Innehållspresentatör

Aktuellt

17/10/2017, Meddelande - Sociala medier

Patientuppgifterna i säkert förvar

Dataskyddet för användarna av Mina Kanta-sidor är i goda händer, försäkrar FPA:s Kanta-tjänsters dataskyddsansvariga.

19/09/2017, Meddelande - Sociala medier

Kanta - hela folkets databas

Kanta-tjänsterna ska utvecklas till hela folkets databas, som i framtiden inte bara innehåller hälsouppgifter utan också klientuppgifter inom socialvården. Det blir lättare att sköta ärenden när uppgifterna är tillgängliga oberoende av tid och plats. Det här kan också förbättra vårdkvaliteten.

18/08/2017, Blogg - Vårdpersonal

På väg mot fri rörlighet för patientuppgifter

I och med social- och hälsovårdsreformen kan medborgarna välja om de anlitar offentliga eller privata hälsovårdstjänster. Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv betjänar alla kunder.

20/07/2017, Meddelande- Vårdpersonal

Recept enkelt även sommartid – Kelain fungerar också i mobilen

Kelain, som är populär bland läkare för privat bruk, fungerar också i mobila Android-enheter. Recept kan göras upp via en smarttelefon eller pekplatta på adressen www.kelain.fi. Inloggningen kräver yrkeskort (certifikatkort) för läkare eller tandläkare.

18/07/2017, Meddelande - Sociala medier

Smart att gå med i Kanta

På Mina Kanta-sidor ser medborgarna sina vårduppgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården och i allt större utsträckning också inom den privata. Samtidigt förbättras patientens vårdkvalitet, när patientuppgifter som lagrats i Kanta-tjänsterna kan utnyttjas vid olika vårdenheter.

11/07/2017, Meddelande

Kanta.fi premierades på SuomiAreena som bästa mobiltjänst för hälsa och välfärd

De bästa finländska mobiltjänsterna premierades på SuomiAreena i Björneborg. I klassen för hälso- och välfärdstjänster gick segern till kanta.fi. I motiveringen säger juryn att samlandet av medborgarnas hälsouppgifter i en och samma tjänst lägger grunden för nya servicekoncept inom hälso- och sjukvården och stöder utvecklandet av dessa. Kanta.fi har en form som går bra att skala ner till mobila enheter, vilket också gör uträttandet av ärenden effektivare.

05/07/2017, Blogg - Medborgare

Dina hälsouppgifter lagras på Mina Kanta-sidor

På Mina Kanta-sidor samlas uppgifter om ditt personliga hälsotillstånd från många olika källor. Mina Kanta-sidor är därför en lättillgänglig personlig hälsohistoria för de senaste åren.

04/07/2017, Meddelande- Vårdpersonal

Dataskyddsarbetet tas på större allvar än tidigare, men med mindre resurser

Resultaten av dataskyddsenkäten 2017 visar att det har skett en viss förbättring i inställningen till dataskyddsfrågor. Ledningens engagemang i saken bör dock utvecklas ytterligare. Arbetsbeskrivningen för den dataskyddsansvariga är fortfarande delvis bristfällig, personalen har inte alltid fått tillräckliga instruktioner eller tillräcklig utbildning för att behandla klient- och patientuppgifter och övervakningen av hur uppgifterna behandlas är inte alltid på den nivå som lagen förutsätter.