujen tietojen käsittelystä.

Jos haluat selvittää Reseptikeskukseen tai Tiedonhallintapalveluun tallennettujen tietojesi käsittelyä, voit pyytää lokitiedot Kelan Kanta-palveluilta.

Lokitiedot luovutetaan lain mukaisesti ja pääsääntöisesti edellisen kahden vuoden ajalta tai pyynnöstä lyhyemmältä ajalta. Edellistä kahta vuotta pidemmältä ajalta lokitiedot on mahdollista saada vain erityisestä syystä. Erityinen syy on esimerkiksi tarkemmin eritelty, vahva epäily tietojen asiattomasta käsittelystä jossain terveydenhuollon yksikössä tai apteekissa. Mahdollisuus luovuttaa lokitiedot pidemmältä ajalta arvioidaan Kanta-palveluissa aina tapauskohtaisesti.

Näin teet tietopyynnön Kelan Kanta-palveluille

Kuten yllä on jo kerrottu, voit pyytää Kelan Kanta-palveluilta seuraavia tietoja:

  • Reseptikeskukseen tallennetut tiedot
  • Tiedonhallintapalveluun tallennetut tiedot
  • Reseptikeskuksen tietojen käsittelyn lokitiedot
  • Tiedonhallintapalvelun tietojen käsittelyn lokitiedot
  • Kansallisen yhteyspisteen tietojen käsittelyn lokitiedot.

Tietopyynnön voit tehdä kirjallisesti tai suullisesti. Tietopyyntö toimitetaan Kelaan jollakin seuraavista tavoista:

  • postitse (Kela, Kirjaamo, PL 450, 00056 Kela)
  • sähköpostitse (kirjaamo@kela.fi)
  • suullisesti Kelan toimipisteessä tai puhelimitse.

Huomioithan, että jos teet tietopyynnön sähköpostitse, on suositeltavaa käyttää suojattua sähköpostia. Linkin suojatun sähköpostin ohjeeseen löydät täältä: https://www.kela.fi/yhteystiedot-hallinto.

Voit käyttää tietopyynnön tekemiseen tietopyyntölomaketta. Saat lomakkeen terveydenhuollosta, apteekista tai Kelan toimipisteestä.

Voit tehdä tietopyynnön myös vapaamuotoisesti. Tällöin sinun tulee antaa vastaavat tiedot, mitä lomakkeella kysytään, jotta tietopyyntö on mahdollista käsitellä. Sinun tulee ilmoittaa henkilötunnus, nimi- ja yhteystietosi sekä tieto siitä, mitä tietoja haluat ja miltä ajalta.

Kelan kirjaamo välittää tietopyynnöt käsiteltäväksi Kanta-palveluille. Saat vastauksen tietopyyntöösi kuukauden kuluessa. Jos tietoja ei pystytä perustellusta syystä toimittamaan tässä ajassa, tietopyynnön käsittelyä voidaan jatkaa enintään 2 kuukaudella.

Vastaus tietopyyntöön toimitetaan postitse ja on noudettavissa postista henkilöllisyystodistusta vastaan.