Innehållspublicerare

Filtrera efter publiceringsår:

Aktuellt

27/06/2019, Meddelande - Medborgare

Resultaten från begäran om utredning 2019: Dataskyddsarbete utförs i organisationerna på en relativt god nivå

Man svarade mera aktivt än tidigare på dataskyddsenkäten, som genomfördes i år som en begäran om utredning som påminde om rapporteringsskyldigheten. Som helhet bedömd var dataskyddsarbetet i organisationerna på en relativt god nivå, men dataskyddsombuden upplever fortfarande att resurserna är knappa och uppgiftsbilden oklar. En del av dataskyddsombudets uppgifter har rönt mindre uppmärksamhet.